Documents

2.1. Liderul în raport cu ceilalţi.pdf

Description
Personal Development and Leadership - Learn to be a leader Partea II – Liderul în raport cu ceilalţi Tehnici de a fi lider | Critica constructive | Utilitatea unei critici în dezvoltarea personală | Despre nerecunoaşterea greşelilor | Recunoaşterea faptului că ne-am purtat incorect T
Categories
Published
of 15
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
    Personal Development and Leadership - Learn to be a leader    Partea II  –   Liderul în raport cu ceilalţi   Tehnici de a fi lider | Critica constructive | Utilitatea unei cr  itici în dezvoltarea personală |  Despre nerecunoaşterea greşelilor |   Recunoaşterea faptului că ne -am purtat incorect © Bogdan Borca    Tehnici de a fi Lider Ocazia de a conduce apare în fiecare zi, astfel încât până şi cei mai receptivi indizivi se află uneori în situaţia de a - şi asuma răspunderea pentru ceva. Cu cât aceştia sunt mai bine pregătiţi pentru a răspunde acestor  provocări de a ocupa poziţia de lider, cu atat mai repede îşi dezvoltă noi deprinderi, încrederea în sine şi intuiţia  personală.   Arta de a fi lider se dobândeşte prin exercitiu şi efort, chiar dacă pregătirea inadecvată, modestia, lipsa încrederii sau lipsa de experienţă te fac să te îndoieşti de tine. Acest proces începe adesea în momentul în care indivizii descoperă că au calităţi şi puncte tari asociate de obicei cu postura de lider. Atunci desc operirea propriilor resurse îi surprinde. Dupa ce se dezvăluie aceasta forţă interioară, existenţa ei nu este uitată uşor. Exploatarea noilor calităţi descoperite determină perfecţionarea acestora şi creează un sentiment de împlinire, astfel încât creştere a conduce la creştere.   Fiecare situaţie este diferită de celelalte. Deşi ocaziile importante sunt seducătoare şi atrag atenţia, mai mult evenimentele de rutină facilitează dezvoltarea calităţilor de lider. Fiecare şansă de a conduce asigură  practica nece sară şi adaugă o experienţă valoroasă. Este pregătirea pentru evenimentele importante ce urmează în viitor. Liderii potenţiali trebuie să recunoască, de asemenea, că poziţia privilegiată implică şi responsabilitate. Asumarea răspunderii de a fi lider nu este niciodată simplă, iar arta de a conduce eficient necesită depunerea unui efort considerabil. Acest lucru înseamnă presiune, stres şi provocare, dar şi imense satisfacţii după îndeplinirea cu succes a unei sarcini. Deoarece majoritatea oamenilor sunt în cea mai mare parte a timpului subordonaţi, o parte din efortul de a vă dezvolta calităţile de lider ar trebui să vizeze şi dezvoltarea calităţilor de subaltern. Cele două seturi de deprideri sunt complementare. Un subaltern îndemânatic ştie cum să cont ribuie la succesul liderului, pe când un lider satisface necesităţile subalternilor, în avantajul reciproc al tuturor.   Pentru a fi un lider de succes sunt esenţiale 7 aspecte:  1)   conştientizarea propriei pozitii  2)   înţelegerea celorlalţi oameni  3)    puterea şi auto ritatea 4)   comunicarea 5)   luarea deciziilor 6)   crearea unei viziuni 7)   asumarea răspunderii   Conştientizarea propriei poziţii   Primul pas pe drumul succesului ca lider este conştientizarea propriei pozitii. Liderii trebuie să - şi rezerve timp pentru a reflecta asupra punctelor tari, respectiv asupra celor slabe ale comportamentului lor. Aceasta asigura baza creşterii performanţei, precum şi a încrederii în sine şi a înţelegerii celorlalţi oameni. Liderii care nu se gândesc la propria lor condiţie sunt ca muzicienii afoni. Chiar daca ating ca tehnică acurateţea necesară, prin munca şi exercitiu, încep fiecare acţiune având un dezavantaj evident. Aceştia trebuie să aibă simţ artistic şi capacitatea de a recunoaşte când greşesc. Există patru aspecte legate de conşti entizarea propriei valori: - regulile de bază în arta de a conduce  - autoanaliza    Personal Development and Leadership - Learn to be a leader    Partea II  –   Liderul în raport cu ceilalţi   Tehnici de a fi lider | Critica constructive | Utilitatea unei cr  itici în dezvoltarea personală |  Despre nerecunoaşterea greşelilor |   Recunoaşterea faptului că ne -am purtat incorect © Bogdan Borca    - urmarea liderului - dezvoltarea personala Regulile de bază în arta de a conduce - de obicei exista trei convingeri unanim acceptate în ceea ce  priveşte arta de a conduce:  1)   Liderii se nasc pentru a fi lideri 2)   Un lider este caracterizat de anumite calităţi, cum ar fi ambiţia, farmecul personal, încrederea, iniţiativa, creativitatea, simţul răspunderii  3)   Situaţiile creează lideri care işi adaptează comportamentul pentru a răspunde cerinţelor specifice unui anumit grup, loc sau timp. Liderii ştiu că respectul se câştigă. Atitudinea liderului faţă de cei ce - l urmează inspiră loialitate. Acest lucru este mult mai important decât dreptul dobândit prin moştenire, calităţile personale, o anumită situaţie sau o combinaţie între toate acestea. A fi lider înseamnă a prezenta o viziune astfel încât ceilalţi să dorească să o materializeze. Este nevoie de calităţile ce ţin de cultivarea relaţiilor cu ceilalţi oameni şi de organizarea eficientă a resurselor. Oricine poate dobândi aptitudinile necesare unui lider. Sarcinile liderului sunt: concentrarea atenţiei asupra unui scop, influenţarea evenimentelor şi organizarea activităţii. Cooperarea între colegi este inspirată de încurajarea unui sen timent de slujire a unei cauze comune şi de conştientizarea importanţei sarcinii de îndeplinit. Este nevoie de încredere în sine pentru a- i încuraja pe alţii să îndeplinească sarcinile trasate şi pentru a monitoriza  progresul, evidenţiind în permanenţă o viziune comună. O sursă importantă a acestei încrederi este respectul pe care îl au liderii pentru ei înşişi şi pentru alţi oameni. În mod ironic, cei care îşi cunosc deja valoarea câştigă în mod natural respect şi recunoaştere din partea altora, pe când cei care trebuie să - şi dezvolte acest sentiment nu se bucură de aceeaşi recunoaştere din partea celorlalţi. Aceştia trebuie să înceapă singuri procesul de dobândire a conştiinţei  propriei valori. Procesul de câştigare a respectului de sine poate începe în viaţa de zi cu zi, când liderii potenţiali fac eforturi pentru a înţelege dificultăţile cu care se confruntă alţi oameni. Când problemele colegilor sunt recunoscute sincer, apare şi aprecierea reciprocă. Aceasta este bază pentru a oferi şi inevitabil pentru a inspira respect. Există lideri care câştigă putere prin lăudăroşenie sau manipulare. Istoria şi articolele din ziare care ţin de domeniile politic şi comercial arată în mod repetat că acest comportament are efect doar pe termen scurt. Acei lideri ca re inspiră, formează, modelează şi - şi încurajeaza colegii au succes pe termen lung si rămân în memoria subalternilor vreme îndelungată. Cei care subminează, distrug, insaltă sau îi umilesc pe alţii sunt evitaţi de îndată ce puterea lor începe să scadă - luc ru care se întamplă întotdeauna la un moment dat. Autoanaliza O sursă de informaţii privind eficienţa în postura de lider este reacţia celorlalţi. Este un exerciţiu  bun să descoperiţi impactul comportamentului de lider asupra colegilor. Totuşi, uneori observaţiile altora sunt  părtinitoare, imprecise sau lipsite de discernământ. Cum poate distinge o persoana comentariile utile de cele inutile? Această întrebare este deosebit de incitantă pentru că este atât de tentant să ignorăm comentariile negative sau să adoptăm o atitudine defensivă găsind explicaţii. O soluţie la această problemă este ca liderii să îşi evalueze mai întâi performanţele. Acestea reprezintă un reper faţă de care ei pot raporta comentariile colegiilor, după o atentă deliberare. O părere bună despre sine, scopuri clare ale dezvoltării personale şi standarde înalte ale performanţelor îl ajută pe lider să aprecieze dacă un comentariu este util, adecvat sau semnalează necesitatea unei schimbari de comportament.    Personal Development and Leadership - Learn to be a leader    Partea II  –   Liderul în raport cu ceilalţi   Tehnici de a fi lider | Critica constructive | Utilitatea unei cr  itici în dezvoltarea personală |  Despre nerecunoaşterea greşelilor |   Recunoaşterea faptului că ne -am purtat incorect © Bogdan Borca    Autoanaliza impune o sinceritate absolută faţă de propria persoană. Este o pierdure de timp să vă creaţi o imagine ireala despre dumneavoastră. De asemenea, în acest proces trebuie să faceţi distincţia între enunţarea calităţilor curente de lider şi speranţele de viitor privind îmbunătăţirea propriilor performanţe. Recunoscând diferenţa dintre   „cine sunt acum” si „cine doresc să fiu”, liderii pot întocmi un plan de acţiune pentru a- şi atinge scopurile dezvoltării personale.  Urmarea liderului La o autoanaliză vă vin în minte tot felul de întrebări:  - sunt corect? - îmi asum responsabilitatea? - îi ascult pe ceilalti? - sunt sincer? - sunt dispus să discut problemele?  - au colegii încredere în minte? Prima provocare o reprezintă întrebarea „conduc astfel încât dacă aş fi subalternul meu m - aş urma?” , pe care trebuie să v - o puneti. Îmbunătăţirea acţiunilor unui lider se bazează pe studiul atent al comportamentului actual. Este de ajutor să vă gândiţi la o experienţă pe care aţi avut - o recent în calitate de lider, după care să vă concentraţi pe detalii. Examinarea unei seamenea prestaţii faciliteaza analiza măiestriei de lider manifestata cu acea ocazie. Dezvoltarea personala Analiza comportamentului adecvat si inadecvat in calitate de lider asigura baza imbunatatirii  performantelor. Chiar si asa, orice schimbare de comportament este cel mai bine sa se bazeze pe calitatile pe care liderul le are deja, imbunatatind astfel personalitatea nativa. Fiecare poseda ocombinatie unica de calitati, cum ar fi curajul, rabdarea, ambitia, onestitatea si altele, iar aceste calitati fundamentale reprezinta adevarata sursa a succesului in postura de lider. Cand aceste calitati sunt recunoscute, un lider le poate exploata cu mai multa incredere. Aceasta conduce de asemenea la descoperirea calitatilor care- i lipsesc unui lider. Cu aceste informatii, un lider poate decide ce calitati trebuie sa- si dezvolte si astfel poate stabili cum poate fi imbunatatita prestatia sa de viitor. De exemplu, incapacitatea de a da indrumari clare reprezinta un comportament inadecvat din  partea unui lider, care poate avea la baza diferite cauze. Examinandu- si structura propriei personalitati, indivizii pot descoperi sursa dificultatilor cu care se confrunta. Trebuie oare sa se pregateasca mai bine, trebuie sa fie mai calmi, sa aiba o gandire mai organizata sau o judecata mai buna? Aceeasi problema ar putea necesita o alta solutie, in functie de combinatia de calitati si de structura personalitatii fiecaruia. Comportamentul adecvat- in primul rand trebuie sa identificati acest grup de calitati individuale pe care le detineti. Celor doua liste de comportamente adecvate, intocmite pe baza punctelor dumneavoastra de vedere si ale colegilor, va vor ajuta in acest proces. Fiecare exemplu de pe lista va poate conduce la adentificarea unei calitati personale. Comportamentul inadecvat- comentariile negatie ofera o ocazie in plus de a va dezvolta. Daca se supun in mod frecvent autoanalizei, liderii se pot decide sa- si schimbe comportamentul. De exemplu, daca un lider este criticat pentru faptu ca foloseste umorul cand prezinta afaceri oficiale ale firmei, acesta ii permite liderului sa faca o alegere. Printre optiuni se numara urmatoarele reactii: simtul umorului nu este o calitate potrivita pentru un    Personal Development and Leadership - Learn to be a leader    Partea II  –   Liderul în raport cu ceilalţi   Tehnici de a fi lider | Critica constructive | Utilitatea unei cr  itici în dezvoltarea personală |  Despre nerecunoaşterea greşelilor |   Recunoaşterea faptului că ne -am purtat incorect © Bogdan Borca    lider; revolta impotriva criticilor si accentuarea trasaturii criticate este cea mai buna reactie; se poate invata din comentariile altora, descoperind semnificatia axacta a acestora. In loc sa reactioneze orbeste, aceasta persoana poate alege analiza si evolutia. Imbunatatirea comportamentului- liderii care- si controleaza comportamentul eficient isi imbunatatesc calitatile atunci cand ii conduc pe ceilalti. Atat reactiile pozitive, cat si reactiile negative ofera informatii valoroase si permit o mai buna intelegere a impactului comportamentului propriu asupra subalternilor. Listele de comportamente adecvate si inadecvate ajuta la identificarea calitatilor personale. Exemplele privind comportamentul inadecvat ofera si alte avantaje, pentru ca atrag atentia asupra uni anumit comportament care trebuie imbunatatit. Înţelegerea celorlalţi oameni   Al doilea pas pentru devenirea unui lider de succes este intelegerea celorlalti oameni. Trebuie sa recunoastem diferentele dintre indivizi, din punctul de vedere al motivatiei, al visurilor si al ambitiei fiecaruia. Este  periculos sa credem ca toti sunt la fel. Nu sunt si nu este democratic sa insistati pe ideea ca ar fi. Diferentele, nu asemanarile fac munca grupurilor sa fie eficienta si viata sa fie interesanta. Cand indivizii sunt evaluati la gramada ca fiind identici, ei sunt lipsiti de independenta si de individualitate. Cele mai importante aspecte privind intelegerea celorlalti oameni sunt: motivatia, recompensele si valorile, inspiratia. Motivatia Inainte ca in secolul trecut studiul psihologiei sa fie acceptat de societate, in general liderii au  pastrat tacerea in legatura cu sentimentele de indoiala asupra propriei persoane. In schimb, acestia prezentau lumii o imagine de oameni puternici si hotarati, lasand impresia de totala incredere in sine, indiferent de starea lor interioara. Sarcina liderului era sa- i motiveze pe altii prin exemplul personal. Autoanaliza era perceputa ca fiind un obicei exclusiv al celor slabi. Daca isi puneau intrebari, acest lucru era considerat chiar ca o manifestare a lipsei de loialitate si de angajament fata de postura lor de lider. Puterea, determinarea si increderea in sine continua sa fie calitati apreciate de lideri. Totusi, este general acceptat faptul ca liderii trec de asemenea printr- o gama variata de emotii, unele dintre acestea fiind  pozitive, iar altele negative. In realitate, acum se considera un semn de slabiciune sa pozati in rolul de lider perfect si atotcunoscator. De exemplu, admiterea faptului ca, uneori, liderului ii este teama este privita in prezent ca un mod de a recunoaste si a depasi teama. Pentru a controla sentimentele negative, dar si pe cele pozitive, este necesar sa intelegem motivatia umana. Oastfel de abordare a acestui subiect sugereaza faptul ca indivizii sunt motivati sa- si satisfaca necesitati diferite in momente diferite. Prima lor prioritate o constituie necesitatile legate de supravietuire. Doar dupa ce acestea sunt satisfacute, pot incerca sa se dezvolte si sa dea vietii lor un sens. Dorinta de a- si satisface necesitatile legate de supravietuire si de dezvoltare ii ajuta sa depaseasca sentimentele de teama si de limite. Recompensele si valorile In timpul copilariei, indivizii isi dezvolta modele comportamentale care le asigura supraietuirea. De exemplu, unii bebelusi tipa, plang pentru a cere hrana si alte lucruri esentiale. Altii ganguresc, uguiesc si- si incanta  parintii pentru a le da ceea ce trebuie. Oalta categorie de bebelusi pur si simplu invata ca sunt pe cont propriu si ca trebuie sa se astepte sa primeasca minimum din partea celorlalti. Desi comportamentul se schimba in urma maturizarii, tiparele comportamentale de baza se pastreaza.
Search
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks