Documents

Bolile Digestive La Copil

Description
Format powerpoint
Categories
Published
of 89
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
   BOLILE DIGESTIVE LA COPIL  1. BOALA DIAREICĂ ACUTĂ (BDA)  Este o pierdere excesivă de apă și electroliți prin scaune de consistență scăzută (peste 3 /zi).  Este un simptom prezent în multe boli și poate fi determinat de multe cauze.   Deseori, cauza este dificil de depistat; ocazional, este necunoscută.  EFECTELE FIZIOLOGICE ALE DIAREEI:  Deshidratare  – pierdere de lichide și electroliți prin scaun; pierdere de lichide prin vărsături; aport lichidian redus; pierdere la nivel pulmonar prin hiperventilație și febră  Dezechilibru eletrolitic  – potasiu, clor, sodiu  Dezechilibru acido-bazic  CAUZE: a) infecțioase:  Bacteriene : E. Coli, Salmonella, Shigella,  Yersinia enterocolitica, Clostridium difficile, dizenteria, holera   Virale – rotavirusuri, enterovirusuri, adenovirusuri  Floră normală – care devine patogenă în anumite circumstanțe (consum de antibiotice)  Fungi – Candida albicans  Paraziți – Giardia lamblia, Cryptosporidium parvum
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks