Documents

Bazele-psihologiei-publicitatii

Description
Bazele psihologiei publicitatii
Categories
Published
of 55
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  Reuşită sau nereuşită?…aceasta este aici întrebarea psihologiei publicităţiiBazele psihologiei publicităţiiCuprinsPagina Introducere11.Observare22.Activare generală, implicare43.Percepţie: timulare !i evaluare 4.Prelucrare cognitivă # compre$ensibilitate%Ane&ă: Atitudine !i imagini '.(nvăţarea de cuno!tinţe11 .(nvăţarea de sentimente1 ).(nvăţarea de motive24*.Activarea +de cumpărare speci-ică2*%.omportament +de cumpărare3/0eumat: istă de veri-icare # matrice de veri-icare a-erente  psi$ologiei de publicitate 3) Alte lucrări cu această temă roeber # 0iel, 5 einberg, P. +1%%%. Comportamentul de consum  +ed. a )6a. 78nc$en:9a$len.elser, ;. +2//1.  Psihologia de publicitate şi de consum  +ed. a 26a. <eidelberg: pe=trum6, P +1%%%  Psihologia de piaţă şi de publicitate , bd. 1:  Baze .;r>-eling: ?ditura de specialitate Psi$ologia economică.0osenstiel, .v.5irsc$, A. +1%% .  Psihologia publicităţii  +ed6 a 36a. 0osen$eim: omar.0osenstiel,  von 56, P. +2///,  Psihologia de piaţă. Un manual pentru studiu şi practică . @armstadt: Primus  iemens Reuşită sau nereuşită? Bazele psihologiei de publicitate  @r. P. 6 onstrucţia acestei publicaţii se orienteaă n -uncţie de modelul de e-icienţă al autorului repreentat n cele ce urmeaă mult simpli-icat. @esenul 1 clari-ică aspectele esenţiale.@esenul 1: tructuri de baă ale unui model de e-icienţă orientat către psi$ologia pieţeiIn-luenţe # persoană ţintă # comportament1.observare, 2.activare generală, 3.percepţie, stimulare, 4. Prelucrare cognitivă, 4.1.nvăţare de, '. cuno!tinţe, .sentimente, ). 7otive, *. Activare speci-ică, %.cumpărare, 1/.memorie, 11. Atitudine imagine, 12.cuno!tinţe, 13.sentimente, 14.motive, 1'.motivaţia de a cumpăra, 1 .de e&., 1).mar=eting6mi&, 1*.produs, 1%. preţ, 2/.vBnare, 21.publicitate, 22.de e&.   Acest model arată cele mai importante aspecte psi$ologice cărora trebuie să li se acorde atenţie n caul n care se dore!te o bună comunicare cu grupul ţintă.@intre numeroasele in-luenţe se va acorda atenţie numai unei -racţiuni iar persoana ţintă  poate -i activată generic mai mult sau mai puţin puternic. Pentru nceput, măsurile de mar=eting trebuie organiate a!a ncBt 1.  să li se acorde atenţie  de către persoana ţintă 2. să declan!ee la aceasta o activare generală ridicată.Aceste două e-ecte de baă sunt absolut necesare pentru succesul comunicării de mar=eting dar nu sunt su-iciente. u atBt mai mult apar două noi ntrebări: 3. Cum  este  percepută  !i evaluată (emoţional) in-ormaţia căreia i se acordă atenţieC 4. um este aceasta prelucrată cognitiv C7ăsurile de mar=eting trebuie să corespundă optim !i n această privinţă grupului ţintă.@upă aceste patru procese -undamentale, se pot desprinde următoarele e-ecte: ⇒ Pe de6o parte in-ormaţiile pot -i nvăţate. unt de imaginat trei căi de nvăţare: '. (nvăţarea de cunoştinţe , . (nvăţarea de  sentimente , ). (nvăţarea de motive .Ast-el, se construiesc !i se modi-ică componentele cognitive +Dcon-orme cuno!tinţelor, emoţionale +Dcon-orme sentimentelor !i motivaţionale ale atitudinilor, respectiv ale imaginilor. 2  iemens Reuşită sau nereuşită? Bazele psihologiei de publicitate  @r. P. 6 ⇒ Pe de altă parte, in-ormaţia percepută !i prelucrată cognitiv poate, din motivele  preente, să *. activeze specific  anumite motive determinate !i ast-el să producă motivaţia de cumpărare , care apoi se poate e&terioria sub -orma %. comportamentului de cumpărare .Aceste aspecte urmeaă a -i descrise mai pe larg n următoarele nouă secţiuni. 3  iemens Reuşită sau nereuşită? Bazele psihologiei de publicitate  @r. P. 6 1. Observare2. Activare generală3. timulare4. Prelucrare cognitivă'. (nvăţare . Activarea dorinţei de cumpărare 1!bser are####################################################################################################### In-ormaţiile au # n -uncţie de con-iguraţia lor -ormală !i de conţinut # !anse -oarte di-erite de a -i observate. (n acest sens un e&emplu:(n caul n care privim ntr6un g$id de conversaţie partea colorată a steagurilor aparţinBnd di-eritelor naţiuni pentru o durată de apro&imativ o secundă, atunci va -i redată pe retină această pagină cu toate in-ormaţiile ei. @e regulă nsă, dintre steagurile redate pe retină vor -i  percepute  numai puţine: probabil că steagul Eaponiei precum !i cel FpropriuG.a steagul Eaponiei, -orma !i culoarea +punct ro!u pe -undal alb sunt deosebit de intenseH steagul este repreentat  formal pregnant  . +Acest principiu este binenţeles valabil !i pentru mărci !i logouri: cele repreentate pregnant 1  vor -i percepute mai u!or decBt cele mai puţin pregnante.(nsă nu doar pregnanţa -ormală decide n ceea ce prive!te aspectele care sunt percepute !i care nu, ci !i nsemnătatea pe care o are in-ormaţia pentru privitor: germanii vor  percepe cu precădere steagul ;ermaniei, autriecii pe cel al Austriei: acest lucru nu  pentru că acestea ar -i repreentate atBt de pregnant ci pentru că au importanţă n ceea ce priveşte conţinutul lor  . atitudini personale !i motive asigură perceperea cu precădere a ceea ce este deosebit de important pe baa cerinţelor individuale pentru o anumită  persoană.@e regulă suntem sensibili la stimuli care sunt n apropierea lumii proprii de valori 2  !i reacţionăm prin a ne -eri să percepem stimuli care nu corespund propriilor atitudini.u ocaia redării simultane a unor nregistrări e-ectuate pe bandă magnetică cu tema F-umatulG +una pentru -umat iar cealaltă mpotriva acestuia, -umătorii, respectiv ne-umătorii o vor asculta pe cea care le -ace plăcere. Părinţii care dorm cu -ereastra desc$isă lBngă o cale -erată vor -i treiţi mai u!or de scBncetul ncet dar important pentru ei al sugarului lor care se a-lă n camera alăturată 1  de e&. n -orma de baă a unui cerc +comparaţie 7ercedes sau 7, a unui pătrat +@eutsc$e an=, a unei elipse +ord, ?sso sau a unui dreptung$i +A. 2  Această lume de valori se poate modi-ica nu doar individual ci !i colectiv. (n mod deosebit a -ost discutată trans-ormarea cu e-ect intens a valorilor care a avut loc n anii /, de la cele materiale +de e&.  bunăstare la cele postmateriale +de e&. parteneriatul armonios, de la a!a numitele valori obligatorii +de e&. clasi-icarea, prestaţia la cele de plăcere +de e&. plăcerea vieţii, devoltarea propriei personalităţi.4
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks