Documents

Bolile Sistemului Circulator

Description
educatie
Categories
Published
of 11
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  BolileSistemuluiCirculatorFlebita Flebitaesteinflamareauneivene,careafectează,îngeneral,membreleinferioare.Eaesteexpresiamânieisifrustrăriidatorateuneidiminuăriabucurieideatrăi.Suntemînclinatisă - iacuzămpeceilalti depropriilenoastrelipsurisidesituatiapen ibilădeblocajemotivsienergeticîncareneaflăm. Pentruatrataflebitaestenecesaracrestereaenergieidinatriuldrept.Inacestscopsevamentinepalmadreaptaindreptulpiciorului,laodistantade10-20decentimetrifatadeacesta,iarpalmastingavafiindreptataspreinima,laodistantade30-40decentimetrifatadecorp. Aceastamodalitatedementinereapalmelormaipoatetratasenzatiadegreutateceapareinpicioaredupastrabatereauneidistantemaimaripejossaupentruceicaredepunefortfizicintens.Sevormentinepalmeleinmodalitateadescrisatimpde3minute,zilnic.  HipertensiuneaLaadulti,hipertensiuneaestedefinitãdreptopresiunesistolicãmaimaresauegalãcu140mmHg,oriopresiunediastolicãmaimaresauegalãcu90mmHg.Presiuneasanguinãareodistributiecontinuãinrândulpopulatiei,fãrãolinieclarãdedemarcatieintrenormotensivisihipertensivi.Hipertensiuneaesteprincipalacauzãaafectiunilorcardiace,carereprezintãfactorulmajordedecesinlumeaoccidentalã.Unadinrelatiilefundamentalealefiziologieicirculatoriieste reprezentatãdefaptulcã„presiuneasanguinãarterialã=fluxulcardiacxrezistentaperifericã“.Dacãfluxulcardiacsaurezistenta perifericãseridicã,indiferentdecauzã,sipresiuneasanguinãcreste.Existãmaimultifactorisiguricarecontribuielahipertensiune,darnuexistãocauzãsingularã.Vârsta,moduldeviatã,predispozitiageneticã,toatejoacãunrolimportant.Hipertensiuneatrebuietratatãcândsedepisteazãpentrucãarevaloriridicatede2-3oriintr-operioadãde3-6luni2.Cândunpacientareoafectiunedeorganfinal(hipertrofieventricularãstângã,insuficientãrenalãsauafectiunicardiovasculare),tratamentultrebuieinstituitmairepede.Deasemenea,incazuluneihipertensiunimaligne(valoareadiastolicã>130mmHg),tratamentultrebuieinceputimediat. Antihipertensivelevorfidateintotdeaunaimpreunãcualterecomandãri,pentruasereduceposibilitateaproduceriialtorincidentevasculare.Printreacesteasenumãrã:renuntarealafumat,scãdereaingreutate,reducereaconsumuluidealcool,intensificareaactivitãtiifizice,reducereaaportuluidesareindietã.Existãmaimulteclasedemedicamentedisponibile.Acesteainclud:diureticele,beta-blocantii,inhibitoriienzimeideconversieaangiotensinei-(IEC),blocantiicanaluluidecalciu,antagonistiiangiotensineiII,medicamentelecuactiunelanivelcentral.  Varicele Însituatiaîncarevenelenumaiasiguraocirculatiecorespunzatoareasângelui,sepotdilata,dândnasterelaveritabile lacuri desânge.Cândsuntsituatesuperficial,acestevenedevinvizibile,dilatatesiproducadeseasimptomecaracteristice-oboseala,senzatiadegreutatesaudurereînmembrulrespectiv.Încazurilesevere,varicelesepotrupe,saupotdanasterelaleziuniulcerate,deschise,lasuprafatapielii.Localizareaceamaifrecventaavaricelorestelanivelulmembrelorinferioare,lagambesicoapse.Varicelepotapareaatâtlafemeicâtsilabarbatilaoricevârsta,însacelmaifrecventafecteazafemeileînperioadacândaucopiisimaitârziu. Antecedentelefamilialedevaricesiînaintareaînvârstacrescrisculdeaparitieavaricelor.Cauzelevaricelornusuntcompletîntelese.Înunelecazuri,absentasauslabireavalvelorvenoasecareprevinscurgerearetrogradaasângeluiînsensgravitationalpotducelaoproastacirculatievenoasa.Înaltecazuriestevorbadeslabireaperetilorvenosi.Mairarvaricelesuntconsecintaunorbolicaflebitasauaunoranomaliicongenitalealevenelor.Bolilevenoasevaricoasesuntîngeneralprogresivesinupotfiprevenitecomplet.Cutoateacestea,s-aconstatatcapurtareaciorapuluielastic,mentinereauneigreutaticorporaleînlimitenormalesiexercitiulfizicregulatpotfibenefice.   Ateroscleroza Aterosclerozareprezintaprocesulpatologicdeobstructie(stenozare)alumenuluiarterial,dincauzadepunerilorsuccesivedestratedelipideplasmatice,cheaguridesange,colesterol,acumularidecalcaretc.Desi,instareincipientapoateexistaincadinstadiulintrauterin,aterosclerozadebuteazacuprecadereinjurulvarsteide20-25deani,seagraveazaprogresivpanala50-60deani,dupacareincepesasemanifestepregnantprinsimptomeleboliicoronariene. Aterosclerozaesteunproceslentsidelungadurata,deaceeaafostobligatoriuasociataimbatranirii,varstalacareapar.Acumsecunoastecaeaaparedupaunnumardeani,depinzanddeagresivitateafactorilorderisc,momentcarecorespundeintamplatorbatranetii.Candseasociazamaimultifactorifavorizantiaiaterosclerozei,efectelelornuseaduna,cisemultiplica.

Sangramento

Mar 25, 2018
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x