Documents

7 Reguli Ale Unei Femei Îngrijite

Description
Doc
Categories
Published
of 2
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  7 reguli ale unei femei îngrijite Lumea contemporană solicită eforturi din partea sexului frumos. Fiecare femeie încearcă să-i ș contureze calităile i să-i ascundă neajunsurile. Care sunt regulile contemporane a unei ț ș ș femei îngrijite? Regula 1: Părul curat-cheia succesului Părul murdar era în vogă doar în secolul al X!!! c#nd turnurile din păr era considerate untrend. $ceste ecosisteme se ineau c#teva luni i nu aveau nevoie de niciun fel de îngrijire. ț ș $stăzi mătreaa i părul gras este semn de prost gust. %acă &unica îi spune că nu e &ine să-i ț ș ț ț speli părul în fiecare zi iar tu îl ai gras în fiecare zi puin pro&a&il că aceasta este o regulă ț  &ună. Regula 2: ai grijă de faa ta ț loading...Faa este cartea de vizită a fiecărui om iar îngrijirea ei necesită timp puteri i &ani. ț ș 'n primul r#nd ai grijă c#tă cosmetică decorativă pui pe faă. ț  'n al doilea r#nd nu face preamulte mimici. Cu c#t mai puin vei încrei fruntea c#nd îi dau genele cu rimel cu at#t mai ț ț ț  &ine vei arăta în viitor. 'ncearcă să faci masaj la faă pentru a scăpa de ridurile de mimică. ț Regula 3: mare atenie la unghii ț (ng)iile curate i îngrijite sunt un plus pentru orice faă. i nu vor&im aici doar despre ș ț Ș extensii. *le pot fi i vopsite frumos. (ng)iile lungi nu se &ucură de prea multă popularitate ș în r#ndul &ăr&ailor i nu sunt comode în viaa reală. ț ș ț Regula 4: scapă de hainele cu printuri %acă vrei să fii considerată o femeie stilată i serioasă nu apela nici într-un caz la articolele ș vestimentare cu animal-print. C)iar dacă vei avea o faă i nite m#ini îngrijite printurile te ț ș ș vor face să arăi vulgar. ț Regula 5: poartă tocuri $lege-i lungimea optimă a )ainelor i o perec)e de pantofi comozi. ei arăta mai &ine iar  ț ș  picioarele tale vor părea mai lungi. Regula : alege-i corect parfumul ț +irosul care te însoete de acasă p#nă la locul de muncă este capa&il să-i facă pe oamenii din ț ș  jur să leine. Parfumul este un lucru minunat care te ajută să ai încredere în tine i să atragi ș ș  &ăr&aii. %ar dacă eti amatoare de arome dulci încearcă să le foloseti în cantităi c#t mai ț ș ș ț mici. ine minte că trăieti în societate. ,egulile unei femei îngrijite presupun arome uoare i Ț ș ș ș  plăcute.  Regula 7: fii sigură pe tine i ! m#ete ș ș (n z#m&et frumos este capa&il să cucerească toi &ăr&aii i să ofere o &ună dispoziie ț ț ș ț  prietenilor i celor apropiai. %inii nu tre&uie să strălucească ca &riliantele dar tre&uie să fie ș ț ț drepi i curai. i respiraia proaspătă este un factor important. ț ș ț Ș ț %acă e să fii îngrijită fii p#nă la v#rful picioarelor. 'm&racă-te decent dar cu gust fugi deculorile provocatoare ai grijă de părul tău de faă i de m#ini mergi regulat la stomatolog i ț ș ș  &ea ceai verde. $a vei arăta ca o prinesă i cei din jur te vor admira. ,egulile unei femei ș ț ș îngrijite presupun o grijă elementară de sine sănătate i dispoziie &ună ș ț
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x