Documents

Biomateriale 2

Description
Tema2: Biomaterialele pentru amprenta. Criterii medico-tehnice generale. Clasificare. Utilizarea maselor amprentare in ortodontie
Categories
Published
of 3
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  Tema2: Biomaterialele pentru amprenta. Criterii medico-tehnice generale. Clasificare. Utilizarea maseloramprentare in ortodontieAmprentarea –   este transferul in negativ dintii-stilpi preparati si restul elementelor cimpului protetic dincavitatea bucala. Clasificarea materialelelor de ampentare:Sunt clasificate in mod diferit, fiind grupate in dependenta de: -proprietatile fizico-chimice-de parcurgerea procesului de priza in cavitatea bucala.  ! smar- toate materialele amprentare le grupeaza in # clase:   Cristalizabile (ghips, Dentol, Repin...)   Termoplastice ( Stens, materialul termoplastic nr ,!, , Dentafol, #rtocor...)   $lastice (Stomatolgin %!, Sielast % , %&, #ptizol, 'antopren...)   crilate autopolimerizabile.  $. %herner si $. &apado'- clasificarea cea mai uzuala:   $lastice (reversibile, ireversibile)   Termoplastice   Dure (reversibile, ireversibile)  . (ostolachi si %h. Barsa:   $lastice (reversibile, ireversibile  Hidrocoloizii reversibili si ireversibili, Elastomerii de sinteza(siliconice, polisulfide, polieterice) ).   Dure (reversibile Stens 02,Acvodent 02, Stomatoplast 2, Reprodent  , ireversibile Ghips, pastele din oid de zinc,eu!enol  )in punctul de 'edere al scopului urmarit, amprentele pot fi: Documentare * sunt realizate la pegatirea proprotetica a cavitatii bucale in vederea realizareii modeluluidocumentar.!u+iliare * sunt pentru realizarea modelului de diagnostic (studiu) sau modelul au+iliar necesar laconfectionarea diferitelor lucrari protetice. De baza * sunt obtinute dupa efectuarea interventiilor de pregatire speciala a dintilor sau partilor moi alecimpului preotetic pentru confectionarea modelului de lucru si realizarea lucrarii protetice corespunzatoare. Amprentele se mai impart in: natomice * sunt realizate cu autorul lingurilor standarde sau individuale fara a tine cont de stareafunctionala a tesuturilor moi ale cimpului protetic. $le sunt utilizate pentru confectionarea modelelor documentare, de studiu, diagnostic si a modelelor de lucru in vederea realizarii pieselor dentare fi+e sau acelor mobilizanilr cu suport dentiparodontal.!unctionale * sunt realizate numai cu autorul lingurilor individuale si prin folosirea unor teste speciale care permit inregistrarea starii functionale a fibromucoasei cimpului protetic. $le sunt indicate atit laconfectionarea protezelor totale, cit si a celor partial mobilizabile cu suport mucoosos sau mi+t, daca este oasemenea ncesitate. ! alta clasificare a materialelor de amprentare:*$ateriale dure ire'ersi+ele ahipsul * are un pret de cost redus si calitati de a reda cu o precizie satisfacatoare relieful cimpului protetic. $l este fabricat din calcar.  b/astele de o+id de zinc si eugenol * includ in componenta lor colofoniu, si sunt elaborate sub formade ! paste de diferite culori si ambalate in tuburi.  2$ateriale dure re'ersi+ele$ateriale elastice a idrocoloizii re'ersi+ili au la baza agar-agarul si sunt fabricati pentru amprentarea campului protetic si pentrusi pentru duplicarea modelelor. (Denumirea Gelin, etacol, eelast, #hopson, $oltoloid  ). 0a temperatura de 1,!- 2!,! C capata forma de gel elastic. $le se folosesc pentru dublicarea modelului. b idrocoloizii ire'ersi+ili sunt derivatii acidului alginic (alginat de sodiu sau potasiu), sulfat de calciu, fosfatattrisodic, sunt sub denumirea de alginate. Se vand ca pulbere puternic hidrofila la amestec cu 3!# 45 staricoloidale vascoase. Dezavantaul e ca la pierderea apei45 volumul amprentei scade si invers. Se recomandarealizarea modelului timp de %-& minute.$+emplu  %oval!in, Sanal!in, &romopan, Elastic, 'ele, Stomal!in*, upalfle, Al!i, Alcamprent+ c lastomeri ã Silicoane  * ele sunt divizate in 2 variante pasta viscoasa fluida6 pasta viscoasa normala6 pastachitoasa densa6 pasta chitoasa in forma de aluat. /astele chitoase sunt folosite pentru realizarea primului strat al amprentei, iar cele viscoase * pentru o corectare in caz de necesitate si pentruaplicarea celui de al !-lea strat in amprentele duple. Siliconii polimerizantii sunt insusiti recent si se caracterizeaza printr-o contractie foarte mica indiferite medii fizice si chimice. ã  olisulfide  * sunt obtinute pe baza cauciucului polisulfid lichid si agentii de vulcanicare sub formade ! paste, ambalate in tuburi. ã  olietere  * redau amprente precise, prezentind ! dificultati amprenta este relativ rigida sihidrofila, ceea ce duce la schimbarea volumului, la pastrarea ei in conditii umede. $le suntelaborate in forma de paste ambalate in tuburi pasta de baza (polieter), pasta-catalizator, pastadiluat. Criterii: − 7aterialul utilizat trebuie sa redea fidel contururile partilor dure si moi ale cimpului protetic. − Sa nu-si modifice volumul in procesul de priza si nici ulterior, pina la realizarea modelului. − Sa nu se deformeze la etapele de demulare (indepartare) de pe cimpul protetic, transportare si turnare amodelului. − Sa fie dur, casabil, sau elastic, sa posede rezistenta la presiuni si sa revina la pozitia initiala dupa incetarea presiunii. − Timpul de priza sa fie redus in conditiile umiditaii si temperaturii din cavitatea bucala. − 8sor sa se preseze pe cimpul protetic si sa se desprinda usor de pe el. − Sa nu actioneze nociv asupra tesuturilor cimpului protetic, ca resultat al proceselor chimice si termice cese declanseaza in cadrul prizei. − Sa nu manifeste proprietati to+ice ce ar actiona asupra tesuturilor cavitatii bucale. − Sa nu adere la materialele utilizate la turnarea modelului si usor sa se desprinda de ele. Criteriile medico-tehnice generale: a.Sa redea in intregime suprafata cimpului protetic6 b.7aterialul amprentar sa fie repartizat uniform pe toata suprafata cimpului proteticc.Santul dentogingival sa fie amprentat suficient pe toata circumferinta bontului dentar d.0a prepararea speciala a dintilor-stilpi prezentata de paguri santiru, sau puturi sa fie redate fidel.e.7aterialul amprentar sa fie fi+at stabil in lingura amprentara sau portamprentata6f.Suprafata amprentei sa fie fara goluri sau lipsuri determinate de e+istenta bulelor de aer sau lipsuri alematerialului amprentar. Tehnica amprentarii depinde de preferintele specialistului si de materialele folosite. )eose+im:aAmprente o+tinute intr-un timp/ Amprenta o+tinuta cu un singur material amprentar/ cu douamateriale amprentare 0du+le1. − Tehnica obtinerii amprentelor intr-un timp consta in introducerea de o singura data a lingurii standard cumaterialul amprentar in cavitatea bucala. mprenta obtinuta cu un singur material amprentar se reduce laalegerea lingurii standard, depunerea materialului aprentar ales in ea, introducerea in cavitatea bucala si presarea pe arcada dentara.  − Tehnica obtinerii amprentelor cu ! materiale amprentare, dintii preparati se acopera cu pasta fluida dinmaterialul destinat in acest scop si dupa aceasta se introduce in cavitatea bucala lingura standard cumaterial silicon viscos. +Amprente o+tinute in 2 timpi 0du+le1  sunt cele la obtinerea carorra diferite materiale amprentare suntintroduse in cavitatea bucala de ! ori. Tehnica amprentariii include variante/ina la prepararea dintilor, de pe arcada dentara se capata aprenta cu autorul unui material termoplasticsau elastic. Dupa prepararea dintilor pe prima amprenta se aplica al !-lea material amprentar si linguraeste reintrodusa in cavitatea bucala.!Dupa prepararea dintilor materialul amprentar pregatit si depus in lingura este acoperit cu o fisie de tifonsi se introduce in cavitatea bucala. Dupa intarire amprenta se indeparteaza de pe arcada dentara si sescoate tifonul. 9n locul lui se aplica al !-lea material si lingura iar este introdusa in cavitatea bucala. Dupra pregatirea dintilor se obtine prima amprenta. 9n impul amprentarii lingura este miscata inainte siinapoi si se inparteaza de pe cimpul protetic, apoi se procedeaza ca si in cazurile precedente. cAmprente in ocluzie o+tinute de la maila si mandi+ula concomitent, in ocluzia centrica.
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks