Documents

Beneficii de Sanatate Pentru Donatorii de Sange

Description
Beneficii de Sanatate Pentru Donatorii de Sange
Categories
Published
of 3
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  Beneficii de sanatate pentru donatorii de sange Cercetari in Marea Britanie au aratat ca donand sange - donatorii isi reducriscul de a avea atacuri cardiovasculare (atac de cord) si de asemeni, isimicsoreaza riscul de a face cancer. De asemeni, o donare de sange inseamna si pierdere de calorii. Pentrufiecare 250 ml de sange, se consuma 00 de calorii. !tirile aceastea ar tre ui desigur sa fie foarte cunoscute romanilor - potentialidonatori de sange, pentru ca in #omania este in permanenta mare ne$oie de sangedonat.Donarea de sange in #omania In anul 2012, in Romania doar 1,7% din populatie doneaza sange ,comparati$ cu %0& in Danemarca, '& in nglia, & in *landa, +& in ermania, sau& in ngaria. stfel, in tara noastra se inregistreaza un deficit ma/or de sange,donatorii asigurand doar +5& din totalul necesar. Donarea de sange in scopuri terapeutice este un gest umanitar, benevol,neremunerat si anonim.  #ecoltarea si conser$area de sange si de plasma se facconform instructiunilor Ministerului !anatatii, numai su supra$egere siresponsa ilitate medicala. 1n scim ul sngelui (50 ml la o donare, cantitate care se reface ca $omul 3n cte$aore), donatorii $or primi 4apte ticete de mas (o $aloare de aproape 0 lei, 3n total),o zi li er de la locul de munc 4i o reducere de 50& pentru transportul 3n comuntimp de o lun. Regulile pentru acceptarea unei persoane sa doneze sange suntstricte  fara piercinguri, fara tatua/e cu cel putin sase saptamani inainte de donare,sa nu ai a relatii se6uale neprote/ate cu mai mult de doi parteneri, sa nu fi intretinutrelatii se6uale cu parteneri de acelasi se6, sa nu fi a$ut relatii se6uale cu parteneriplatiti, deoarece piercingul, tatua/ul, precum si tratamentul stomatologic sunt posi ilesurse de infectare cu 789 sau epatita C.Cu acordul donatorului sangele $a fi testat pentru a afla grupa sanguina si seface screening pentru infectii. Daca testele re$eleaza o pro lema de sanatate,donatorul $a fi informat si indrumat spre consult de specialitate.Cat sange se ofera la o donare de sange:Dupa donarea de sange, se recomanda mentinerea pozitiei orizontale pentruinca %0-%5 de minute, pentru a e$ita aparitia efectelor ad$erse postdonare. !e 1  recomanda e$itarea efortului fizic si consumul de alcool dupa donare. !e $asuplimenta consumul de licide timp de 2-; zile dupa donare, iar regimul alimentar $a fi ogat in proteine animale (oua, carne).8n #omania e6ista un numar mic de donatori raportat la cei din celelalte tariale .<. numai %,& dintre romani doneaza sange, su /umatate din cat estenecesar.De ce aceste eneficii de sanatate daca donezi sange: Beneficiile donarii de sange par sa provina din reducrea nivelului de fier din sange.  =ierul din sange influenteaza cat de gros sau lipicioasa este te6turasangelui. >i$ele mari de fier duc la ingrasarea sangelui cae circula astfel mai greuprin artere. De asemeni, un ni$el ridicat de fier din sange o6idarea sa si producereacolesterolului. Cu cat $ascozitatea sangelului este mai mare, depunerile pe arterecresc si acest lucru duce firesc la oli cardio$asculare. sadar, prin donarea desange, se pierde o cantitate de fier din sange insa acest lucru are un efect protector si enefic daca donarea de sange are loc periodic si nu incidental.Conform unui studiu pu licat de ?ournal of te merican Medical ssociationdin !, oamenii cu $arste intre ; si +% au o rata mult mai mica de incidentecardiace daca sunt donatori de sange periodici . 8n plus, un studiu facut in=8nlanda pe un grup de peste ;000 de ar ati - a demonstrat ca ar atii si-au reduscu & sansa unui incident cardio$ascular. , researcers found tat tose aged ;to +% ad fe@er eart attacAs ann studiu pu licat in ?ournal of te >ational cancer 8nstitute din MareaBritanie a demonstrat de asemeni ca e!ista o legatura intre cantitatea de fier dinsange si riscul de cancer  , crescand numarul de radicali-li eri din corp. 8n linie cuaceasta teorie, un alt studiu de 5 ani facut pe 2;00 de oameni a descoperit capersoanele care doneaza sange de 2 ori pe an - au o rata mai mica de cancer simortalitate decat cei care nu doneaza sange. < de notat insa ca aceste eneficiiapar datorita donatiilor de sange la inter$ale regulate si nu incidentale.n alt efect nota il este pierderea de calorii care se face prin donarea desangeDupa donarea de sange, corpul produce la loc tot $olumul de sange pierdut,iar intr-o perioada intre - saptamani, toate celulele al e pierdute. Cercetatorii de lani$ersitatea California din !an Diego, !, sunt de parere ca pentru fiecare 250 degrame de sange donat, sunt consumate in /ur de +00 de calorii. 2  3
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x