Documents

ARTROGRIPOZA-MULTIPLA-CONGENITALA

Description
ARTROGRIPOZA MULTIPLA CONGENITALA Artrogripoza – defect congenital al membrelor, caracterizat prin contractura, atât în flexie, cât si în extensie, determinând anchiloza daca nu este tratata. Se manifesta prin contracturi, anchiloza articulatiilor si absenta pliurilor pielii, ca rezultat al înlocuirii tesutului muscular cu tesut fibros. Nu exista inca o tehnica terapeutica de succes pentru artrogripoza. Se incearca alinierea membrelor in vederea recuperarii mersului si a functiei membrelor s
Categories
Published
of 8
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  ARTROGRIPOZA MULTIPLA CONGENITALA     Artrogripoza  –  defect congenital al membrelor, caracterizat prin contractura, atât în flexie, cât si în extensie, determinând anchiloza daca nu este tratata. Se manifesta prin contracturi, anchiloza articulatiilor si absenta pliurilor pielii, ca rezultat al înlocuirii tesutului muscular cu tesut fibros.    Nu exista inca o tehnica terapeutica de succes pentru artrogripoza. Se incearca alinierea membrelor in vederea recuperarii mersului si a functiei membrelor superioare pentru ingrijire proprie. Manipularea fizica gentila timpurie dupa nastere amelioreaza miscarea pasiva si activa. Terapia precoce viguroasa fizica pentru a intinde contracturile este foarte importanta pentru ameliorarea miscarilor articulare si evitarea atrofiei musculare.  Acestia raman partial dependenti de alte persoane.    Plan de recuperare   Examenul clinic general:   ã Observarea miscarilor spontane, asimetriilor ã Evaluarea tonusului muscular prin stimulare (atingere) ã Observarea-identificarea unor sindroame pluri-malformative ã Examinarea gatului si coloanei vertebrale (atitudini cifotice, scolioze congenitale) ã Examinarea membrelor superioare si inferioare (simetria volumului fiecarui segment, tonus muscular, activitati spontane ) ã Observarea miscarilor active, intervenind si cu miscari pasive blande ã Testingul articular si muscular
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x