Magazine

Brochure School voor Talent 2017-2018

Description
2017-2018 MUZIEK > dans > THEATER‘ALS GEEST EN HAND NIET SAMENGAAN, ONTSTAAT ER GEEN kuNST.’ Leonardo da vinci welkom Welkom bij de School voor Talent, een…
Categories
Published
of 16
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
2017-2018 MUZIEK > dans > THEATER‘ALS GEEST EN HAND NIET SAMENGAAN, ONTSTAAT ER GEEN kuNST.’ Leonardo da vinci welkom Welkom bij de School voor Talent, een bruisende groep getalenteerde jonge musici, dansers en spelers die een jaar lang een bijzonder programma volgt, gevuld met leerzame zaterdagen en professionele optredens. In dit boekje vind je per discipline belangrijke informatie zoals het jaarprogramma, contactgegevens en de antwoorden op veelgestelde vragen. Ontstaan School voor Talent is in 2012 ontstaan vanuit een behoefte om de talentvoorziening voor muziekonderwijs, die al jaren bij Scholen in de Kunst bestond, te verbeteren. Al snel is daar de discipline dans aan toegevoegd en sinds 2016 is er ook een programma voor theater. Bij het ontstaan en de ontwikkeling van de School voor Talent mag de naam van Hanneke Delis als drijvende kracht niet onvermeld blijven. Ter nagedachtenis aan deze bijzondere vrouw heeft Scholen in de Kunst het Hanneke Delis Fonds opgericht, een fonds waar minderbedeelden gebruik van kunnen maken, zodat het volgen van kunstonderwijs voor iedereen toegankelijk wordt.Doel Scholen in de Kunst heeft voor getalenteerde jonge cursisten een aparte leerlijn opgezet in de vorm van speciale talentklassen voor de disciplines dans, muziek en theater. Doelstelling van deze talentklassen is om getalenteerde cursisten, die de ambitie en de inzet hebben om dat talent te ontwikkelen, een plek te geven. De ontmoeting met gelijkgestemden zal bijzondere elementen toevoegen aan hun leerproces bij Scholen in de Kunst. We willen met de School voor Talent een plaats creĂŤren waar jonge, talentvolle leerlingen de kans krijgen zich in een positieve omgeving optimaal te ontplooien. We zijn trots dat sinds 2015 Herman van Veen zich als beschermheer ontfermt over de School voor Talent van Scholen in de Kunst.Disciplines Scholen in de Kunst biedt de School voor Talent aan in drie disciplines, muziek, dans en theater. De mogelijkheid om ook popmuziek en beeldende kunst toe te voegen aan de School voor Talent gaan we in seizoen 2017-2018 onderzoeken. Voor alle drie de disciplines worden leerlingen aangenomen door middel van audities. In het begin van het seizoen, zaterdag 7 oktober, organiseren we een gezamenlijke inspiratiedag op Landgoed de Paltz van Herman van Veen. School voor Talent sluit het jaar af met een gezamenlijke eindpresentatie op 9 juni 2018.3SCHOOL VOOR TALENT MUZIEK Programma Iedere muziekleerling krijgt tien minuten extra instrumentale lestijd van zijn eigen docent. Daarnaast komt elke deelnemer aan de School voor Talent Muziek zestien zaterdagen naar het Eemhuis voor een programma dat bestaat uit koor en een andere activiteit. Er komen docenten van het conservatorium een techniekles geven. Daarnaast staat er een masterclass op het programma. Leerlingen van de ochtendgroep kunnen zich extra opgeven voor solfègelessen en leren zich te presenteren bij optredens. In de loop van het jaar worden kamermuziekensembles gevormd, die gecoacht worden om naar een uitvoering toe te werken. Er zijn twee groepen: De ochtendgroep van 10.00 - 12.10 uur (ongeveer vanaf de 2e klas middelbare school) en de middaggroep van 12.00 - 14.10 uur (de jongere kinderen). Beide groepen zingen in een koor onder leiding van Matthijs Overmars. Zingen is van belang voor de ontwikkeling van het muzikalegehoor en bovendien is het een belangrijke en leuke sociale activiteit. Matthijs is speciaal aan de School voor Talent Muziek verbonden voor de expertise die hij meeneemt als zeer ervaren koordirigent/docent. Optredens Naast optredens in het Eemhuis, krijgen de leerlingen extra gelegenheid om buiten de deur te spelen, bijvoorbeeld in de St. Aegtenkapel of Lutherse Kerk. Minstens één keer per jaar krijgt iedere leerling de mogelijkheid om met een professionele pianist te repeteren en op te treden. Het jaar wordt afgesloten met een eindpresentatie in ICOONtheater, waarbij ook de School voor Talent Dans en Theater zich presenteren. Dit seizoen op 9 juni 2018. Aanmeldprocedure School voor Talent Muziek staat open voor leerlingen, die aanleg en motivatie hebben; de instroom is laagdrempelig. Jonge leerlingen krijgen de kans zich te bewijzen ook al is hun niveau nog niet heel hoog. Het advies van de docent is daarbij belangrijk.Iedereen die zich aanmeldt, doet aan het eind van het seizoen opnieuw auditie om toegelaten te worden voor het volgende seizoen. Tijdens de auditie wordt gevraagd twee contrasterende stukken te spelen, waarvan één uit het hoofd. Bij leerlingen die al in de School voor Talent Muziek zitten, wordt tijdens een auditie geluisterd of er voldoende progressie is geboekt ten opzichte van de vorige auditie. Bij nieuwe leerlingen wordt gekeken of we denken dat er voldoende aanleg en ambitie is om met succes deel te nemen. Aanmelden kan rechtstreeks bij één van de organisatoren, of via de docent van Scholen in de Kunst. Commitment Wij vragen van de leerlingen dat zij alle zestien zaterdagen aanwezig zijn. Daarnaast kan het nodig zijn om extra repetities, optredens of lessen bij te wonen. Veel kinderen hebben naast hun muziek ook andere hobby’s en sporten. In het verleden blijkt dit soms lastig te combineren. Als je het programma van de School voor Talent Muziek wilt volgen, moet dit je hoogste prioriteit hebben.5Afmelden • Afmelden met uitleg van reden uiterlijk één week voor de activiteit. • Ziek? Last-minute afmeldingen via de mail worden niet meer gelezen. Bel Irma Vos: 06 49 34 09 00. Hulpouders Afgelopen seizoen hebben wij voor het eerst hulpouders ingeschakeld tijdens koorrepetities. Dit bleek een succesvol experiment te zijn. Komend seizoen willen we bij uitvoeringen hulpouders inschakelen om ons praktisch te ondersteunen. De hulpouder zal diverse taken uitvoeren, zoals helpen bij het klaarzetten van het lokaal en diverse andere hand- en spandiensten. Wil je hulpouder worden? Mail naar: georginacollington@scholenindekunst.nl, fritskroese@scholenindekunst.nl of irmavos@scholenindekunst.nl Kosten Voor leerlingen die al muziekles volgen bij Scholen in de Kunst is de extra bijdrage bovenop het reguliere lesgeld voor seizoen 2017-2018 vastgesteld op € 300,-. Hiervoor krijgen zij tien minuten extra instrumentale lestijd en alle lessen op zaterdag. Leerlingen die geen muziekles volgen bij6Scholen in de Kunst, vragen wij zelf tien minuten extra instrumentale lestijd af te nemen bij hun docent. Hun bijdrage voor alle groepslessen op zaterdag is komend seizoen vastgesteld op € 175,-. Uitzondering hierop zijn de leerlingen uit Soest; hun bijdrage voor alle groepslessen op zaterdag is seizoen 2017-2018 vastgesteld op € 100,-. Veelgestelde vragen Wat is het verschil tussen de ochtend- en middaggroep? Voornamelijk de leeftijd. De middaggroep is voor leerlingen tot de 2e klas van de middelbare school. Dit kan ook afhankelijk zijn van de stemontwikkeling en/of het instrumentaal niveau. Kan mijn kind in de loop van het jaar ruilen van groep? Alleen in bijzondere gevallen. Waarom is er een koor? Wij vinden zingen van groot belang voor de muzikale ontwikkeling. Bovendien is samen zingen een leuke sociale activiteit. Waarom treden sommige kinderen vaker op dan de rest? Dat hangt af van het moment waarop eenleerling geschikte stukken heeft om voor te spelen; de docent moet een leerling voor uitvoeringen opgeven. Soms vraagt het artistiek team iemand op te treden vanwege het speelniveau of omdat het mooi in het programma past. Voor wie is de solfège? Voor alle geïnteresseerde leerlingen die daarvoor extra aanwezig willen zijn, is er solfègeles van 9.00 tot 10.00 uur. Let wel: het is geen opleiding voor het toelatingsexamen conservatorium! Daarvoor is intensievere begeleiding nodig. Waar meld ik mijn kind af? Bij Irma Vos: irmavos@scholenindekunst.nl of 06 49 34 09 00.JAARPROGRAMMA MUZIEKvraag het onsEr is les op de volgende zaterdagen: 9 en 23 september; 7 en 28 oktober, 18 november, 2 en 9 december 2017, 13 en 27 januari, 10 februari, 10 en 24 maart, 7 en 21 april, 2 en 9 juni 2018.Irma Vos contactpersoon voor ouders en leerlingen instrument: dwarsfluit irmavos@scholenindekunst.nlSchool voor Talent Muziek programma ochtendgroep 09.00-10.00 uur intensieve solfège (niet voor iedereen!) 10.00-11.00 uur ochtendkoor 11.00-11.10 uur pauze 11.10-12.10 uur invulling programma ochtendgroep School voor Talent Muziek programma middaggroep 12.00-13.00 uur middagkoor 13.00-13.10 uur pauze 13.10-14.10 uur invulling programma middaggroepUitvoeringen School voor Talent Muziek (tijden worden nog bekend gemaakt) 7 oktober 2017 Inspiratiedag op Landgoed de Paltz 3 november 2017 St. Aegtenkapel 16 december 2017 Lutherse Kerk 28 januari 2018 Het Seminarie 17 februari 2018 Nieuwe Kerk 21 april 2018 Kamermuziekdag 9 juni 2018 Eindpresentatie School voor Talent, ICOONtheaterGeorgina Collington communicatie (o.a. nieuwsbrief) instrument: piano georginacollington@scholenindekunst.nl Frits Kroese contactpersoon intern instrument: piano fritskroese@scholenindekunst.nl Christel Ploeger eindverantwoordelijk voor de School voor Talent Hoofd Kunst in Vrije Tijd christelploeger@scholenindekunst.nl7SCHOOL VOOR TALENT theater Programma Bij de School voor Talent Theater ontwikkel je vakmanschap, discipline, toewijding en het vermogen om je talent te delen. Naast plezier en uitdaging zijn experiment en onderzoek elementen uit het leerplan van de School voor Talent Theater. School voor Talent Theater is geen vooropleiding, het is een oriĂŤntatie en je kunt uiteindelijk doorgroeien naar het niveau van een vooropleiding van het hoger kunstvakonderwijs of naar een kunstopleiding op mbo-niveau. Er wordt gedurende de zaterdagen gewerkt aan verschillende aspecten van toneelspelen. Zo komt er onder andere beweging, tekstbehandeling, improvisatie, stemgebruik, dramaturgie, theatergeschiedenis, zang en ritme aan bod. Er zijn verschillende (gast)docenten die lessen zullen verzorgen en uiteindelijk werk je de laatste weken met een theatermaker toe naar de eindpresentatie. Het uitgangspunt voor dit jaar is: van binnen naar buiten en van buiten naar binnen.Optredens Bij theater is het belangrijk om podiumervaring op te doen. Daarom worden de leerlingen van de School voor Talent Theater af en toe gevraagd om op te treden bij evenementen. Daarnaast geef je in december een presentatie aan de ouders en is er natuurlijk een eindpresentatie voor een groot publiek in ICOONtheater. Aanmeldprocedure Om deel te kunnen nemen aan de School voor Talent Theater moet je minimaal twee jaar theater- of musicallessen hebben gevolgd en een reguliere theater-of musicalles volgen. Leeftijd van deelnemers is van 10 tot 21 jaar; ben je jonger dan kun je altijd even overleggen. Je kunt je als cursist van Scholen in de Kunst aanmelden via je docent. Jij (of je ouders) overlegt met je docent of het iets voor je kan zijn. Jouw docent geeft je dan op voor de auditie of je stuurt een mail naar angeliquesevers@scholenindekunst.nl. Deelnemers aan de School voor Talent doen elk jaar auditie.Volg je geen lessen bij Scholen in de Kunst maar elders, dan kun je natuurlijk ook deelnemen. De voorwaarden een aanmeldprocedure blijven gelijk. Bij twijfel of vragen, mail met Angelique Severs Auditie Op zaterdag 23 september vinden audities plaats, van 11.00-13.30 uur op de 4e etage van het Eemhuis, in theaterzaal 6. Opgeven voor 19 september door een mailtje te sturen naar angeliquesevers@scholenindekunst.nl De auditie bestaat uit een tekst en een aantal spel- en improvisatieopdrachten. De tekst krijg je van tevoren krijgt toegestuurd via de mail en moet je thuis voorbereiden. Commitment Als je hebt gekozen voor de School voor Talent Theater verwachten we ook dat je er alle leszaterdagen bent. Daarnaast kan het nodig zijn om extra repetities of lessen bij te wonen. Veel leerlingen hebben ook andere hobby’s en sporten. In het verleden blijkt dit soms lastig9te combineren. Als je het programma van de School voor Talent Theater wilt volgen, moet dit je hoogste prioriteit hebben. Afmelden • Afmelden met uitleg van reden kan tot uiterlijk één week voor de activiteit. Mail dat naar angeliquesevers@scholenindekunst.nl • Ziek? Last-minute afmeldingen via de mail worden niet meer gelezen, dus bel naar Scholen in de Kunst: 033 467 34 73 (dat kan vrijdagavond tot 20.00 uur) of op zaterdag naar Angelique Severs: 06 51 06 54 01. Hulpouders Het is altijd prettig te weten of er ouders zijn die wanneer nodig hulp of ondersteuning kunnen bieden bij praktische of logistieke zaken. Je kunt denken aan hand en spandiensten bij optredens, meefietsen of rijden, kostuums maken, wassen of herstellen, simpele decor attributen zoeken, maken etc. Uiteraard altijd in goed overleg. Wil je hulpouder worden? Mail naar: angeliquesevers@scholenindekunst.nl Kosten De bijdrage voor de School voor Talent Theater is € 300,- per deelnemer. Dit bedrag komt bovenop het reguliere lesgeld en is exclusief eventuele (reis)kosten van theaterbezoek.10vraag het ons Angelique Severs contactpersoon voor ouders en leerlingen docent theater angeliquesevers@scholenindekunst.nl Lisette Mallee contactpersoon intern docent theater lisettemallee@scholenindekunst.nl Christel Ploeger eindverantwoordelijk voor de School voor Talent Hoofd Kunst in Vrije Tijd christelploeger@scholenindekunst.nlJAARPROGRAMMA theater 23 september 2017 11.00-13.30 uur auditie School voor Talent Theater25 november 2017 tijden volgen nog masterclass30 september 2017 11.00-12.30 uur kennismaking2 december 2017 11.00-14.00 uur improvisatie en speelstroom7 oktober 2017 tijd volgt nog inspiratiedag Landgoed de Paltz9 december 2017 11.00-14.00 uur improvisatie en speelstroom 14.00 uur presentatie voor ouders27 oktober 2017 19.45-22.00 uur bezoek voorstelling Flint (let op: het is vrijdag!) 28 oktober 2017 11.00-14.00 uur improvisatie en spelimpulsen 11 november 2017 11.00-14.00 uur improvisatie en spelimpulsen13 en 27 januari 2018 tijden volgen nog acrobatiek en beweging 10 en 17 februari 2018 11.00-14.00 uur stem, tekst analyse, interpretatie, onderzoek7 en 21 april 2018 11.00-12.00 uur bewegingsblok (yoga, tai chi of aikido) 12.30-14.00 uur theatermaken 26 mei 2018 11.00-16.00 uur theatermaken in ICOON 2 juni 2018 11.00-16.00 uur theatermaken in ICOON 9 juni 2018 hele dag en avond Eindpresentatie School voor Talent, ICOONtheater 23 juni 2018 11.00-12.30 uur evaluatiebijeenkomst10 en 24 maart 2018 11.00-14.00 uur stem, tekst experimenteren en spelen11SCHOOL VOOR TALENT dans Programma School voor Talent Dans is een plek voor de ontwikkeling van diverse danstechnieken, voor het ontdekken en verdiepen, voor toewijding en discipline en bovenal voor het vergroten van je vermogen om je talent en plezier met anderen te delen. Het is nadrukkelijk geen vooropleiding, zoals de vooropleiding van een dansvakopleiding, maar wel een mogelijke voorbereiding daarop. Het programma ziet er als volgt uit. Je krijgt 20 lesdagdelen op zaterdag van 10.00 - 13.00 uur met daarin een techniekles (modern, jazz, klassiek, urban) en een choreografieproject o.l.v. een gastchoreograaf. Daarnaast kan er ook auditietraining plaatsvinden als je naar een dansvakopleiding wilt. Bezoeken aan de open dagen van enkele vakopleidingen worden ingepland, evenals het gezamenlijk bezoeken van een of meer bijzondere dansvoorstellingen. Optredens Er is bovendien een outreach-programma, waaraan de talentklassen deelnemen. Daarin wordt de stad als podium gebruiktvoor concerten, voorstellingen, exposities en workshops. Hierbij wordt samenwerking gezocht met vakopleidingen en professionele groepen. Uitvoeringen vinden ‘extern’ plaats. Denk hierbij aan scholen, musea, theaters, bso’s en ouderencentra. Elk jaar vindt er een eindpresentatie van de verschillende talentklassen van Scholen in de Kunst plaats, in een gezamenlijke uitvoering. Aanmeldprocedure School voor Talent Dans is er voor leerlingen van 12 tot 21 jaar. Voorwaarde is dat je minimaal twee danscursussen per week volgt. Ook jongeren van buiten Scholen in de Kunst kunnen zich aanmelden. Voor hen gelden dezelfde voorwaarden. Overleg met je docent of het iets voor je zou kunnen zijn en geef je op voor de auditie. Deelnemers aan de School voor Talent doen elk jaar auditie. Auditie Op zaterdag 23 september vinden er audities plaats, van 10.00-12.30 uur op de 4e etage van het Eemhuis, in danszaal 8. Opgeven voor 19 september door een mailtje te sturen naar saralisaverbrugge@scholenindekunst.nlCommitment Wij vragen van de leerlingen dat zij alle zaterdagen aanwezig zijn. Daarnaast kan het nodig zijn om extra repetities of lessen bij te wonen. Veel leerlingen hebben naast hun muziek ook andere hobby’s en sporten. In het verleden blijkt dit soms lastig te combineren. Als je het programma van de School voor Talent Dans wilt volgen, moet dit je hoogste prioriteit hebben. Afmelden • Afmelden met uitleg van reden kan tot uiterlijk één week voor de activiteit. Mail dat naar saralisaverbrugge@scholenindekunst.nl • Ziek? Last-minute afmeldingen via de mail worden niet meer gelezen, dus bel naar Scholen in de Kunst: 033 467 34 73 (dat kan vrijdagavond tot 20.00 uur). Kosten De bijdrage voor de School voor Talent Dans is € 300,- per deelnemer. Dit is exclusief het bezoek van dansvoorstellingen en eventuele reiskosten naar voorstellingen of open dagen van vakopleidingen.13JAARPROGRAMMA dans 23 september 2017 10.00-12.30 uur auditie School voor Talent Dans27 januari 2018 bezoek open dag Academie theater en dans Amsterdam7 oktober 2017 tijd volgt nog inspiratiedag Landgoed de Paltz3 februari 2018 10.00-11.30 uur choreografie 12.00-12.30 uur portfolio bespreken28 oktober 2017 10.00-11.30 uur klassiek 11.45-13.15 uur modern10 en 17 februari 2018 10.00-13.15 uur choreografie4, 11, 18 november 2017 10.00-11.30 uur klassiek 11.45-13.15 uur modern10, 17, 24 maart 2018 10.00-13.15 uur choreografie 13.30-14.00 uur eigen werk, solo en/of duet25 november 2017 10.00-11.30 uur jazz 11.45-13.15 uur urban7 en 21 april 2018 10.00-13.15 uur choreografie 13.30-14.00 uur eigen werk, solo en/of duet2, 9, 16 december 2017 10.00-11.30 uur jazz 11.45-13.15 uur urban19 en 26 mei 2018 10.00-11.30 uur choreografie 12.00-14.00 uur eigen werk, solo en/of duet13 en 20 januari 2018 10.00-11.30 uur choreografie2 juni 2018 10.00-11.30 uur choreografie 12.00-14.00 uur eigen werk, solo en/of duet149 juni 2018 eindpresentatie School voor Talent, ICOONtheatervraag het ons Sara Lisa Verbrugge contactpersoon voor ouders en leerlingen docent dans saralisaverbrugge@scholenindekunst.nl Pascale de la Fuente contactpersoon intern docent dans pascaledelafuente@scholenindekunst.nl Christel Ploeger eindverantwoordelijk voor de School voor Talent Hoofd Kunst in Vrije Tijd christelploeger@scholenindekunst.nlVAKANTIES EN VRIJE DAGENcontactTijdens de volgende periodes zijn er geen reguliere cursussen en lessen:postadres Scholen in de Kunst Postbus 1138, 3800 BC Amersfoortherfstvakantie maandag 16 t/m zondag 22 oktober 2017 sinterklaas vanaf 16.00 uur geen les kerstvakantie zaterdag 23 december 2017 t/m zondag 7 januari 2018 voorjaarsvakantie maandag 26 februari t/m zondag 4 maart 2018 pasen zondag 1 en maandag 2 april 2018vestigingen Scholen in de Kunst Amersfoort/Eemhuis, Eemplein 75, Amersfoort Scholen in de Kunst Amersfoort/ICOON, Leeghwater 1-3, Amersfoort Scholen in de Kunst Hoogland, Sportlaan 28, Hoogland Scholen in de Kunst Leusden, Eikenlaan 1, Leusden Scholen in de Kunst Soest, Kerkplein 1, Soestmeivakantie vrijdag 27 april t/m zondag 13 mei 2018 hemelvaart donderdag 10 mei 2018 pinksteren zondag 20 en maandag 21 mei 2018 zomervakantie 2018 maandag 16 juli t/m zondag 26 augustus 2018centraal telefoonnummer 033 467 34 73 (bereikbaar van 09.00 tot 20.00 uur) website www.scholenindekunst.nl cursistenadministratie Eemhuis, Eemplein 75, Amersfoort cursistenadministratie@scholenindekunst.nl15colofon Uitgave Scholen in de Kunst, september 2017 Redactie en Teksten Scholen in de Kunst ontwerp/Vormgeving Pascale Companjen Fotografie Rombout St
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks