Business

BISERICA ORTODOXA SI CEA CATOLICA

Description
BISERICA ORTODOXA SI CEA CATOLICA
Categories
Published
of 2
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  BISERICA ORTODOXA SI CEA CATOLICA = intemeietorul Bisericii este Iisus Hristos, -   Biserica a liat intemeiere vazuta la Cincizecime prin pogorarea Duhului Sfant -   La inceputuri Biserica era una si murta numele de catolica, care se traduce  prin universal -   Odata cu venirea la tronul Roman a lui Constantin cel Mare si cu mutarea capitalei Imperiului de la Roma la Constantinopol in 330 Biserica cea Una a devenit Biserica Catolica sau Apuseana si cea Rasariteana de rit grecesc. -   Timp de 5 secole cele doua Biserici au fost in comuniune permanenta prin deciziile si hotararile care se luau prin convocarea conciliilor ecumenice -   Odata cu soirea secolului 9 au inceput sa apara diferende intre cele doua -   Catolicii au inceput sa introduca unele inovatii in cultul latin si chiar sa ia anumite hotarari fara acordul celorlati sis a le proclame ca fiind corecte -   Una din cauzele principale ale separarii celor doua il constitue adosul Filioque al catolicilor, prin care se mentioneaza purcederea Duhului Sfant si de la Fiul, lucru total gresit, pe care nici scriptura nu il mentioneaza. -   Ei au introdus adosul in crez si s-a creat prima rupture, -   Au urmat o serie de intalniri intre ortodocsi in urma carora ii dezaprobau si excomunicau pe catolici pentru practicile adaugate -   Aceste certuri au continuat pan in 16 iulie 1054 cand va avea loc ruperea definitive intre cele doua Biserici prin aruncarea unor anateme reciproce inre cele doua -   Acesteanateme vor fi ridicate dupa 900 de ani de catre patriarhul orthodox Athenagora I si papa Paul al VI-lea -   Rupture dintre cele doua Biserici va avea repercursiuni atat religioase cat si politice de-a lungul istoriei crestinismului -   Vor fi incercari de unire intre cele doua,,,, -   Catolicii doreau ca prin impacare sa acceptam adaosul filioque, impartasirea cu azima, purgatoriul si primatul papal….acestea reprezinta  pt ei hotarari cu character dogmatic  -  
Search
Tags
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x