Documents

Bizantin EFA Evolutia Fenomenului Arhitectural

Description
Nu e tot, pt restul puteti sa imi dati mail beldiemaria11@gmail.com
Categories
Published
of 4
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  BIZANTIN:-> caracterisca importanta: exista nucleu central format din palat+bisericaTeritoriu impart in carere -> nu pe criterii sociale (bogai erau printre saraci !tra ile: caracter organic# negeometric# toate con$erg catre centru principal (dar a$eau si centre secundare ale carerelor# in %urul bisericilor si manasrilor&t economie de teren (in special in centru - cladiri pe mai multe ni$eluri - balcoane - bo$indouriIn onele periferice - tesutul mai rare'at - loturi mai mari (a$eau uneori ciar terenuri pt agricultura )))))))))))))))))))&alate imperiale (pune# dar somptuoase# cladiri de cult*oc insemnat pt aritectura militara si amena%arile edilitare* Nr* redus si lipsa de interes pt programe urbane (anuri# construci comerciale# bai publice# oriceera distrac$ si misto*,ladiri cu caracter social sau cultural (scoli# biblioteci# spitale absorbite de manasri )))))))))))))))))))),.INT//:,aracterisci generale:- $arietatea formelor de locuire- diferenerea marcata a locuinlor ca dimensiuni si grad de confort (in funce de cat de smecer erai,.INTA 0.0AA:- colibele si casele modeste au disparut- TI&. 12.!..I (de sursa elenisco-romana - incaperi grupate in %urul unor cur cu porce- ,.INT/ T.0N - for'cate# inrudite cu cele de p ,.A*,.INTA .0BANA:- $olume de $oltate pe inalme  - combina pra$alia atelier (de la parter cu locuirea si dependintele (la ni$eluri superioare- /ta%ele erau deseori scoase in consola# e$entual cu balcoane* - &rimul ni$el era pt incaperea principala a locuintei*- /xista si $ila de p elenisco-roman# cu cur interioare# cu incaperi dispuse perimetral sau grupate in pa$ilioane# locuinta caracterisca pt marii bossi*&AAT.:- sediul puterii imperiale (in ca ul capitalei- repre entantul sediului puterii imperiale (in ca ul celorlalte centre urbane3uncune: locuire cu toate ser$itule# necesita de repre entare (administra$e + economiceT0A!AT.0A !&/,I3I,A &AAT/0: - exacerbarea funcunii de repre entare*- cur interioare# gradini# pa$ilioane de locuire# de odina# portul imperial# etc* ))))))))))))))))))))A04IT/,T.0A 0/I5IA!A:6* BI!/0I,A: - conceputa ca spau sacru# desnat adunarii credinciosilor la spectacolul liturgic- cele mai insemnate momente ale ritualului religios se defasoara in centrul naosului*- Altarul separat de naos prin iconostasis (panou din idarie sau lemn perforat prin cele 7 usi imparates- 8 anexe ale altarului au funci: cea dinspre nord (protesis pregateste impartasania* iar cea sudica (diaconicon rol $estmantar*- &ronaosul re er$at neo'lor-3uncuni diferite ale bisericilor (metropolitane# episcopale# paroiale# etc etc au fost ori dimensionate diferit# ori au nuantat con'guraa spaala a naosului in relae cu formele speci'ce ale ritualului*8* 2ANA!TI0I/:- mod de structurare determinat de regula de $iata adoptata: 9 formula idioritmica (membri comunitai pastrea a o oarecare independenta -in ca ul asta e alcatuit din: biserica# locuintele calugarilor (indi$iduale# ase ate in rela$a apropiere# grupate ca mici ase ari rurale   9 formula cenobica (toate ac$itale sunt comune -mai numeroase manasrile cenobice -grupea a toate funcunile imprtante in interiorul unei singure incinte# deseori for'cata# asigurandu-se asel i olarea grupului de calugari -centrul incintei ocupat de biserica# celelalte cladiri 'ind dispuse perimetral: ciliile# sala de mese# bucatarii# etc* - alta grupare exterioara a incintei: cimir cu capela# si uneori spital* - legate de incinta sunt amena%arile gospodares* )))))))))))))),N!T0.,TII &T A&A0A0/:- iduri intarite cu por si turnuri (circulare sau rectangulare* ))))))))))))))2AT/0IA/ + T/4NI,I 1/ ,N!T0.,TI/:2AT/0IA//: -materiale locale: (Asia 2ica sau Armenia - piatra locala folosita in aproape exclusi$itate(In peninsula Balcanica - preferata caramida sau o combinate piatra+caramida- lipsa lemnului a fost una din cau ele pt care ar* sirieni au preferat piatra# tenica de mare di'cultate# in locul carami ii care implica un proces de ardere cossitor*&rincipiul structural fundamental aplicat in ar bi anna: acoperirea cu sisteme de bol si cupole# ale caror impingeri difu e sunt transmise spre fundai prin intermediul masei idurilor si a unor elemente despri%in i olate - stalpi sau coloane*6* ZI1. - facut dintr-un masi$ de umplutura cuprins intre doua paramente din piatra# caramida sau caramida+piatra# care are rol de cofra%- umplutura este un bloca% din sparturi de piatra de dimensiuni mai mari (6;-6<cm# legata cu un mortar de f buna calitate#oobnut din calcinarea marmurei*
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x