Documents

Abcesul pulmonar.docx

Description
Valceanu Adrian AFECTAREA CELOR 14 NEVOI IN CAZUL ABCESULUI PULMONAR 1) Nevoia de a respira si a avea o buna circulatie 2) Nevoia de a manca si a bea 3) Nevoia de a se misca si a avea o buna postura 4) Nevoia de a-si mentine temperatura corpului in limite normale 5) Nevoia de a fi curat, ingrijit si a-si proteja tegumentele
Categories
Published
of 7
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  Valceanu Adrian   AFECTAREA CELOR 14 NEVOI IN CAZULABCESULUI PULMONAR  1)Nevoia de a respira si a avea o buna circulatie 2)Nevoia de a manca si a bea 3)Nevoia de a se misca si a avea o buna postura 4)Nevoia de a-si mentine temperatura corpului in limite normale5)Nevoia de a f curat, ingrijit si a-si proteja tegumentele)Nevoia de a se recrea!)Nevoia de a se imbraca si a se de braca #)Nevoia de a actiona con$orm propriilor convingeri si valori, de a practica religia%)Nevoia de a evita pericole 1&) Nevoia de a comunica 11) Nevoia de a dormi si a se odi'ni 12) Nevoie de a elimina 13) Nevoia de a f preocupat in vederea reali arii 14) Nevoia de a invata cum sa-ti pastre i sanatatea( Diagnostic de ingrijire Obiective Interventii Evaluare  Valceanu Adrian 1)Respiratie insuficienta daorita reducerii capacitatii  plamanului de a efectua o oxigenare de calitate manifestata prin: dispnee, tuse, obstructia cailor respiratorii si durere -Diminuarea dispneei in interval de o ora -Indepartarea secretiilor -Calmarea durerii AU! !#$-%acientul se va po&itiona semise&and-'e va servi pacientul cu ceea ce are nevoie pentru evitarea efortului fi&ic-'e vor asigura conditii optime demediu (aer umidificat, camera aerisita)-%acientul va fi invatat sa tuseasca, sa expectore&e secretiilecu un minim de efort pentru a-si elibera caile respiratorii D$$*A$:-'e va administra algocalmin + cp&i-$xpectorante: bromexim + tab&i-%acientul respira mai usor -Caile respiratorii s-au eliberat de secretiile abundente -Durerea se diminuea&a .)Alimentatie inadecvata  prin deficit datorita febrei ridicate si manifestata prin: diminuarea apetitului, scadere ponderala/-'caderea febrei in timp de doua ore -Reluarea treptata a apetitului AU! !#$:-'e va asigura un regim complet -'e vor administra multe licide DELEGATE:-Se va scadea febra prin administrare de algocalmin3 tb/zi si aspirina 3 tb/zi-O data c administrarea medicatiei febra scade iar pacientl isi reia apetitl treptat +) Imobilitate datorita durerii-'a se diminue&e durerea-%acientul sa aiba tonusulmuscular si forta musculara pastrata AU! !#$:-'e vor evita eforturile fi&ice-%lanifica un program de exercitii in functie de capacitatea  pacientului -%acientul va fi ase&at in pat in  po&itie semise&andaD$$*A$:-'e vor administra antialgice: algocalmin + tb&i -Durerea se calmea&a -%acientul sta intr-o po&itie comoda ! #ebra datorita -'caderea febrei in +0 de minuteAU! !#$:-#entinerea unui microclimat adecvat -ebra scade -%acientul are o stare de  bine privind temperatura  Valceanu Adrian procesli infectios manifestata prin: piele rosie$ calda$ meda si transpiratii% -Administrare de licide per os D$$*A$:-Administrare de aspirina + tb&i & Di'cltate in a rma regli de igiena datorita asteniei 'zice si drerii toracice% -Inlaturarea durerii -%acientul sa-si poata face singur ingri2irile de igiena timp de o &iAutonome:-'e va scimba len2eria de pat sicea intima ori de cate ori estenevoie - ursa va a2uta pacientul iningri2irile de igiena DELEGATE:-(almarea drerii c antalgice prescrise de medic )aspirina -Drerea dimineaza iar pacientl poate rma ingri*irile de igiena fara a*tor Diagnostic de ingri2ire!biectiveInterventii$valuare + Di'cltate in desfasrarea activitatilor recreative datorita afectarii intregli organism din caza bolii%-Tratarea simptomelor -Amena*area ni microclimat adecvat AU! !#$:-%acientul va fi supravegeat pentru a urma indicatiileterapeutice ale medicului sinursei -Se va asigra n confort propri -,acientl a resit sa se recreeze  Valceanu Adrian  Di'cltate de a se imbraca si dezbraca determinata de: slabicine$ drere$ febra%-,acientl sa se imbrace si sa se dezbrace singr in termen de trei zile -'a se calme&e durerea -'a scada febra -,acientl sa se imbrace si sa se dezbrace singr in termen de trei zile AU! !#$:-Identificarea capacitatii silimitele fi&ice al persoaneiingri2ite -Acorda timp suficient pentru a a2uta pacientul la imbracat si de&bracat -Recomanda ca in timp ce se imbarca daca ameteste sa se ase&e in fotoliu -'e va servi pacientul cu tot ceeace are nevoie/D$$*A$:-Administrea&a tratamentul  prescris de medic (Aspirina, algocalmin)-In urma tratamentului sitotalitatea ingri2irilor  pacientul se poate imbracasingur partial/ . mposibilitatea de a-si practica religia datorita conditiilor de spital manifestata prin inc0iderea in sine% -%acientulsa-si practicereligia/ -#aciliteaza accesl paro0li la patl pacientli pentr impacarea c sine - se acorda impartasanie -%acientul isi practicareligia/ 1 mposibilitatea de a se prote*a datorita an2ietatii$ drerii provocate de anmite te0nici )in*ectie$ perfzie %-Sa se asigre linistea pacientli -(almarea drerilor -Sa se indeparteze starea de an2ietate -Se se rmareasca fnctiile vitale ATO4O5E:-Se va e2plica pacientli ca n este in pericol -Se vor e2plica nele te0nici si necesitatea lor -5asa* c alcool$ talc-,acientl este mai linistit$ mai ptin an2ios -Drerile a mai cedat -,acientl n prezinta escare%
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks