Documents

curs_mail

Categories
Published
of 50
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Description
Curs internet
Transcript
   ecia 1 CUM TRIMITI RAPID UN MESAJ   În aceasta prima lecie ii voi spune espre cea mai simpla !orma e a compune si trimite un mesa ț ț e E#mail$ Pro%a%il o tii e a& ar poi escoperi si lucruri noi$ Consier'n ca ai pornit e a computerul si ai ș ț intrat in (ino)s& iat* paii care tre%uie urmai+ ș ț 1$ Desc,ie pro-ramul e E#mail $ Presupunem ca !oloseti pro-ramul ș   .utloo/ E0press versiunea  $ Iat* c'teva metoe i!erite prin care poi esc,ie acest pro-ram 2o poi !olosi pe ț ț cea care ii este mai la 3nem'na4+ ț o Daca ai pe es/top un ion su% care scrie .utloo/ E0press & a u%lu#clic/ pe el$ o Daca ai (ino)s 56& pe %ara e Start apar iconi mici l'n-* %utonul Start$ Daca unul intre eieste pentru .utloo/ E0press  2c'n pui s*-eata e la mouse pe el si atepi o secuna& ș ț apare titlul lui4& atunci a clic/ pe el$ o Desc,ie meniul Start 2'n clic/ pe %utonul Start4 si u s*-eata pe Pro-rams$ Se va esc,ie un meniu in care tre%uie sa apar* si .utloo/ E0press  2uneori acesta este in su%meniul pentru Internet E0plorer 4& eci u s*-eata pe el si a clic/$7$ Dup* ce s#a esc,is pro-ramul& esc,ie !ereastra in care poi compune un mesa nou $ Iat* oua cai i!erite prin care poi !ace asta+ ț o Pe %ara e meniuri& primul in st'n-a este meniul 8ile $ Da clic/ pe numele lui si& in meniul care apare& u s*-eata pe Ne) $ Se va esc,ie un su%meniu lateral& in care tre%uie sa ai clic/ pe Mail Messa-e $ o Su% %ara e meniuri este %ara e %utoane 2e re-ula4$ Unul intre %utoane are titlul Ne) Mail & e re-ula este primul in st'n-a& cu picto-rama unui plic esc,is& cu o !ila al%a l'n-*el$ Ienti!ica#l si a clic/ pe el$9$ Completea:* ru%ricile mesa ului nou& in !ereastra Ne) Messa-e $ Iat* mai os cele mai importante ru%rici ale unui mesa + o Ru%rica To+  tre%uie completata cu aresa e e#mail e estinaie 2c*tre care trimii mesa ul4$ ț ț Aceasta e sin-ura ru%rica o%li-atorie ca sa poi trimite un mesa $ Daca aici nu scrii nimic ț 2nici m*car un spaiu4& sau aca scrii ceva care nu repre:int* o aresa e E#mail sau un ț nume in a-ena ta e arese& atunci mesa ul nu va !i acceptat e c*tre pro-ram pentru trimitere$ o Ru%rica Su% ect+  poate r*m'ne necompletata& ar este !oarte recomanata completarea ei cu un mic titlu al mesa ului # care sa arate& in c'teva cuvinte& ce conine mesa ul$ Este ț importanta ale-erea su-estiva a titlului aca vrei ca mesa ul t*u sa !ie citit cu prioritate !atae altele& in ca: ca estinatarul primete multe alte mesa e in acelai timp$ ș ș o Corpul mesa ului 2 messa-e %o; 4 va conine te0tul propriu#:is al mesa ului$ Aici poi scrie ț ț mesa ul& cu tot ce vrei sa conin*+ te0t& culori& ima-ini& tot ce poate !i inclus intra#un mesa $ ț Daca eti c,iar la 3nceput& limitea:*#te la te0t simplu$ in leciile viitoare vom veea si cum ș ț poi inclue culori& ima-ini sau sunete in mesa e$ ț <$ Trimite mesa ul & 'n clic/ pe %utonul Sen  2primul in st'n-a pe %ara e %utoane a !erestrei in care compui mesa ul4$ Daca trimii mesa ul intra#un moment c'n computerul t*u este conectat la ț Internet& mesa ul pleac* imeiat c*tre serverul e mail$ Daca le-*tura cu Internetul este 3ntrerupta& atunci mesa ul r*m'ne intra#un loc special& numit .ut %o0 & pana c'n se !ace conectarea si poate sa plece c*tre server$   in !inal& iti propun cateva e0ercitii  e trimitere a mesa elor& c,iar pe aresa ta e E#mail$ Poti trimite mesa e e test c,iar pe aresa ta e E#mail ori e cate ori vrei$ De o%icei se !ace asta ca sa veri!ici aca trimiterea si primirea mesa elor !unctionea:a corect$1$ incearca sa trimiti un mesa !ara sa complete:i nici o ru%rica$ =ei primi un mesa e eroare& care iti spune ca nu ai completat nici o aresa e estinatie 2 recipient  4 pentru mesa $7$ incearca sa trimiti un mesa la care ai scris& ca aresa e estinatie& un sir e caractere oarecare 2ar nu o aresa e E#mail sau un nume e persoana in a-ena ta e arese e E#mail4$ =ei primi un mesa e eroare care iti spune ca nu s#a -asit nici o coresponenta pentru acel sir e caractere 2eci ca el nu repre:inta o aresa e E#mail corecta4$ Retine acest mesa & ca sa#l ienti!ici ori e cate ori -resesti aresa e estinatie 2se mai intampla$$$4$9$ Trimite mesa e iverse pe aresa ta e E#mail$ Conectea:a computerul la server pentru ca ele sa poata pleca& si ia mesa ele e pe server prin metoa o%isnuita$ =ei re-asi mesa ele noi in In%o0$ .ri e cate ori oresti sa ve:i cum va apare la estinatie un mesa trimis e tine& poti !olosi aceastametoa$  Note 1$ Daca lucrurile e pana acum iti sunt e a cunoscute& te ro- sa ai ra%are$ Treptat vei a!la tot mai multe lucruri noi& pe masura ce le epui:am pe cele pe care le stii e a$ 7$ Cursul se re!era la operarea cu pro-ramul Microso!t .utloo/ E0press versiunea $& eci aca unele comen:i nu se potrivesc pentru pro-ramul tau& poate !i in cau:a ca ai alta versiune sau c,iar un alt pro-ram e e#mail   ectia 7 CUM =E>I MAI ?INE MESAJE E  . sa continuam cu o alta lectie mai simpla& e asta#ata espre cum poti veea mai %ine mesa ele primite si ce inseamna iversele elemente care apar in lista e mesa e$ Pro-ramul .utloo/ E0press a!isea:a in!ormatii in mai multe !erestre incluse in propria lui !ereastra$ in stan-a& e re-ula& apare o !ereastra mai in-usta in care se vee acea structura e ar%ore care seamana cu structura e !olere si !isiere in (ino)s E0plorer$ 8olerele sunt ca niste compartimente in care pot e0ista !isiere si@sau alte !olere$ Cel mai important este !olerul In%o0 & une sunt plasate automat mesa eleproaspat primite e la serverul tau e E#mail$ Daca ai clic/ pe numele !olerului In%o0  in !ereastra cu !olere 2cea in stan-a4& atunci in partea e sus a !erestrei mai mari in reapta apare lista cu mesa ele e0istente in In%o0  in acel moment$ in -eneral& ca sa ve:i lista cu mesa ele a!late in oricare !oler& tre%uie saai clic/ pe numele !olerului respectiv& in ar%orele in stan-a$ Lista e mesa e se pre:inta su% !orma unui ta%el cu ru%rici enumite 8rom & Su% ect & Receive & sau cu ru%rici care au& in loc e nume& un mic icon$ Alte ru%rici pot !i aau-ate in ta%el& aca se oreste$ La inceput 2imeiat upa instalarea pro-ramului .utloo/ E0press4& ta%elul a!isea:a oar anumite ru%rici& cele mai importante pentru utili:ator$ Capul e ta%el 2une apar enumirile ru%ricilor4 iese in evienta printr#o culoare i!erita e cea a restului ta%elului$ De !iecare ata can iei mesa e noi e pe server& o%servi cum lista se completea:a cu acestea$ Daca ai !oarte multe mesa e& ai posi%ilitatea sa !aci ca a!isarea lor sa se !aca intr#o anumita orine& care sa#ti permita sa -asesti mai usor anumite mesa e$ Ast!el& poti ale-e criteriul upa care sa !ie oronata lista+  Dupa su%iect& in orine al!a%etica$  Da clic/ pe cuvantul Su% ect  in capul e ta%el al listei& si mesa ele se vor orona al!a%etic& upa ceea ce apare in ru%rica Su% ect & aica upa su%iect$ Daca ai inca un clic/& orinea se inversea:a& eci vei veea mesa ele tot upa su%iecte&  ar in orine al!a%etica inversa 2e la > la A4$ in acest !el poti veea& -rupate& toate mesa ele care au acelasi su%iect$ Unele s#ar putea sa ai%a Re+  in !ata su%iectului # acelea sunt raspunsuri 2replici4 ate la un mesa care a avut& primul& su%iectul respectiv$  Dupa e0peitor& in orine al!a%etica$  Da clic/ pe cuvantul 8rom  in capul e ta%el al listei& si mesa ele se vor orona al!a%etic& upa ceea ce apare in ru%rica 8rom & aica upa e0peitor$ Dacaai inca un clic/& orinea se inversea:a& eci vei veea mesa ele tot upa e0peitori& ar in orine al!a%etica inversa 2e la > la A4$ in acest !el poti -asi& -rupate& toate mesa ele in lista primite e la aceeasi aresa$  Dupa ata primirii& in orine cronolo-ica$  Da clic/ pe cuvantul Receive  in capul e ta%el al listei& si mesa ele se vor orona cronolo-ic& upa ata si ora la care au !ost primite& si care apar in ru%rica Receive $ Daca ai inca un clic/& orinea se inversea:a& eci vei veea mesa ele tot in orine cronolo-ica& ar inversata$ Aceasta oronare este utila aca vrei sa -asesti mai usor un mesa care stii ca a sosit la o anumita ata& sau aca vrei sa#ti citesti mesa ele e0act in orinea in care au venit$ Initial& la prima utili:are a pro-ramului& mesa ele sunt a!isate in lista c,iar in orine cronolo-ica$ Ca sa ve:i un anumit mesa in lista& ai clic/ pe el c,iar in lista e mesa e$ in partea e os a !erestrei mari apare continutul mesa ului$ Can un mesa nu a !ost inca esc,is& in lista el apare scris cu litere in-rosate 2 %ol 4$ Daca am clic/ pe el& se spune ca l#am esc,is& si upa cateva secune e a!isare el este consierat citit& iar scrisul evine normal$ Deci mesa ele necitite apar cu litere in-rosate& iar cele citite cu litere normale 2mai su%tiri4$ Un etaliu pe care il poti moi!ica la lista cu mesa e este imensiunea coloanelor in ta%el$ Daca unmesa are un su%iect mai lun- si nu incape tot in coloana Su% ect  curenta& poti mari coloana respectiva ca sa#l ve:i$ Ca sa moi!ici latimea coloanelor& u sa-eata e la mouse pe capul e ta%el& pana la linia care separa oua coloane$ Sa-eata isi sc,im%a !orma& intr#o perec,e e sa-eti care sunt inreptate spre stan-asi spre reapta$ BTra-eB cu mouse#ul e aceasta linie espartitoare& in stan-a sau in reapta& si ea se va eplasa oata cu sa-etile$ Daca nu stii inca asta& sa Btra-iB un o%iect pe ecran inseamna sa uci sa-eata e la mouse pe acel o%iect 2in ca:ul nostru& -ranita intre coloane& in capul e ta%el4& sa apesi pe %utonul stan- e la mouse si& tinan apasat& sa misti sa-eata pana in alt loc& une eli%ere:i %utonul$ .%iectul respectiv se eplasea:a oata cu sa-eata si ramane acolo une eli%ere:i %utonul$ Prin aceeasi metoa poti moi!ica si imensiunile :onelor in care se a!isea:a lista e mesa e si continutul mesa ului curent+ tre%uie sa Btra-iB e linia ori:ontala care separa cele oua :one$ La !el poti muta si -ranita intre :ona in stan-a 2cu !olere4 si :ona in reapta 2cu lista e mesa e si cu mesa ul curent4$ in conclu:ie& !ereastra e .utloo/ E0press are 9 :one mari pentru citirea mesa elor+  >ona e !olere # cea in stan-a& une apare ar%orele cu !olerele in care se pastrea:a mesa ele$  >ona cu lista e mesa e in !olerul curent 2cel selectat in ar%orele e !olere4 # in partea in reapta& sus$  >ona e a!isare a mesa ului curent 2cel selectat in lista e mesa e4 # in partea in reapta& os$  E0ercitii 1$ Sortea:a o lista e mesa e upa iverse criterii& ca sa ve:i e!ectul pe ecran$ Ale-e#ti oronarea care iti convine cel mai mult$ La iesirea in pro-ram& aceasta se va pastra pentru urmatoarea reintrare in pro-ram$ 7$ E0ersea:a moi!icarea imensiunilor pentru i!eritele :one in !ereastra pro-ramului& Btra-anB e mar-inile lor$ iti poti aran a :onele e lucru upa cum iti place$      ectia 9 8. DERE E PENTRU MESAJE  . sa continuam sa vor%im espre ceea ce se vee in !erestrele in .utloo/ E0press& si vom trece la !ereastra in stan-a& une se vee ar%orele e !olere pentru mesa e$ in primul ran& aceste !olere sunt similare 2ca !unctionare4 cu cele in care sunt or-ani:ate !isierele pe iscul tau 2si pe care le poti -asi si manevra in (ino)s E0plorer sau pornin in M; Computer4$ Raacina ar%orelui se numeste ocal 8olers & si este vor%a e niste !olere virtuale& cu care se poate opera numai in .utloo/ E0press$ Totusi& ele ocupa un loc pe isc& si acest loc se -aseste& e re-ula& in C+(ino)sApplication Data $ Este %ine e stiut acest lucru in ca: ca vrei sa !aci o copie e si-uranta a mesa elor& pentru eventualitatea ca tre%uie sa reinstale:i (ino)s#ul$ Locul e0act une se -asesc mesa ele tale pe isc poate !i -asit 2cel putin in .utloo/ E0press 4& aca intri in meniul Tools  la ru%rica .ptions  si aici ale-i Maintenance $ Directorul cu mesa e este inscris ca Store 8oler & si tot aici poti sa sc,im%i acest irector cu un altul& aca vrei sa plase:i mesa ele in alt locpe isc$ Daca intri in acel irector 2navi-an in M; Computer& vei -asi niste !isiere cu nume similare !olerelor pe care le ve:i in .utloo/ E0press& ar nu poti veea continutul lor ecat in !orma pe care e a o stii in pro-ramul e E#mail$ Este %ine sa nu moi!ici nimic in acest irector& alt!el .utloo/ E0press nu va mai putea a!isa %ine !olerele e mesa e si continutul lor$ Dar sa trecem in revista !olerele stanar 2cele care e0ista inca e la prima utili:are a pro-ramului&upa instalare4$ Acestea sunt !olere cu !unctii speciale& si este %ine sa nu le ster-i si sa nu le moi!ici numele$ Lasa#le asa cum sunt$  In%o0  este !olerul in care intra mesa ele noi atunci can le iei e pe serverul tau e mail$ Este ca si casuta postala in ,olul %locului+ nu ai nevoie sa pui nimic aici& pune numai postasul& si tu tre%uie sa -olesti casuta perioic$ Este %ine sa nu lasi mesa ele vec,i in In%o0& ca sa nu se amestece cu cele noi$  .ut%o0  este !olerul in care un mesa trimis 2pentru care ai at clic/ pe Sen 4 ramane in ca: ca nua putut sa plece e pe computerul tau 2e pila& !iinca era intrerupta le-atura tele!onica4$ Poti compune cate mesa e vrei !ara sa esc,i:i conectarea cu serverul& si in momentul can le#ai at Sen  2in %utonul cu acelasi nume4 sau Sen ater  2in meniul 8ile 4& ele se uc in .ut%o0 $ Mai tar:iu poti esc,ie conectarea si& aca mesa ele aunate in .ut%o0  nu pleaca automat imeiat upa ce s#a sta%ilit le-atura cu serverul poti a comana Sen an Receive  sau Sen All  2in Tools@Sen an Receive 4 ca sa le !aci sa plece catre estinatie$ Daca vrei& poti sa moi!ici mesa ele in .ut%o0 & sau c,iar sa le ster-i aca te ra:-anesti si nu vrei sa le mai trimiti$  Sent Items  este !olerul care contine cate o copie a !iecarui mesa care a !ost trimis cu succes catre server$ Daca nu vrei sa pastre:i copiile mesa elor trimise& poti ster-e mesa ele in acest !oler$ Daca nu vrei sa mai !ie !acute automat copii in acest !oler& poti e:activa optiunea corespun:atoare 2 Save cop; o! sent messa-es in t,e Sent items !oler 4 in !ereastra esc,isa la comana Tools@.ptions & ru%rica Sen $  Delete Items  este Bcosul e -unoiB in care a un- automat mesa ele sterse in oricare alt !oler$ Deci poti ster-e un mesa aca il selecte:i si apesi tasta Delete & ar el nu ispare e tot& ci este mutat in !olerul Delete Items & ca sa#l poti recupera in ca: ca iti ai seama ca ai -resit ster-anu#l$ Ca sa ster-i complet un mesa e pe iscul tau& tre%uie sa#l ster-i si in Delete Items $  Dra!ts  este !olerul cu BciorneB& eci cu mesa e neterminate& pe care vrei sa le continui mai tar:iu$ Can compui un mesa si tre%uie sa intrerupi& salvea:a#l in Dra!ts $ 8aci asta aca& in !ereastra in care compui noul mesa ale-i& in meniul 8ile & comana Cop; to 8oler$$$  si apoi selecte:i
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks