Documents

Alimentele FEMEII

Categories
Published
of 8
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Description
X
Transcript
  Alimentele FEMEIILĂPTIȘORUL DE MATCĂ, dacă e și local e de top în topl alimetelo! pent! emei # inte!n$ %o!mono!e&lato!, imno'(mlato!, an()i!al, o!mea*ă 'e!otonina în co!p,aliment pe! ect în 'a!cină at+t pent! mamă c+t și pent! eelș, ------ și e.te!n$ ma'că de a/ă pe! ectă, !e ace o!ice !ană a pielii in cel mai 'c!t (mp po'iil, aplicat pe pă! și 'calp e'te n !e&ene!ato! de e.cep(e0- Aliment ca!e 'tă la a*a lon&e)ită/ii și a ln&imii telome!ilo!-LAR1A DE MATCĂ 2 pent! !m'e/e și lon&e)itate- Aliment pe! ect pent! piele și 'i'tem ci!clato! #maiale' celo! c p!edi'po*i(e la accidente ca!dio)a'cla!e0-MIEREA DE 3MEURĂ 2 imită %o!monii eminini, dlcele pe! ect pent! o emeie-POLE4UL și PĂ5TURA2 alimentele ideale pent! a men/ine &!etatea co!po!ală, no!mală 6666 5e con'mă la ma'a de dimineată c apă mltă și n 'in&! (p de !ct6 E'te și '!'ă de acid olic6 și pota'i în can(tate !iașă, da! a!e și 789 -DE5CĂPĂCITURA 2 p!e)en/ie în pa!odonto*ă, &mă de me'tecat, c!ă/ă 'in'!ile, ideală pent!$ !ăceală, 'i'tem !e'pi!ato!--MA:IU4UL DE PRU4E ă!ă *a%ă! 2 an(îmăt!+ni!e, dacă emeile a! con'ma pe lnă 8 ;& ma&in, 8 ;& mie!e și 8< &! minim de lăp(șo! de matcă a! !ăm+ne )eșnic !moa'e6CIOCOLATA CRUDĂ 2 ap!oape aceleași p!op!ietă/i ca și mie!ea, da! compo*i/ia de mine!ale mlt mai ma!e, c!ește 'e!otonina și mine!ali*ea*ă o!&ani'ml65EMI4TELE ȘI ULEIUL DE C=4EPĂ ȘI I4 2 p!e'ate la !ece 'i p!od'e local e și mai ine- >!ană pent!$ oc%i,piele și pă!-A1OCADO #dacă e și 7IO e &enial0 2 n aliment ca!e '(mlea*a mecani'mele nat!ale de elimina!e a to.inelo! și con/ine acid olic2 ideal în pe!ioada de p!e&ă(!e a emeilo! 'ă de)ină mămici-MIEREA DE RAPI?Ă$ &el de dș pe! ect, dato!ită c!i'tali*ă!ii @ne și con/intli ma!e în ome&a ,B,- 5e aplică pe piele în loc de &ell de dș, apoi 'e limpe*ește ine- C!ă/ă și %!ănește pielea- E'te și n &el de i&ienă in(mă pe! ect6FA5OLEA MU4: #îi mai 'pne și 'oia )e!de0 2 dato!ită conșintli o&at în mine!ale 'e !ecomandă a 'e con'ma dpă 'ăptăm+na ma&ică 2 )ă )a ata 'ă !ecpe!a/i ce a/i pie!dt în cicl-5!'ă )alo!oa'e de Ca$ PUL7EREA DE CARO7, PĂTRU4ELUL, ARDEIUL, 5U5A4UL, )a!*ă, o!e* nedeco!(cat, alne, cit!ice #lăm+i, po!tocale, manda!ine05!'e de Fe$ a'ole 'cată mai ale' cea înc%i'ă la cloa!e, linte, cai'e, pie!'ici, me!e, 't!&!i, 'ta@de, cit!ice, &ălenș de o c!d-Recomanda!e tt!o! FEMEILOR CARE 5E 1OP5E5C- Imediat dpă )op'i!e 'ă )a aplica/i în pă! n ame'te din$ 8 &ălenș de o  G ml lei de !icin G ml lei de c+nepă  G &! lăp(șo! de matcă  G &! la!)ă de matcă  lei e'en/ial de tăm+ie G picăt!i-5e la'ă o o!ă, apoi 'e șamponea*ă de 9 o!i ia! la @nal aplica/i mie!e de 'alc+m și apoi limpe*i/i dl-  RECOMA4DARE IMPORTA4TĂ 2 înloci/i din dietă p!od'ele lactate$2 Laptele c laptele )e&etal de o!e*, mi&dale, o)a', 'pelta, ---2 5mant+na c 'm+nt+nă )e&etală$ 'oia, o!e*, o)ă*, ---2 Untl c nt de coco', &%ee2 7!+n*et!ile c 4UCI și 'emin/eAșa n )e/i mai ' e!i de o'teopo!o*ă6666 Re/etă te'tată și !ecomandată tt!o! ca!e ' e!ă de inHama/ii666  Alimentele 7AR7ATULUI #alimente nece'a!e pă't!ă!ii 'ănătă/ii, ca!e imită %o!monii ma'clini 'a %!ăne'canmite pă!/i 'peci@c ma'cline0$APILAR4ILUL2 la!)a de matcă de a 22a *i #înainte 'ă @e căpăcită cella0POLE4UL și PĂ5TURA CRUDĂLa!)a de matcă și lăp('o!l de matcăULEIUL DE DO1LEAC #p!e e!ail !om+ne'c și c+t mai p!oa'păt p!e'at 2 &en LU4A 5OLAI05EMI4TELE DE DO1LEAC !om+neș(5EMI4?E și ULEI DE C=4EPĂ #p!e e!ail ăct din 'emin/e !om+neș( 2 Lna 5olai05MOC>I4ELEFA5OLEA AD3UJICon'm+nd !e&lat ace'te p!od'e, 'e pot p!e)eni$ p!o'ta(ta, in e!(litatea, îmăt!+ni!ea p!emat!ă, căde!ea pă!li, dep!e'ia,--- 5nt alimente ca!e ată la int!e/ine!ea m'clat!ii #apila!nill0, a memo!iei #leil 'i 'ăm+n/a de c+nepă și lăp(șo!l de matcă0, la men/ine!ea &!etă/ii no!male, p!e)en/ia o!mă!ii !/ilo! 'a di'pa!i/ia !/ilo! și a oe*ită/ii 2 aici con'ml de polen și pă't!ă la ma'a de diminea/ă e'te e'en/ial666 P!e)en/ia căde!ii pă!li 2 p!in con'ml de la!)ă de matcă 'i lăp(șo! de matcă, ca!e e'te și %!ană pe! ectă pent! 'i'teml ci!clato!, !e'pi!ato! și %!ană pe! ectă pent! panc!ea', memo!ie și lon&e)itate-  Un sfat pentru cei care au ''BILA LENE'' ȘĂ Mancai minim de 3 ori pe sptmân ceva amar: ţ ă ă ă Polen amar (de vara toamn! pstura româneasc (care e scoas n aceast ă ă ă ă ă perioad si care are #ust acrior$amar! rucola! masline fara nitrati! andive! ă ș semine in! ulei de in presat la rece (Luna %olai e variant proaspt! an#&inare! ţ ă ă ă mai rar $ cure scurte de pelin sau o variant practic $ itter suede) La cei care ă ă simii c nu putei di#era polenul sau v deran*ea la stomac! ei dup ţ ţ ă ţ ă ă ţ ă consumarea polenului 3$+ ml itter i un pa&ar mare de ap) ș ă   ,nlocuii a&rul cu mierea de man! de castan! de meur) ţ ă ă ă Pentru un ''spor la treaa a ilei -umneavoastr'' i transformarea ei din lene n ă ș șă foarte &arnic. ă -escpcitura ă ă -escpcitura este cel mai comple/ amestec de produse apicole $ conine cear ă ă ţ ă proaspt! propolis! miere i urme de venin) 0pceala! aa cum mai este numit! ă ă ș ă ă ș ă repreint capacul de la fi#ure alctuit din straturi successive de cear i ă ă ă ș propolis! cu care alinele 1si#ilea1 mierea depus n fiecare celul a stupului ă ă ă pentru a$i conserva calitile terapeutice) Aceasta contriuie la una si#ilare a ă fa#urilor! mpiedicând ptrunderea aerului 2i a invadatorilor ă   n stup! iar propolisul steriliea mierea) 0eara conine sustane cu aciune antiacterian precum 2i ă ţ  ţ ă alte elemente conservante naturale) Putem spune c descpcitura ntrunete ă ă ă ș virtuile terapeutice ale componentelor sale) ţ Aceast comoar a stupului se consum prin mestecare pân când ceara se ă ă ă ă topete n #ur (minim +$45 minute) Este cea mai natural 6#um de mestecat7! ș ă ă ă având i efect terapeutic) Efectele ei sunt deoseite n stomatite paradonto! ș ă sinuite! farin#o$ami#dalite! larin#ite! farin#o$tra&eo$ron2ite)-oa*:  lin#uri de descpcitur mestecat timp de +$45 minute de 8$+ ori9i ă ă ă ă ă $ un suport n terapia i a celor mai reele infeciile respiratorii (+$ ile ș ţ ;erapeuii recomand folosirea descpciturii n:  ă ă ă $ afeciuni respiratorii  $ afeciuni ale cavitii ucale  ă $ afeciuni cardiace  $ infecii   $ afeciuni ale splinei 2i ficatului 
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks