Documents

Biserica Si Societate in a Doua Jumatate a Secolului Al XIX

Description
Istoria biserici si a scoli din Transilvania de la jumatatea secolului XIX pana la inceputul secolului XX.
Categories
Published
of 11
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  Biserica si societate in a doua jumatatea secolului al XIX- lea inceput de secolXX Tamas Catalin-Vasile Istorie anul III   Biserica si societatea sau aflat mereu in stransa legatura indiferent despre ce perioada istorica amvorbi astfel ca aceasta legatura se poate observa si in spatial romanesc Transilvanean al secolului19- lea si nu numai . In aceasta lucrare eu voi incerca sa arat cum societatea se modeleaza dupa biserica iar biserica preia din caracteristicile societatii pe care le transmite direct sau indirectmaselor de enoriasi care isi au salasul sub aripile acestei institutii spirituale si administrative.Astfel ca in cele ce vor urma o sa redau parti din istoria Transilvaniei din a doua jumatate asecolului 19-lea si inceput de secol ! parti legate de biserica de societatea contemporana acelor vremuri sc#imbarile aduse in cadrul acesteia prin biserica si prin lideri politici sau ai clerului . $alta parte importanta a acestei lucrari se leaga de pregatirea didactica din Transilvania acelor timpuri inceputurile ei timide pasi pe care i-a parcurs si stransele legaturi ale institutiilor scolarecu institutiile religioase si de stat in doua perioade distincte ce-a de dinainte de pactul dualist din1%&' si ce-a de dupa pactul dualist.  Biserica si scoala Ca in orice forma de conducere administrativa din prezent sau din trecut de la cea mai mareadica forma de conducere statala pana la cele mai mici au contat oamenii si preagatirea lor nevoile lor materiale si spirituale care sa duca la bunastare si la bunul mers al societatii acestlucru il putem remarca si in societatea romaneasca unde fruntasii politici si intelectualii fie cafaceau parte din conducerea traditionala a clasei politice si anume din (artidul )ational sautribunisti sibieni acestia doreau perpetuarea pentru viitor a natiunii romane iar vital pentruaceasta perpetuare erau scolile si bisericile romanesti .Aceste doua institutii reprezentau caile principale de sustinere pe linia de plutire a nationalitatii romanesti in aceea perioada astfel ca prin forta elitei se conducea biserica ca un mijloc de mobilizare a unor cantitatii mari de reursefinainciare si umane iar acest fapt nu trebuie trecut cu vedere deoarece forta mare a biserici si a preotilor indreptata in special asupra taranimi dar si asupra celorlalte clase sociale .Acest atuu al biserici era folosit de (artidul )ational care prin intermediul clericilor si a protopopiatelor puteau  sa comunice cu masele si sa mobilizeze aceste mase foarte facil. *litele astfel lucrau prin bisericaspre mase dorind insa in continuare autonomia celor doua biserici cea ortodo+a si biserica unita pentru ca astfel biserica ortodo+a sa se poata conduce prin propii sai oamenii dupa propiile perceptii si valori romanesti . 1  Astfel ca dincolo de impactul avut de biserica asupra maselor unul dintre rolurile importanteale biserici era supraveg#erea si dirijarea invatamantului elementar si secundar recunoscandu-seastfel necesitatea pregatirilor noilor generatii pentru progresul tarii si mentinerea identitatiinationale .  Mostenirea scolara din Transilvania de dinainte de 1967  In Transilvania acelei perioade e+istau doua tipuri de scoli, cele de stat si cele confesionale iar acestea din urma devenisera impreuna cu biserica principalele ancore ale natiunii romane maiales dupa pactul dualist din anul 19&' . In aceasta perioada presiune tot mai mare a mag#iarizariiasupra Transilvaniei a dus la aparitia concluziei ca scoliile confesionale puteau garanta cel mai bine si mai sigur educarea in limba nationala si in spiritul national ambele reprezentand caisigure de construire si de stabilizare a unei identitatii nationale . ijlocul secolului al 19-lea si mai e+act perioada cuprinsa intre 1%% pana in 1%&' cand aavut loc pactul /ualist aceasta perioada a reprezentat o epoca de puternica dezvoltare a scoliidin mediul rural romanesc cuprins sub impreiul 0absburgic .Astfel ca teritoriile romanesti sicomunitatiile romanesti pleaca in anul 1%% cu un numar de &91 de scoli romanesti in mediulrural si ajunge pana in anul 1%&' la un numar apro+imativ de 1& de scoli romanesti acestearegasindu-se pe teriroriul Transilvaniei .(utem observa astfel cum intr-o perioada relativ scurtade timp invatamantul romanesc de la sat si-a dublat numarul scolilor iar de aici se deduce faptul 1Keith Hitchins,  Afrmarea Natiunii: Miscarea national romaneasca din Transilvania 1960-1967, Editura Enciclopedica, Bucureşti, 2000, Capitolul 5 p. Pp 161-165.  ca un numar mult mai mare de tineri puteau beneficia de educatie si de pregatire dedicata lor astfel societatea romaneasca isi desc#idea viziuniile inspre viitor prin generatiile noi care seridicau de pe bancile scoli. Insa toata aceasta perioada de real avant va intalni un blocaj odata cuinstalarea dualismului cand teriroriile castigate in invatamantul romanesc vor intalnii o perioadade stacnare si de regres sub presiunile /ualismului si a statului care dorea o mag#iarizare aterioriului si a populatiei transilvanene ./upa instalarea acestui dualism scoala romaneasca traditionala a fost aparata si ocrotita de catre biserica mai ales de la straturile cele mai superioare pana la cele inferioare reprezentate de preotiidin satele unde e+istau scoli si in care adesea acesti preotii erau c#iar dascali scolilor fiind totusicei mai scoliti din respectivele sate si reprezentand probabil adesea si singura elita intelectuala asatului care putea contribuii la pregatirea unei noi generatii tinere mai pregatita mai educata simai desc#isa spre noua lumea in care tocami paseau . 2colile in aceasta aprioada adesea nu aveauo cladirea a lor iar cursurile se desfasurau in cate o casa din sat adesea era casa cantorului biserici iar plata dascalului se facea dupa numarul de fumuri si cel mai adesea se platea cudiferite produse de la lemene de foc la ajutorarea cu zile de lucru la gospodaria dascalului pelanga aceste demersuri de ajutorare a celor care calauzeau elevii in scolile roamnesti dinTransilvania intalnim si acte de donatie facute in folosul scolii din comunitate astfel ca putemregasii printre aceste acte de donatie demersuri facute de administratia satului menite saredirectioneze venituri inspre scoala de la cedarii de pamanturi si astfel scoala lua de pe aceste pamanturi arenda la dobanzi ale obligatiunilor marelui imparat de stat din 1% . 2coala romaneasca a fost si un mijloc de unire de apropiere a romanilor din transilvania deoarecein vederea ajutarii acestor forme de invatamant satele apropiate se intalneau si au ajuns lastabilirea unor anumite ta+e care sa ajute indirect scoala printre aceste ta+e regasim asa numiteleta+e pentru miri sau gloabele 3amenzi4 pentru cei care incalcau buna ordine .In urma stradanilor satelor si a bisericii dar si a oamenilor de rand in pornirea si raspandirea unui invatamant inromanesc in Transilvania scoliile de rand din comunitatiile romanesti care au pornit de la cativaelevi si de la o casa sau de la o camera din casa paro#iala a preotului pe care o foloseau dreptsala de curs au ajuns sa prinda putere si sa se maturizeze ca si organizare astfel ca de la acestedemersuri din mijlocul secolului al 19-lea se va ajunge treptat spre sfarsitul secolului la un nivelcu mult superior din toate punctele de vedere de la administrativ la pregatirea elevilor sau la
Search
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x