Documents

BL.docx

Description
MINISTERUL EDUCAŢIEI,CULTURII ȘI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA Universitatea Tehnică a Moldovei Facultatea Tehnologia Alimentelor Departamentul Tehnologia Produselor Alimentare Referat La disciplina biochimia laptelui Pe tema : « Alergii la proteinele lactice » Alergia la proteinele din laptele de vaca (PLV) este cea mai frecventa alergie alimentara intalnita la copiii mici. Ace
Categories
Published
of 2
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  MINISTERUL EDUCAŢIEI,CULTURII ȘI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVAUniversitatea Tehnic a M! #!vei$ac% tatea Tehn! !&ia A i'ente !rDe(arta'ent% Tehn! !&ia Pr!#%se !r A i'entare   Referat  La disciplina biochimia laptelui Pe tema : « Alergii la proteinele lactice »  Alergia la proteinele din laptele de vaca (PLV) este cea mai frecventa alergiealimentara intalnita la copiii mici. Aceasta afectiune se manifesta printro gamalarga de semne si simptome datorate raspunsului imun fata de PLV! ce poate fi munoglobulina( g)# mediat sau non g# mediat. n ma$oritatea ca%urilor! seobtine toleranta in copilarie. Alergia la proteinele din laptele de vaca (PLV)repre%inta cea mai frecventa alergie alimentara a copilului mic! afectandapro&imativ ' dintre copiii din grupa de varsta *+ ani. Reactia alergica acutala PLV se datorea%a productiei de imunoglobuline # ( g#) impotriva diferitelor fractiuni antigenice din lapte. Laptele de vaca contine peste * de proteine cu potential alergi%ant! cele mai implicate in reactiile alergice fiind betalactoglobulina! ca%eina si alfalactoglobulina.Principalii alergeni care se reg,sesc -n compo%iia laptelui de vac, sunt repre%entaide:   betalactoglobulina (are cel mai mare potenial alergen /i se se g,se/te -ncantitate crescut, printre proteinele din lactoser0 este absent, -n laptele uman0este responsabil, de hipersensibilitatea a 1 p2n, la 34 dintre copiiidiagnosticai cu alergie la proteinele laptelui de vac,)0  alfalactalbumina (protein, pre%ent, -n lactoser! rar implicat, -n apariiasensibilit,ii la proteinele din laptele de vac,)0  albumina seric, bovin, (protein, pre%ent, -n lactoser0 este implicat, -ninstalarea alergiei la proteinele din carnea de vit, la copiii sensibili%ai la proteinele din laptele de vac,0 simptomele alergice se instalea%, imediat /iconstau -n edemul bu%elor! urticarie! tuse chinuitoare! rinit, alergic,)0  imunoglobulinele (sunt pre%ente -n lactoser0 rar induc simptome alergice la proteinele laptelui de vac,)0  ca%eina (componentul principal al laptelui de vac, responsabil de transportulfosfatului de calciu la pui).Alergenii din laptele de vac, -/i p,strea%, activitatea biologic, (potenialul alergen)dup, fierbere! pasteuri%are! procesare la temperatur, foarte -nalt, (    U    ltra- H    igh T    emperature ! 567) sau evaporare (procesul prin care se obine laptele praf). n ca%ul alergiei la PLV! este fundamentala intreruperea contactului cu PLV! aflatein lapte de vaca si derivate lactate in principal! dar si in dulciuri! unele me%eluri sisortimente de paine! sosuri. 8ricine are aceast, problem, se confrunt, cu dureriabdominale! ga%e 9i balonare! diaree 9i grea,! dup, ce consum, alimentelerespective. Alergia alimentar, este reacia pe care o are sistemul imunitar la oanumit, protein, alimentar,. Atunci c2nd proteina este ingerat, se poate declan9a oreacie alergic, care include o serie de manifest,ri! de la simptome u9oare (erupiicutanate! urticarie! prurit (m2nc,rime! edem etc.) p2n, la simptome severe(respiraie dificil,! 9uier,toare! le9in etc). ;u toate ca mai frecventa la sugari /icopii! adulii pot de%volta o alergie la lapte la * de ani si +*. <imptomele indusede alergia la lapte pot afecta pielea! sistemul digestiv /i sistemul respirator.
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x