Documents

Bazele Științei Nursing (BȘN) raspunsuri la examen

Description
Raspunsuri la examen Bazele Științei Nursing
Categories
Published
of 59
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  1Noţiune de Nursing, nursă. Domeniul de activitate al nursei.  Nursing  -este o parte integrata a sistemului de ingrijire a sanatatii cuprinzind promovarea sanatati, prevenirea boli si ingrijirea persoanelor bolnave.  Nursa -este o persoana care a parcurs un program complet de formare ,care a fost aprobat de consiliulAsistentilor Medicali a trecut cu succes eamenele stabilite de !onsiliului Asistentilor Medicali.1. a cunoasca bazele te#nici medicini.$. a altoiasca drepturile unei conduite corecte in institutia curativa.%. a altoiasca spitritul de observatie si dragostea de profesie.$&uncţiile asistentei medicale. Drepturile 'i obligaţiunile.&unctiile asistentei medicale(-&unctia de profilaie si de mentinerea a sanatati.-&unctia terapeutic curativa-&unctia de recuperare-&unctia de asistare in momente critice-&unctia de promovare a sanatati  Functia inedependenta  -A.M asista pacientul di propria initiativa sau temporar in ingrijiri de confort.  Functia dependenta -A.M la indicatia medicului realizeaza metode de observatie de tratament si de adoptare .  Functia interdependenta -A.M colaboreaza cu alti profesionisti din domeniul administrativ , sanitar, social,educativ.Alta clasificare a functiei-&unctia profesionala -&unctia educativa-&unctia economica-&unctia de cercetareDrepturile A.M- upraveg#eaza si controleaza bolnavi si isi permite sa le faca oservatie.-)nvata si indrumeaza infirmiera.-!ontroleaza si face observatii infirmierei.- a fie renumerate conform efortului depus.-*bserva si controleaza in mod colegial ,colegi de sala.-)ndrumeaza colegile tinere .*bligatiunile A.M- a se prezite la timp la lucru- a mentina regimul intern in sectie si disciplina ei.- a efectueze si sa intretina regimul sanitar+.- a efectueze si sa distribuie medicamentele de uz intern.- a efectueze la timp si corect te#nica ingrijirilor.- a respecte ordinile Ministerului anatati la regimul sanitar.- a respete regimul de profilaie.- a supraveg#eze bolnavi gravi.-Ajuta si controleaza infirmiera.%rincipalele tipuri de instituţii curative, activitatea asistentei medicale.)nstitutiile curative se impart in % grupe intermediar,stationar si de zi.  Ambulator  ( policlinica, centrul medicilor de familie, serviciul de urgenta, unitatea medico -sanitara,cabinetele medicale individuale . Stationar  (sanatoriu,clinica,spitalul.  Activitatea asistentei medicale: -Asista in timpul consultatiei bolnavilor.-regateste cabinetul pentru consultatie-!ompleteaza fise  -Masoara temperatura, pulsul, .A.-Acorda primul ajutor in caz de traume-/erifica starea sanitara a cabinetelor,salilor de dus si baie.0ipurile i metodele de dezinfecie. ș ț  Dezinfectarea - distrugerea microorganismelor dar nu a sporilor bacteriilor uzuale reducind numărul de microorganism la un nivel care nu este daunator sanatatii.  Dezinfectiea  reprezintă actul de dezinfectare.ipuri de dezinfectie(  Dezinfecia în focar : ț  - curenta- terminală  Dezinfecia profilactica ț  Dezinfecia curentă - se efectuează n focar de mai multe ori,pentru distrugerea agentilor patogeni. e ț dezinfecteaza ecretiile bolnavilor,instrumente ce au avut contact cu pacientul 2lenjeria de pat,de corp si incaperea34Dezinfecia terminală - se efectuează o singura data la eternarea pacientului, insanatosirea sau mutarea n ț alt salon sau dupa moartea lui.Dezinfecia profilactică - se efectuează, cu scop de a preveni aparitia bolilor infecto-contagioase , ț 2dezinfecia apei potabile,masuri de igiena individuala3. ț Metode de dezinfectie( 1. Fizică: -5nlaturarea mecanica prin curatire, spalare , aspirare, ventilare si filtrare4 -)radierea cu raze ultraviolet in sala de tratamente, operatii, saloane, laborator bacteriologic4 -&lambarea2pense, foarfece, anse, dopuri de la eprubete34 -&ierberea 2lenjerie de corp, pat34 -relucrarea n etuva cu vapori de apa si aer4 2. !imică: -rintr-un număr mare de substane c#imice cu efect distrugator asupra microorganismelor2apa ț oigenata,fenolul,formalina,rezanol34-Dezindectarea c#imică se utilizează numai n cazurile cnd nu se poate practica dezinfectarea  prin căldură-Dezinfectarea suprafeelor, lengeriei, ecreiilor pacientului ț ț - e va respecta ntocmai concentraia i durata de aciune a dezinfectantului ț ș ț -6tilizarea soluiilor dezinfectante se face numai cu respectarea măsurilor de protective a muncii ț  pentru evitarea accidentelor de muncă .ombinată ( )nsumeaa efectul comun al dezinfectiei si metodele fizice si c#imice.1.repararea soluţiilor dezinfectante ( clorură de var 21784 984 184 7,983. oluţiile dezinfectante actuale.repararea soluiilor dezinfectante de efectuează n ncăperi special neaccesibile pentru bolnavi.:le se ț  prepară n vase ntunecate cu capac marcate.repararea solutiilor de var cloros(Mai ntăi se prepară soluie de var cloros 178 iar din ea celelalte( ț -ntr-un vas de sticlă ntunecată se introduce 1 ;g de var cloros4-se toarnă 1l de apă -cu lopaica de lemn se amesteca pna se formează un amestec omogen4 ț -apoi se toarnă <l de apă 2in total 17 =34-vasul se nc#ide i se lasă pe $0 de ore la un loc ntunecat i răcoros4 ș ș -a doua zi se filtrează n alt vas din sticlă ntunecată4-sol. de var clor.de 178 poate fi utilizată timp de 9-> zile  Din sol. de var cloros de 178 se prepară soluiile uzuale( ț -var cloros 98 - 977 ml sol. 178 ?<,9l apa4-var cloros 18 - 11ml sol .178 ? <l apa4-var cloros 7.$98 - $97 ml sol. 178 ? <,>97 l apa. Soluii dezinfectante actuale: ț  Acid paracetic:  suprafee,instrumente4 ț  #ero$id%apa o$igenata&:  suprafee ,apă ,instrumente, mucoase, piele4 ț  'od  ( piele,mucoase4  Alcooli ( piele, mucoase, suprafete, instrumente4 lor!e$idin 2ba;teriostatic3( piele, mucoase4 loramina 2(  ( termometre etc. 2.Norme sanitaro-antiepidemice în secţia de internare conform ordinelor in vigoare. !u scopul prevenirii infeciilor intra-spitalicesti, n secia de internare se respectă strict cerinele regimo- ț ț ț sanitaro-antiepidemice(1.Medicul eaminează toti bolnavii n sectia de primire cu scopul depistării la timp a bolnavilor cu  boli infecioase, izolării i transferării lor urgent n spitaluri de boli infecioase4 ț ș ț $.5n cazul depistării unei boli infecioase, ncaperea i toate obiectele care au fost n contact cu ț ș  pacientul sunt supuse dezinfectării4%.ransportarea bolnavilor infecioi din secia de primire se efectuează pe o brancardă specială, ț ș ț care apoi se dezinfectează40.:aminarea fiecarui pacient se efectuează pe o canapea acoperită cu muama, care se ș dezinfecteaza dupa fiecare bolnav49.&iecare pacinet va fi supus prelucrarii sanitare in dependent de starea generala, intr-o incapere speciala, numita punct sanitar4@.*bligatoriu pacientii sunt supusi controlului la pediculoza, si in caz de necessitate sunt supusi  prelucrarii sanitare dupa &$74>.)mbracamintea si incaltamintea bolnavului se pune intr-un sac individual care se pastreaza intr-o camera speciala4.!uratenia umeda cuenta se efectueaza in sectia de internare de $ ori pe zi, iar curatenia generala o data pe saptamina cu solutii dezinfectante4<.)nventarul se marc#eaza si se pastreaza in locurile corespunzatoare marcajului. 7. Norme sanitaro-antiepidemice în secţia staţionarului conform ordinului in vigoare tructura si utilarea sectiei stationarului(- aloane pentru bolnavi -ostul de garda al aBm-unctul sanitar2dusul,baia,Cc3-ufet ptr repartizarea #ranei si sufragerie ptr bolnavi- ala de tratament- ala ptr clisme-!abinet ptr med.,aBm,infermiera-!amera ptr pastrarea lenjeriei de corp si de pat  )egimul sanitaro*antiepidemic  include intretinerea sanitara a incaperii.!erintele se inainteaza fata de ( asezarea terenului,finisarea lor interioara,mobilarea,incalzirea,ventilatia.)n fiecare institutie curativa eista un regim spitalicesc de ordine interioara cu o anumita ordine staitabilita de institutia anumita.  )egimul institutiei curativa este constituit din urmatoarele:  -Eeguli de ordine interioara-Eegimul sanitar sau intretinerea in stare sanitare igiena personala a bolnavului si a personaluilui-Eegimul individual al bolnavuluiEegimul spitalicesc asigura tratarea boln., alimentatia corecta si la timp precum si masurile sanitare-igienice. Obligatiunile a/m si a infermierii   intra realizarea regimului sanitaro-antiepidemic(-:fectuarea curateniei umede a tuturor incaperilor -Mentinerea curateniei-relucrarea sanitaro-igienica a bolnavului  +fectuarea curateniei umede*curente in sectie Tehnica efectuarii -!uratenia umede a incaperii se face nu mai putin de $ oriBzi-)n timpul curateniei de atrage atentia la starea sanitara a noptierilor, a masutelor.-Mai intii se sterg suprafetele incepind de la curat la murdar - e matura dispre pereti si ferestre in directia usii-=a sfirsit se spala podeaua cu sol dezinfectante-!uratenia umeda se termina cu airisirea incaperii timp de $7-%7 min-Dupa folosirea inventarului se dezinfecteaza cu cloramina.  )egimul sanitaro*antiepidemic in sufragerie - ufrageria trebuie sa fie o incapere luminoasa.:a este prevazuta cu mese si scaune,mesele din  plastic se lasa descoperite, iar cele din lemn se acopera.-Dupa dejun, prinz si cina mesele se dezinfecteaza cu sol de cloramina de un 1 8.-)n componenta sufragerii se afla bufetul care este prevazut cu(-Apa fierbinte si rece-)ncalzitoare de apa rece-!ade cu sectii ptr spalarea, clatirea,dezinfectia veseli-lita electrica ptr incalzirea #ranei-Dulapuri ptr pastrarea veselei-Masa cu suprafata igienica ptr repartitia #ranei- ubst dezinfectante si detergenti-6tilaj marcat ptr curatenie-)nventarul ptr #rana este marcat si folosit conform marcajului-entru resturi de #rana vor fi folosite vase cu capace-Eepartizarea #ranei se face de bufetiere sau aBm-)nfermiera care se ocupa de curateniel i se interzice impartirea #ranei-)n timpul transportarii si distribuirii #ranei nu trebuie sa se infecteze- e interzice retinerea resturilor de #rana la bufet-ersonalul trebuie sa respecte regimul de igiena personala  )egimul sanitaro*antiepidemic in sala de baie e afla(-!ada -!ovoras de cauciuc2care se dezinfecteaza dupa fiecare boln3-/ase cu sol dezinfectante-anc#eta!uratenia umeda se efectuiaza dupa fiecare bolnav, cada si covorasul se dezinfecteaza conform ordinului $$  )egimul sanitaro*antiepidemic in sala de clisme e afla(-anc#tea acoperita cu musama - tativ -)rigator - ort de musama
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x