Documents

Bazele stiintei nursing-ului 2014-2015.pdf

Description
BAZELE ŞTIINŢEI NURSINGU-LUI 2014 - 2015 Vasile Simona, instructor nursing 1 Scoala Postliceala Sanitara Doctor Luca 0767586747 vasisimona@yahoo.com INTRODUCERE ÎN NURSING NURSE = ASISTENTĂ MEDICALĂ A fi „Asistent(ă) medical(ă)” înseamnă:  Să nu fii niciodată supărat(ă);  Să fii deseori frustrat(ă);  Să fii înconjurat(ă) de multe probleme;  Să ai multe de făcut şi atât de puţin timp;  Să porţi o responsabilitate foarte mare şi să ai atât de puţină au
Categories
Published
of 56
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  BAZELE ŞTIINŢEI NURSINGU -LUI 2014 - 2015   Vasile Simona, instructor nursing 1   Scoala Postliceala Sanitara Doctor Luca 0767586747 vasisimona@yahoo.com INTRODUCERE ÎN NURSING NURSE = ASISTENTĂ MEDICALĂ   A fi „ Asistent(ă) medical(ă) ” înseamnă:      Să nu fi i niciodată supărat(ă);      Să fii deseori frustrat(ă);      Să fii înconjurat(ă) de multe probleme;      Să ai multe de făcut şi atât de puţin timp;      Să porţi o responsabilitate foarte mare şi să ai atât de puţină autoritate;      Să intri în viaţa oamenilor, dar să marchezi diferenţa;      Unii te vor binecuvânta, alţii te vor blestema;      Vei vedea oameni în starea lor cea mai proastă, dar şi în starea lor cea mai bună;      Vei vedea vi aţa începând şi sfârşindu -se;    Vei fi uimi tă de capacitatea oamenilor de a iubi şi de curajul lor de a îndura;      Vei experimenta victorii triumfătoare, dar şi eşecuri devastatoare;      Vei plânge mult şi vei râde mult;      Vei şti să fi om şi să fii uman.   ASISTENTA MEDICALĂ ŞI SARCINILE EI   Aplicarea metodelor moderne de investigare şi tratament, bazat pe înaltă tehnicizare, mărirea sferei de responsabilitate au necesitat introducerea unei pregătiri superioare pe o bază de cultură generală serioasă.   Locul de muncă al  asistentei medicale poate fi: spitalul, policlinica, cabinetul medical individual (C.M.I.), îngrijiri la domiciliu, şcoli, creşe, grădiniţe, cămine de bătrâni.   ROLURILE ŞI FUNCŢIILE ASISTENTEI MEDICALE   OMS descrie rolul nursei în societate: ”să asiste indivizi, familii şi grupuri, să optimizeze şi să integreze funcţiile fizice, mentale şi sociale afectate semnificativ prin schimbări ale stării de sănătate.” Asistenta medicală utilizează în practica profesională cunoştinţe medicale, de economie, informati că, psihologie, pedagogie, cu centrarea activităţii nu pe sarcini, ci pe persoana îngrijită.      Îngrijeşte bolnavii;      Supraveghează permanent bolnavul urmărind toate complicaţiile posibile şi toate efectele tratamentului aplicat;    Intervine în cazuri de urgenţă    pentru a nu pierde nici un moment până la venirea medicului;      Cunoaşte tehnicile de investiţii (examinare) a bolnavului pentru a stabili diagnosticul acestuia;      Recoltează probe biologice şi patologice;      Pregăteşte bolnavul pentru examene paraclinice (examen e radiologice, endoscopice);    Efectuează formele pentru internarea şi externarea bolnavului din spital;      Ţine evidenţele administrative şi medicale ale bolnavului;      Consemnează în F.O. (foaia de observaţie) şi F.T. (foaia de temperatură) a bolnavului;      Formule ază dieta bolnavului, asigurând controlul şi distribuirea alimentelor;      Scrie medicaţia prescrisă de medic pe condica de medicamente şi le aduce de la farmacie;      Administrarea medicamentelor urmărind efectul acestora, semnalând orice schimbare care se iveşte  în starea bolnavului;    Realizarea condiţilor necesare, îngrijind bolnavul la domiciliu apelând la toate metodele de îngrijire pentru vindecarea acestuia;    Are rol în depistarea cazurilor de boală, în profilaxie (prevenire), şi de educaţie sanitară prin vaccinare.  BAZELE ŞTIINŢEI NURSINGU -LUI 2014 - 2015   Vasile Simona, instructor nursing 2   Scoala Postliceala Sanitara Doctor Luca 0767586747 vasisimona@yahoo.com În prezent funcţiile asistentei medicale / nursei sunt de tip:   Funcţiile de natură independentă   (din proprie iniţiativă, temporar sau definitiv):  - îngrijiri de confort, atunci când pacientul nu- şi poate îndeplini dependent anumite funcţii  - stabileşte relaţii de încredere cu persoana îngrijită şi aparţinătorii acesteia  - ascultă pacientul, îl susţine, îi transmite informaţii şi învăţăminte, lui şi aparţinătorilor   - este alături de indivizi şi colectivitate în vederea promovării unor condiţii mai bune de viaţă şi sănătate  - observă la pacient modificările produse de boală sau tratament şi le transmite medicului   Funcţiile de natură dependentă: la indicaţiile medicului aplică metode de observaţie, de tratament sau de readaptare. Funcţiile de natură interdependentă:   colaborează cu alţi profesionişti din domeniul sanitar, social, educativ, administrativ etc. şi participă la activităţi interdisciplinare. Deci, sarcinile nursei sunt profesionale, educative, econ omice şi de cercetare în domeniul medical.   CARACTERELE MORALE ALE ASISTENTEI MEDICALE Condiţii:   ~   Activitatea medicală se desfăşoară în diferite locuri de muncă şi are în vedere îngrijirea celor suferinzi.   ~   Asistenta medicală trebuie să prezinte sensibilitate, tărie de caracter şi o complexă pregătire  profesională.   ~   Pentru exercitarea meserie sunt necesare anumite înclinaţii şi aptitudini dezvoltate în trăsături morale care să influenţeze pozitiv conduita.  Scop: ~   Să contribuie la alinarea suferinţelor celor bo lnavi. ~   Să reducă perioada de îmbolnăvire.   ~   Să contribuie la reintegrarea rapidă socio -  profesională a celor suferinzi.   C ALITĂŢI NECESARE : Calităţi fizice:   ~   Forţă fizică  – pentru mobilizarea bolnavului, transport etc. ~   Rezistenţă fizică  – pentru serviciu în tu re, activităţi prelungite, sta prelungit în picioare etc.  ~   Mişcări sigure, coordonate.   Calităţi profesionale – tehnice:  ~   Cunoaşterea instrumentarului.  ~   Cunoaşterea funcţionalităţii aparaturii medicale.  ~   Cunoaşterea procesului de sterilizare.  ~   Cunoaşterea fişelor de execuţie a tehnicilor de îngrijire generală şi specială.   Calităţi morale:  ~   Stăpânire de sine, răbdare.  ~   Optimism, seninătate.  Empatie. ~   Conştiinciozitate.  ~   Punctualitate. ~   Devotament până la abnegaţie.  ~   Promptitudine în luarea deciziilor, iniţiativă, ingeni ozitate, luciditate. ~   Păstrarea secretului profesional.  ~   Atitudine principială. Domenii de activitate. Pentru asistenta generalistă: -   în servicii de sănătate  – staţionar sau ambulatoriu  -   în învăţământ -   în cultură  -   cercetare -   educaţie  -   social-economic -   administrativ -   demografie -   domeniu alimentar -   igienic  BAZELE ŞTIINŢEI NURSINGU -LUI 2014 - 2015   Vasile Simona, instructor nursing 3   Scoala Postliceala Sanitara Doctor Luca 0767586747 vasisimona@yahoo.com Locul de muncă   1.   în comunitate şi ambulatoriu (dispensar urban sau rural, policlinică, grădiniţe, şcoli, cămine, leagăne, cămine de bătrâni)  2.   în staţionar  – diferite secţii din spital  3.   inspectoratele de poliţie sanitară igienă   Ţinuta nursei.  1.   ţinuta vestimentară  – obligatoriu purtarea uniformei de spital care este şi un echipament de  protecţie: halat alb, papuci albi de interior, bonetă, mască.   Uniforma se schimbă des, ori de câte ori este nevoie, nu se poartă bijuterii, iar unghiile tăiate scurt.   2.   ţinuta morală  – să aibă o bună pregătire profesională (cunoştinţe teoretice şi practice, moderne, aplicate la patul bolnavului) - calităţile: răbdătoare, blândă, să inspire încredere, înţelegătoare, sinceră, conştiincioasă,    promptitudine, solicitudine, amabilitate, devotament, punctualitate, relaţii bune cu colegii,  păstrarea secretului profesional (tot ce scrie în fişa de observaţie şi din confidenţele pacientului sau a familiei). Nu se vorbeşte şoptit cu medicul la vizită - trezeşte suspiciunile pacientului. Doar în faţa instanţei este voie să se divulge secretul profesional.   Asistenta trebuie: -   să se poarte independent de grijile proprii. Atât faţă de bolnavi trebuie să fie corespunzătoare gravităţii şi temperamentului bolnavului, principială şi fără exagerări  -   să insufle optimism bolnavilor în stare gravă şi să menţină trează dorinţa de a trăi  -   să - şi păstreze demnitatea mai ales faţă de sexul opus  -   să refuze glumele neserioase şi avansurile  -   să nu se distreze cu colegele în faţa bolnavilor sau pe seama lor   -   să nu plictisească bolnavul cu problemele ei  -   să respecte bunurile bolnavului  -   să nu submineze prestigiul colegelor sau al superiorilor ei.   Relaţia asistentă – pacient: Această relaţie trebuie să urmărească stabilirea unei comunicări:  -   funcţionale care uşurează schimburile, dialogurile cotidiene  -    pedagogică care transmite informaţiile necesare prevenirii îmbolnăvirii, reabilitării fizice şi  psihice a pacientului -   terapeutică de acceptare reciprocă, de respect, căldură, înţelegere,  empatie. Nevoia şi homeostazia.   Satisfacerea în ansamblu a nevoilor unei persoane permite conservarea în stare de echilibru a diverselor sale procese fiziologice şi psihologice.   Homeostazia este o stare de echilibru şi autoreglare care se instalează înt re diverse procese fiziologice ale persoanei şi psiho -sociologice. Nesatisfacerea unei nevoi fiziologice sau psiho- socială este susceptibilă de a avea repercursiuni la una sau mai multe nevoi.    BAZELE ŞTIINŢEI NURSINGU -LUI 2014 - 2015   Vasile Simona, instructor nursing 4   Scoala Postliceala Sanitara Doctor Luca 0767586747 vasisimona@yahoo.com SPITALUL -   este o instituţie sanitară destinată îngrijirii bolnavilor şi este organizat pentru serviciu permanent:      aici se îngrijesc anumite categorii de bolnavi în stare gravă, cu îngrijire permanentă, calificată pe specialităţi;      se diagnostichează  bolile rare care necesită o atenţie de lungă durată , intervenţii chirurgicale sau tratamente nerealizabile în ambulator (îngrijiri la domiciliu);     bolnavii suspectaţi de boli infecto - contagioase trebuie izolaţi de restul populaţiei.   Spitalul cuprinde următoarele părţi componente : 1. SERVICIUL DE PRIMIRE - filtrul princi  pal al spitalului unde se hotăreşte internarea  bolnavului. C u excepţia serviciului de primire din secţia de boli contagioase sau maternitate, toate celelelte spitale au serviciul de primire compus din: - sală de aşteptare; -  biroul de înregistrări; - cabinet de consultaţii;   - cameră de deparazitare şi baie;   - cameră de deparazitare şi dezinfectarea efectelor (hainelor bolnavului);   - magazia de efecte a bolnavului; - magazia de lenjeria curată.   2. SECŢIILE DE SPITAL  parte componentă a spitalul ui, înregistrate cu paturi dispuse în saloanele bolnavului: -   camera de gardă a asistentei; -   cabinet pentru medici; -   oficiul pentru sevirea mesei; -   toaletă;  -    baie; -   săli de tratament.   Secţiile de spital sunt grupate pe specialităţi:  1.    boli interne (medicală);  2.   cardiologie; 3.   endocrinologie; 4.   hematologie; 5.   gastroenterologie (ulcer, gastrită, hepatite cronice care nu se vindecă, ciroze hepatice);  6.   ftiziologie (TBC, pleurezii, boli pulmonare); 7.   chirurgie; 8.   neurochirurgie (în spitale mari); 9.   neurologie; 10.    psihiatrie; 11.   ortopedie (fracturi) şi traumatol ogie; 12.   obstetrică -ginecologie (OG) - ginecopatie şi gravide; 13.    pediatrie (copii); 14.   oftalmologie; 15.   otorinolaringologie - ORL; 16.   dermatologie (piele); 17.   infecto-contagioase (boli care s e transmit: scarlatină, rujeolă ); 18.   nefrologie şi urologie (boli ale aparatului ren al: prostată la vezică, la rinichi);  19.   oncologie (cancer). -   Saloanele de spital este bine să fie orientate spre sud, zugrăvite în culori odihnitoare (bleu, alb) cu maxim patru paturi. -   Temperatura optimă : 18-20  C ziua şi 16    C noaptea pentru adulţi , la copii   ziua şi noaptea T   este de 20-22  C, la sugari  22-24  C, la  prematuri  28  C.
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x