Documents

Afrodisiacele cresc poten

Description
Sanatate
Categories
Published
of 16
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  AFRODISIACELECe sunt afrodisiacele?  Numim substan ț e afrodisiace acele substan ț e care se regăsesc în diferite plante, alimente sau medicamente ș i care au rolul de a îmbunătă ț i via ț a sexuală a cuplului prin stimularea poten ț ei  bărbatului sau prin cre ș terea libidoului ș i deci a apetitului sexual al partenerei. Afrodisiacele se regăsesc atât în unele plante, alimente sau se pot achizi ț iona sub formă de medicamente ș i de ce nu, sub formă de parfumuri ș i uleiuri esen ț iale pentru masaj. Unii exper  ț i sus ț in că se  poate invoca mai degrabă efectul placebo al afrodisiacelor, în locul efectului real al acestora ș icel mai bine este să achizi ț ionăm produse de stimulare a poten ț ei, a ș anumitele afrodisiace, de pe siteuri specializate, pentru a nu ne confrunta cu medicamente periculoase pentru sănătate. !e asemenea, trebuie eliminate din consumul zilnic sau regulat alcoolul, drogurile, tutunul ș i mesele copioase care inhibă de obicei apetitul sexual.  Tipuri de afrodisiace pentru cre ș terea poten ț ei  Nu există un singur tip de produse afrodisiace, ci afrodisiacele se pot împăr  ț i pe mai multe categorii, iar ac ț iunile afrodisiacelor asupra poten ț ei ș i a libidoului sunt diverse ș i multiple. xistă ș i anumite substan ț e afrodisiace, vitamine sau miresme cu care ne întâlnim zilnic ș i care exercită o mare presiune erotică asupra noastră, involuntar. !e asemenea, de vreme ce oamenii caută în permanen ț ă modalită ț i noi de a ș i îmbunătă ț i performan ț ele sexuale ș i via ț a de cuplu, afrodisiacele vin în ajutorul acestora prin cre ș terea produc ț iei de hormoni ș i prin intensificarea unor procese ș i trăiri la nivel fizic ș i psihic. xistă, a ș a cum am men ț ionat anterior, mai multe tipuri de afrodisiace pe care ar fi bine să le cunoa ș tem ș i de ce nu să le folosim în via ț a de zi cu zi.  Afrodisiace puternice pentru bărba ț iAfrodisiace naturale – veetale  Afrodisiacele vegetale includ diverse plante cu rol afrodisiac precum ginsengul, care este unadintre cel mai folosite plante afrodisiace cunoscute care cre ș te poten ț a sexuala si tratează impoten ț a ș i disfunc ț iile sexuale, semin ț ele de susan foarte bogate în vitamina care stimulează virilitatea, semin ț ele de anason ce intensifică plăcerea sexuală ș i legumele cu efectafrodisiac dintre care enumerăm # broccoli, morcovul, usturoiul, pătrunjelul, ro ș iile, ț elina $poate cel mai bine cunoscut afrodisiac natural în ț ara noastră%, ardeiul ro ș u, hreanul ș i ceapa ro ș ie. !e asemenea, men ț ionăm ș i avocado, bananele ș i ananasul, afrodisiace care revigorează organismul ș i produc hormoni sexuali, fiind benefice asupra fertilită ț ii ș i  poten ț ei. !in rândul afrodisiacelor naturale mai enumerăm ș i căp ș unele, migdalele, smochinele, năpraznicul, nuc ș oara, ghimbirul, ș ofranul, strugurii, lemnul dulce, etc. !in o biloba este una din cele #ai puternice plante afrodisiace ș i sti#ulente ale se$ualită ț ii   &in'go biloba nu este una din plantele afrodisiace cele mai des întâlnite la noi în ț ară. (nsă &in'go biloba este una din cele mai puternice afrodisiace ș i stimulente ale sexualită ț ii. &in'go biloba se folose ș te îndeosebi sub formă de produse medicamentoase ce se găsesc la farmaciile naturiste ș i la plafaruri. )a noi în ț ară, spre exemplu, există zeci de produse pe bazăde gin'go biloba sub formă de tincturi, capsule, siropuri, etc. &in'go biloba, această minunată plantă are capacitatea de a ne face mai optimi ș ti, mai tonici, de a ne spori aten ț ia ș i de a ne men ț ine aten ț ia trează ș i ne redă energia de altădată. !e asemenea, această plantă are capacitatea de a cre ș te libidoul, de a îmbunătă ț i via ț a sexuală, de a da energie, vitalitate, fiind un excelent afrodisiac. %usuiocul& un afrodisiac care con ț ine uleiuri esen ț iale& taninuri ș i vita#ine care #ăresc apetitul se$ual  *ot în categoria afrodisiacelor naturale intră ș i busuiocul. +u ț ini dintre noi ș tim faptul că  busuiocul induce o stare fizică ș i psihică foarte bună ș i că această plantă con ț ine uleiuri esen ț iale, taninuri ș i vitamine care măresc apetitul sexual. !in mul ț imea de afrodisiace,  busuiocul are un efect deosebit asupra libidoului. usuiocul poate elibera for  ț e sexuale vitalizante ș i are capacitatea de a stimula sexualitatea foarte mult la ambele sexe. usuiocul este un afrodisiac excelent deoarece are un efect revigorant ș i stimulativ, iar ac ț iunea sa nu se reduce doar la nivel fizic, ci ș i psihic. !e asemenea, energia masculină este sporită cu ajutorul busuiocului. -e poate folosi atât ceaiul de busuioc, cât ș i pulberea sau pudra de busuioc pe care o pute ț i găsi la plafar sau la magazine specializate.  cură minunată cu busuioc va face ca activitatea sexuală să fie mult îmbunătă ț ită ș i această cură ajută la combaterea ejaculării  precoce ș i la controlarea energiei sexuale. !e asemenea, ceaiul de busuioc consumat sub formă de infuzie ș i pu ț in îndulcit cu miere are acelea ș i efecte afrodisiace. /el mai important lucru este că busuiocul este un afrodisiac vegetal, natural, ce nu a provocat până acum niciun fel de reac ț ii adverse consumatorilor. 'ăpra(nicul ) un e$celent afrodisiac care con ț ine proesteron natural si tratea(ă i#poten ț a  Năpraznicul face parte din categoria plantelor afrodisiace care con ț in progesteron natural ș i este benefic atât pentru femei cât ș i pentru bărba ț i. /eaiul de năpraznic dă rezultate uimitoare  pentru cuplurile care î ș i doresc conceperea unui copil. (n cazurile de sterilitate la femei, dar ș ila bărba ț i, năpraznicul ac ț ionează în mod eficient. Astfel, cistita, leucoreea, infertilitatea masculină, mobilitatea scăzută a spermatozoizilor, amenoreea, toate pot fi tratate cu ajutorul ceaiului de năpraznic. Acesta se prepară sub formă de infuzie obi ș nuită ș i se beau câte patru căni pe zi. Sunătoarea& o plantă cunoscută ca ș i re#ediu afrodisiac din bătr*ni  -unătoarea con ț ine tanini ce produc un efect afrodisiac prin excitarea sistemului nervos ce corespunde zonei genitale. -unătoarea este o plantă care este cunoscută ca ș i remediu afrodisiac din bătrâni. +entru efecte garantate asupra poten ț ei, se face o cură cu infuzie din zece grame de plantă la un litru de apă ș i se bea neîndulcit, de trei ori pe zi. Ș i vinul de sunătoare are efecte afrodisiace. !+i#birul& un afrodisiac care are efectul pastilei ,iara   &himbirul este ș i el un excelent afrodisiac. +u ț ini dintre noi ș tim faptul că ghimbirul are efectul pastilei de 0iagra, fiind folosit la prepararea multor pilule ș i prafuri naturiste ce ajută la îmbunătă ț irea performan ț elor sexuale. Această plantă foarte aromată, ghimbirul, este de un real ajutor persoanelor ce suferă de tulburări sexuale sau de afec ț iuni ale aparatului genital. 1ai mult decât atât, ghimbirul îmbunătă ț e ș te circula ț ia sanguină a organelor sexuale. /eaiul de ghimbir este foarte util în tratarea afec ț iunilor aparatului genital sau afec ț iunilor sexuale. /eaiul de ghimbir se prepară din câteva feliu ț e de ghimbir peste care se toarnă apă clocotită, sub formă de infuzie ș i se poate îndulci cu pu ț ină miere. +entru un efect afrodisiac mai  puternic, se poate adăuga în ceaiul de ghimbir ș i scor  ț i ș oară, cardamon, nuc ș oară ș i rozmarin.&himbirul este un afrodisiac vegetal foarte folosit ș i foarte accesibil, chiar ș i la noi în ț ară. &himbirul poate schimba dispozi ț ia psihică ș i emo ț ională, ac ț ionând direct asupra libidoului. A ș adar ghimbirul înlătură starea de oboseală, plictiseală, mole ș eală, iar pentru a prepara un afrodisiac bun, se folose ș te rădăcină de ghimbir amestecată cu miere, cardamon, plante aromatice ș i scor  ț i ș oară. &himbirul are menirea de a revigora organismul ș i de a trezi la via ț ă sim ț urile. 'uc ș oara& un condi#ent cu proprietă ț i afrodisiace  Nuc ș oara este un condiment excelent, folosit de foarte mul ț i ani în bucătărie la diverse  preparate, iar studiile recente au demonstrat ș i proprietă ț ile afrodisiace pe care nuc ș oara le areatât pentru reprezentan ț ii sexului masculin, cât ș i pentru reprezentantele sexului feminin. ste binecunoscut efectul afrodisiac al nuc ș oarei de foarte mul ț i ani ș i sa demonstrat ș i ac ț iunea sa benefică împotriva ejaculării premature. !e asemenea, uleiul de nuc ș oară poate fi folosit  pentru un masaj stimulator excelent înainte de o partidă de amor, însă cu modera ț ie deoarece  poate avea efect halucinogen. Nuc ș oara este poate cel mai preferat dintre afrodisiacele pentru femei. 2emeile consumă acest afrodisiac ș i pentru propria lor plăcere, iar în rient acest condiment este folosit pentru stârnirea dorin ț ei erotice ș i sexuale. +entru a cre ș te intensitatea  plăcerii din timpul actului sexual, se recomandă consumul nuc ș oarei sub formă de condiment sau folosirea acesteia în diverse combina ț ii de ceaiuri, precum cel de busuioc, o altă plantă cu efect afrodisiac. 1asajul cu uleiul de nuc ș oară face minuni înaintea unei partide de sex. Ț elina& afrodisiacul folosit pentru erec ț ii fer#e ș i puternice   Ț elina este un binecunoscută pentru efectele sale afrodisiace. +entru o erec ț ie fermă ș i  puternică se ș tie încă din bătrâni că bărbatul trebuie să consume ț elină. Acest leac afrodisiac este încă foarte folosit ș i des întâlnit ș i în zilele noastre. Ț elina este a ș adar, un aliment, un medicament ș i un afrodisiac foarte puternic ș i face parte din categoria afrodisiacelor vegetale.+rintre altele, ț elina este o sursă importantă de vitamina 3, 4 ș i /, dar, pe lângă aceste vitamine mai con ț ine ș i acid folic $deosebit de important în perioada sarcinii ș i a alăptării%,  potasiu, zinc, magneziu, fosfor, fier, sodiu ș i aminoacizi. Ț elina are ș i efecte benefice asupra organismului, întocmai unui medicament. Ț elina reduce colesterolul, astfel că persoanele ce  prezintă o astfel de problemă pot ț ine o cură cu suc de ț elină, pe lângă dieta obi ș nuită săracă în grăsimi saturate. !ar cercetările moderne au demonstrat faptul că ț elina are proprietatea de a regla hormonii ș i de a rezolva problemele legate de poten ț ă sau de disfunc ț ii erectile. Ș i femeile î ș i pot trata problemele de fertilitate ș i frigiditatea cu ajutorul ț elinei. !e curând cercetătorii au demonstrat faptul că bărba ț ii care consumă ț elină sunt irezistibili pentru femei, deoarece ț elina măre ș te cantitatea de feromoni produsă de organism. -ucul ob ț inut din rădăcina de ț elină este cel mai bun afrodisiac ș i revigorant natural ș i se poate combina cu  miere pentru a ob ț ine beneficii sporite. !e asemenea, se poate ob ț ine ș i suc de frunze de ț elină care are calită ț i stimulatoare hormonale deosebite. (n plus, putem găsi tinctura de ț elinăîn magazinele specializate sau o putem prepara în casă prin macerarea în alcool timp de zece zile a frunzelor uscate de ț elină. *ratamentul cu tinctură de ț elină ca ș i remediu afrodisiac constă în consumul a câte o lingură, de patru ori pe zi, cu apă a tincturii. Ț elina poate trata impoten ț a ș i afec ț iunile de natură sexuală ș i combate astenia fizică, psihică ș i sexuală.  Afrodisiace veetale cu efect arantat  Afrodisiacele vegetale includ diverse plante cu rol afrodisiac precum ginsengul, semin ț ele de susan foarte bogate în vitamina care stimulează poten ț a ș i virilitatea, semin ț ele de anason ce intensifică plăcerea sexuală ș i legumele cu efect afrodisiac dintre care enumerăm #  broccoli, morcovul, usturoiul, pătrunjelul, ro ș iile, ț elina $poate cel mai bine cunoscut afrodisiac natural din ț ara noastră%, ardeiul ro ș u, hreanul ș i ceapa ro ș ie. !e asemenea din seriaafrodisiacelor vegetale, men ț ionăm ș i avocado, bananele ș i ananasul, care revigorează organismul ș i produc hormoni sexuali, fiind benefici asupra fertilită ț ii ș i poten ț ei. !in rândul afrodisiacelor naturale mai enumerăm ș i căp ș unele, migdalele, smochinele, năpraznicul, nuc ș oara, ghimbirul, ș ofranul, strugurii, lemnul dulce, etc.  Dieta ș i afrodisiacele ) factori i#portan ț i pentru libidou ș i poten ț ă  !ieta pe care trebuie să o avem este extrem de importantă în ob ț inerea unei vie ț i sexuale active ș i intense. Nu contează numai ce mănânci ci ș i cât mănânci, cât de proaspăt este preparatul, cât de mult savurezi un fel de mâncare, etc. Nu trebuie să consumăm neapărat alimente sau condimente cu rol afrodisiac, ci să avem o dietă echilibrată ș i sănătoasă. !esigur că dacă vom evita mâncarea de tip fastfood, jun' food ș i ne vom axa în schimb pe alimente  proaspete bogate în vitamine, proteine ș i minerale ș i via ț a sexuală va cunoa ș te îmbunătă ț iri remarcabile. -pre exemplu, a ș a cum men ț ionam mai sus, alimentele bogate în vitamina stimulează virilitatea provocând erec ț ii ferme ș i puternice, de lungă durată. !e ce să nu consuma ț i banane, ananas, pătrunjel, ro ș ii, morcov, etc, alimente naturale ș i să apela ț i la shaorma5 !e ce să nu ave ț i o dietă echilibrată ș i o via ț ă sexuală împlinită ș i să apela ț i la  pilula albastră 0iagra5 Alegerea este doar a dvs. -ă mai vedem câteva exemple de afrodisiace vegetale care au efecte reale asupra libidoului ș i poten ț ei. %roccoli ș i spanacul& afrodisiace care cresc libidoul  roccoli ș i spanacul sunt alimente foarte importante ce nu trebuie să lipsească din alimenta ț ia noastră deoarece con ț in foarte multe vitamine, minerale, calciu, fier ș i magneziu, care men ț in tinere ț ea consumatorului ș i cresc libidoul. !e asemenea, mai vorbim ș i de o accelerare în procesele metabolice ale corpului uman, ceea ce determină o performan ț ă sexuală îmbunătă ț ită. Ardeiul iute& afrodisiac care cre ș te apetitul se$ual  Ardeiul iute este ideal deoarece con ț ine capsaicină. /apsaicina are proprietă ț iantiinflamatoare ș i calmante datorită faptului că se ob ț ine din iu ț eala ardeilor, ce poate fi
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks