Documents

Beneficiile-inteligenţei-emoţionale

Description
Inteligenta emotionala
Categories
Published
of 8
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
    EQ Game -  Alfabetul inteligenţei emoţionale   1 De ce avem nevoie de acest joc! Inteligența   emoțională este baza inteligenței. Fără ea nu putem face mai nimic, deoarece absolut orice acțiune pe care o întreprindem are la bază o emoție.  Așa că , odată cu dezvoltarea inteligenței emoționale, beneficiile vor apărea instantaneu. Spre exemplu, atunci când le punem sub lupă, emoți ile se vor manifesta altfel. Cele negative vor avea o intensitate mult mai scăzută, iar cele pozitive își vor amplifica intensitatea. Prin practicarea jocului EQ Game vom putea să detașăm emoțiile unele de celelalte și vom înțelege cum se construiesc trăirile. Emoțiile sunt cele care: ne motivează, ne dau speranță, ne programează pentru succes sau pentru înfrângere. Absolut tot ceea ce facem are ca declanșator o emoție sau o trăire. Mergând pe spec trul emoțional vom putea observa   parcursul și i ntensitatea unei acțiuni datorită   emoțiilor declanșatoare. Să îți dau un exemplu: Încrederea î n propria persoană  a unui copil.   Procesul începe prin imitare, copierea ge sturilor părinților. Apoi   continuăm cu  încrederea acordată de părinți copilului, iar acesta experimentează primele trăiri de  încredere în propria persoană. Urmează experimentarea acestor trăiri prin acțiuni sub forma  modelului  învățat, anume prin inducerea stărilor de spirit.  Apoi vom genera acțiuni de cooperare pentru a putea asimi la mai mult. În acest caz învățăm de la învățătoare, de la alți adulți, de la colegi de clasă   șamd.  Astfel vom reuși să avem un salt de personalitate și o perspectivă foarte clară asupra pro priei personalități. Î ncrederea în propria persoană capătă   un contur foarte clar și, mai mult decât atât, creează ancore pentru a gestiona și a putea apela la ea de câte ori este nevoie.    EQ Game -  Alfabetul inteligenţei emoţionale   2 Beneficiile unui astfel de joc practicat cu regularitate, circa 30 de minute săptămânal , sunt foarte mari în toate c ele trei spectre majore ale vieții: personal social și “profesional”.   Personal:    Conferă încredere în propria persoană;      Definește personalitatea;      Creeaz ă un dialog intern constructiv;      Dezvoltă optimismul;      Dezvoltă gândirea pozitivă;      Contribuie la înțelegerea corectă a emoțiilor proprii;      Contribuie la învățarea utilizării emoțiilor ;      Dezvoltă empatia; Social:    Dezvoltă a  bilitatea de integrare în grup;    Contribuie la integrarea cu alte persoane cu un grad de intel igență emoțională asemănătoare;      Dezv  oltă abilitatea de relaționare;      Dezvoltă abilități sociale, precum: amabilitatea, modesti a, adaptabilitatea, cooperarea.    Dezvoltă inteligența socială. Profesional:      Contribuie la o mai bună c oncentrare;      Încurajează procesul de stabilire a obiectivelor ;      Dezvoltă capacitatea  de îndeplinire a obiectivelor;      D ezvoltă calități de leadership;      Contribuie la învățarea lucrului    în echipă;      Dezvoltă un grad ridicat de rezistență la situații tensionate. Peste toate aceste beneficii, datorită dezvoltării   inteligenței emoționale cu ajutorul acestui joc ai parte de evoluție în adevăratul sens al cuvântului. Până de curând nu existau instrumente care să întrunească atâtea beneficii într -o singură activi tate. Pentru a dezvolta inteligența   emoțională este necesară  dezvoltarea unor abilități specifice, cum ar fi:    Percepția emoțiilor;      Utilizarea emoțiilor;      Înțelegerea emoțiilor;      EQ Game -  Alfabetul inteligenţei emoţionale   3    Gestionarea emoțiilor. Jocul EQ Game dezvoltă primele trei abilități din cele patru necesare și asta pentru doar 30 de minute săptămânal. Iar un factor esențial care aduce plus valoare acestui joc este diversitatea emoțiilor cu care ne intersectăm pe parcursul său . Când spun asta vorbesc de interpretarea unui număr de 53 de emoț ii din totalul celor 74 existent e, desigur că în joc veți regăsi cele mai importante emoții. Faptul că vei avea ocazia să vorbești cu copilul tău despre emoții este un plus pentru că oferă o op ortunitate care altfel nu ar exista și nu ne -ar înlesni pe de o parte posibilitatea să vorbim despre emoții, iar pe cealaltă parte să observe copilul aceleași emoții exprimate de părinte, nimeni altul decât super eroul lui/ei. Probabil că jocul  în sine este la fel de distractiv precum Monopolly sau Catan,  beneficiile din spatele activități i fiind, în schimb, imense. Nu există termen de comparație din acest punct de vedere. Jocul a fost creat plecând d e la o nevoie clară arhiprezentă  în societatea ro mânească: lipsa   inteligenței emoționale. Oarecum acest joc este un des chizător de drum din perspectiva a ceea ce poate realiza, și anume,   dezvoltarea inteligenței emoționale pe termen lung. Pentru a- ți defini câ t se poate de clar tabloul lipsei inteligenței emoționale o să îți prezint câteva probleme din viața societății în care tră im:   1.   Timiditatea - este emoția care se declanșează în momentul în care apare o persoană nouă în anturajul copilului. Copilul se ascunde în spatele părintelui   sau fuge pur și simplu din fața   persoanei străine. De fapt , timiditatea este un cumul de emoții de inferioritate și lipsa  încrederii  în propria persoană. Soluția ca   timiditatea să dispară este să  vorbești deschis despre acest aspect cu copilul tău, mai exact să vorbești despre ceea ce simte în momentul în care intervine timidit atea și lucrurile se  vor schimba de la sine. Dacă dezvoltăm inteligența   emoțională, nu vom avea probleme în a aborda subiecte percepute ca fiind sensibile. 2.   Complexe - cumva copilu l înțelege că el este inferior într -un anume grup de copii sau de adulți. Complexele se dezvoltă doar în situația în care unul dintre părinți are această problemă. Pe deasupra, același părinte îi va încuraja acest    EQ Game -  Alfabetul inteligenţei emoţionale   4 obicei nepotrivit fără să conștientizeze că face acest lucru. Folosește expresii de genul: “E mai bine acasă, doar între noi!”   “Acolo merg doar cei de bani gata!”   “Învață,  copile , să poți fi și tu la același nivel cu ceilalți!”   “Nu există dreptate în această lume, așa că trebuie să fii mai pregă tit decât sunt ceilalți!”   Este evident că dacă acești copii ar avea parte de dezvoltarea inteligenței emoționale această non calitate nu ar exista. În primul rând având discuții deschise despre ceea ce simt, vor observa ce fel de emoție se naște în m omentul în care vor vorbi despre acei oameni: “mai bine pregătiți sau mai  bogați”.  3.   Oprimarea emoțiilor - copilul întotdeauna va avea un model în părinții lui. Aici problema nu este copilul, ci părintele. Să îți spun de ce. În momentul în care părintele nu   are ocazia, la rândul său, să își exprime emoțiile, i se va părea absolut normal ca nici ceilalți să nu facă acest lucru, astfel că nu îi va permite copilului să își exprime emoțiile. Un exemplu în acest sens este felul în care părinții își opresc copii i din plâns de câte ori îi văd că fac acest lucru, în condițiile în care îți amintești cu siguranță cât de mult bine îți făcea o tură de plâns. Care este motivul pentru care oprim copiii să plângă când ei asta simt să facă? Desigur că nu vorbesc de cazur ile extreme când un copil plânge doar pentru a șantaja emoțional sau doar pentru a obține ceva ce nu îi face bine. Dacă am dezvolta mai mult inteligența   emoțională am ști că este bine să lași copilul să își exprime astfel de emoții.  4.   Relația de prietenie - un aspect extraordinar de important, mai ales, la vârsta adolescenței. Studiile arată că 70% din tre adolescenți suferă de o depresie pe care , în majoritatea cazurilor, nu o arată, dar care îi predispune la depresii ulterioare ori de câte ori ceva nu merge bine în viața lor. Motivul este lipsa  unui dialog constructiv și deschis despre ceea ce simte adolescentul în diferite momente ale vieții lui. Foarte mulți adolescenți afirmă răspicat că își urăsc părinții, ceea ce denotă un eșec total în procesul construcției unei relații durabile între părinte și copil. Dar haideți să vedem care este cauza , în fond, a acestei situații.
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x