Documents

Birul cetatii

Description
povestire
Categories
Published
of 2
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
   Într-o dimineaţă, stăpânul unei cetăţi fu trezit de nişte strigăte care se auzeau din piaţă: - Hai la mere! Mere dulci cum n-aţi mai gustat ! Ridicându-se indispus din pat şi privind pe fereastră, văzu un târgoveţ ce vindea, ntr-adevăr, mere, nconurat de o mulţime de muşterii #$re%uie să fie tare %une merele alea&, şi spuse mai-marele cetăţii şi, făcându-i-se poftă, l c'emă pe primul său sfetnic şi i porunci: - (a cinci gal%eni şi mergi n piaţă să cumperi mere de la târgoveţul acela )rimul sfetnic l c'emă pe pa'arnic şi i spuse: - *ite patru gal%eni, du-te şi cumpără mere )a'arnicul se adresă, la rândul său, stolnicului: - )oftim trei gal%eni, de care să cumperi mere de la târgoveţul acela +tolnicul l c'emă pe primul străer i dădu doi gal%eni şi l trimise n piaţă cesta dădu un gal%en unui străer din su%ordine, iar acela se duse la târgoveţ şi i luă la rost: - Hei, ce tot strigi aşa  i tul%urat somnul mai-marelui cetăţii, iar drept pedeapsă mi-a poruncit să-ţi confisc căruţa asta cu mere .is şi făcut Întors la şeful său, străerul se lăudă: - m făcut un târg nemaipomenit ! /u un gal%en am cumpărat o umătate din căruţa cu mere a tărgoveţului ! )rimul străer merse la stolnic: - M-am târguit şi, cu cei doi gal%eni pe care mi i-ai dat am reuşit să cumpăr un sac cu mere ! +tolnicul - repede la pa'arnic: - /u trei gal%eni am luat o tol%ă ntreagă cu mere ! )a'arnicul dosi umătate din cantitate şi apoi merse la primul sfetnic: - (ată, cei patru gal%eni mi-au auns doar pentru o umătate de tol%ă cu mere (ar primul sfetnic se nfăţişă dinaintea stăpnitorului cetăţii şi glăsui:  - Măria ta, iată, am ndeplinit porunca 0umai că de acei cinci gal%eni n-am reuşit să târguiesc decât cinci mere Mai-marele cetăţii muşcă dintr-un măr şi cugetă: #Hmmm1 /inci mere pentru cinci gal%eni1 scump, foarte scump ! 2i, cu toate astea, târgoveţul acela avea o mulţime de cumpărători  Înseamnă că lumea o duce bine, are bani. Ia să măresc eu birurile !”   Exista vreo asemanare   ??!!???
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks