Documents

Bolile vasculare 1

Description
Boli vasculare cciv parte 1 of 4
Categories
Published
of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  Introducere în bolile vasculare Dr . Sorin Băilă   Institutul de Urgentă   pentru Boli Cardiovasculare “Prof. Dr. C. C. Iliescu”   Definitia CHIRURGIEI VASCULARE:  Chirurgia vasculara –  disciplina medicala clinica si stiintifica ce se ocupa cu diagnosticul, tratamentul si preventia bolilor ce afecteaza arterele, venele si limfaticele (reprezentantii societatilor nationale de chirurgie vasculara –  Aosta 1990) Chirurgia vasculara trateaza bolile vasculare ale intregului organism, cu exceptia: ã   bolilor vaselor inimii (chirurgie cardiaca) ã   vaselor din interiorul cutiei craniene (neurochirurgie) Chirurgia vasculara este o disciplina medicala individuala in Europa - Motive? : ã   Prevalenta importanta a bolilor vasculare in populatia generala (fiind principala cauza de deces si morbiditate in Europa) ã   Metode specifice de diagnostic ã   Metode si tehnici proprii de tratament ›   chirurgie deschisa ›   tratamente endovasculare, ›   tratamente minim-invazive ›   Necesitate de pregatire temeinica adecvata a medicilor dedicati care practica aceasta chirurgie ã   Cadru administrativ si legislativ pentru organizarea unei retele de chirugie vasculara Bolile arteriale:   Cu tablou clinic de suferință cronică sau simptomatologie acută.    ã   Boli ocluzive ã   Boli dilatative (Anevrisme)  Arteriopatiile cronice obstructive ( I )   Etiologie:   ã   Ateroscleroza - 75% ã   Trombangeita ã   Arteriopatii rare: Arterite post-iradiere, arteriopatiile induse de medicamente, neurofibromatoza. ã   Alte cauze: - Vasculite cu afectarea vaselor mari: Arteritele cu celule giagantice, Arterita Takayasu. - Vasculite cu afectarea vaselor medii: Poliarterita nodoasă, Boala Kawasaki.  - Vasculita cu afectarea vaselor mici: Granulomatoza Wegener, poliangeita microsc opică, sindromul Churg - Strauss. - Vasculite secundare bolilor de țesut conjuctiv: Lupus eritematos sistmeic, Artrita r eumatoidă, Boala Behcet.  Arteriopatiile cronice obstructive sunt determinate in special de localizarea aterosclerozei  la diferite niveluri ale arborelui arterial determinand aparitia urmatoarelor entitati anatomo-clinice: ã   Boala obstructiva carotidiana ã   Boala obstructiva aorto-iliaca ã   Boala obstructiva infrainghinala De asemenea, ateroscleroza se poate localiza la nivelul ã   arcului aortic ã   arterelor membrelor superioare ã   arterelor viscerale (trunchi celiac, artera mezenterica superioara, artera mezenterice inferioara, artere renale)  dar si a arterelor coronare, determinad aparitia bolii ischemice coronariene. In general, termenul de arteriopatii cronice obstructive se foleseste pentru a defini arteriopatiile periferice cronice obstructive  si anume : ã   boala obstructiva aortoiliaca   ã   boala obstructiva infrainghinala   Boala obstructiva aorto-iliaca  = leziunile arteriale obstructive localizate la nivelul ã   aortei ã   arterelor iliace Boala obstructiva infrainghinala  = leziunile arteriale obstructive localizate la nivelul: ã   arterelor femurale (comuna, profunda, superficiala), ã   arterei poplitee, ã   arterei tibiale anterioare, ã   arterei tibiale posterioare, ã   trunchiului tibioperonier, ã   arterei peroniere, ã   arcadei arteriale plantare. Boala obstructiva multietajata  este reprezentata de leziuni asociate atat la nivel aortoiliac cat si infrainghinal Factori de risc pentru arteriopatiile cronice obstructive: ã   Fumatul  ã   Varsta peste 65 ani ã   Sexul masculin ã   Dislipidemia ã   Obezitatea ã   Diabetul zaharat ã   Hipertensiunea ã   Homocisteinemia ã   Hipervascozitatea si hipercoagulabilitatea ã   Insuficienta renala cronica Fiziopatologie Evolutia lenta a aterosclerozei, ce determina ingustarea progresiva a anumitor segmente arteriale, determina dezvoltarea unei circulatii colaterale (sisteme) care suplineste artera obstruata. 1.Sistemele parietale 2. Sistemele viscerale 1.A. Sistemul parietal epigastric: este reprezentat de arterele ã   a. epigastrica superioara ã   aa. intercostale, ã   aa. diafragmatice, ã   aa. lombare ã   a. epigastrica inferioara ã   a. epigastrica superficiala. se dezvolta atunci cand sunt afectate    Aorta torcacica descendenta si abdominala    A. iliaca externa si a. femurala comuna

12

Jan 21, 2018
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x