Documents

BL.docx

Description
MINISTERUL EDUCAŢIEI,CULTURII ȘI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA Universitatea Tehnică a Moldovei Facultatea Tehnologia Alimentelor Departamentul Tehnologia Produselor Alimentare Referat La disciplina biochimia laptelui Pe tema : « Alergii la proteinele lactice » Alergia la proteinele din laptele de vaca (PLV) este cea mai frecventa alergie alimentara intalnita la copiii mici. Ac
Categories
Published
of 2
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  MINISTERUL EDUCAŢIEI,CULTURII Ș I CERCET ĂRII  AL REPUBLICII MOLDOVA Universitatea Tehnică a Moldovei  Facultatea Tehnologia Alimentelor Departamentul Tehnologia Produselor Alimentare Referat La disciplina biochimia laptelui Pe tema : « Alergii la proteinele lactice »  Alergia la proteinele din laptele de vaca (PLV) este cea mai frecventa alergie alimentara intalnita la copiii mici. Aceasta afectiune se manifesta printr-o gama larga de semne si simptome datorate raspunsului imun fata de PLV, ce poate fi Imunoglobulina(Ig)E mediat sau non-IgE mediat. In majoritatea cazurilor, se obtine toleranta in copilarie. Alergia la proteinele din laptele de vaca (PLV) reprezinta cea mai frecventa alergie alimentara a copilului mic, afectand aproximativ 2-3% dintre copiii din grupa de varsta 0-4 ani. Reactia alergica acuta la PLV se datoreaza productiei de imunoglobuline E (IgE) impotriva diferitelor fractiuni antigenice din lapte. Laptele de vaca contine peste 30 de proteine cu  potential alergizant, cele mai implicate in reactiile alergice fiind  betalactoglobulina, cazeina si alfalactoglobulina. Principalii alergeni care se regăsesc în compoziția laptelui de vacă sunt reprezentați de:     beta-lactoglobulina (are cel mai mare potențial alergen și se se găsește în cantitate crescută printre    proteinele din lactoser; este absentă în laptele uman; este responsabilă de hipersensibilitatea a 13 până la 76% dintre copiii diagnosticați cu alergie la proteinele laptelui de vacă);      alfa-lactalbumina (proteină prezentă în lactoser, rar implicată în apariția sensibilității la proteinele din laptele de vacă);      albumina serică bovină   (proteină prezentă în lactoser; este implicată în instalarea alergiei la proteinele din carnea de vită la copiii sensibilizați la proteinele din laptele de vacă; simptomele alergice se instalează imediat și constau în edemul  buzelor, urticarie, tuse chinuitoare, rinită alergică);      imunoglobulinele (sunt prezente în lactoser; rar induc simptome alergice la  proteinele laptelui de vacă);      cazeina (componentul principal al laptelui de vacă responsabil de transportul fosfatului de calciu la pui). Alergenii din laptele de vacă își păstrează activitatea biologică (potențialul alergen ) după fierbere, pasteurizare, procesare la temperatură foarte înaltă   (Ultra- High Temperature , UHT) sau evaporare (procesul prin care se obține laptele praf). In cazul alergiei la PLV, este fundamentala intreruperea contactului cu PLV, aflate in lapte de vaca si derivate lactate in principal, dar si in dulciuri, unele mezeluri si sortimente de paine, sosuri. Oricine are această problemă se confruntă cu  dureri abdominale, gaze şi balonare, diaree şi greaţă, după ce consumă alimentele respective. Alergia alimentară este reacţia pe care o are sistemul imunitar la o anumită proteină alimentară. Atunci când proteina este ingerată se poate declanşa o reacţie alergică care include o serie de manifestări, de la simptome uşoare (erupţii cutanate, urticarie, prurit (mâncărime, edem etc.) până la simptome severe (respiraţie dificilă, şuierătoare, leşin etc).  Cu toate ca mai frecventa la sugari și copii, adulții pot dezvolta o alergie la lapte la 30 de ani si 40. Simptomele induse de alergia la lapte pot afecta pielea, sistemul digestiv și sistemul respirator.  
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x