Documents

Carol J.kane Sange Si Zibelina Vol.1

Description
Sange si Zibelina
Categories
Published
of 301
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
   Prolog   Paris, 1900  — Mamă, dormi? opti fetiţa blondă din ș  prag. Voia să stea de vorbă.Varia Andreevna era întinsă pe patul ei din lemn de mahon frumossculptat i ornamentat cu auriu, părul blond fiindu-i strns într-o coadă ș împletită cu gri!ă, iar faţa îi era ascunsă în pernă pe !umătate. mnă îiera petrecută pe după dantela grea a feţei de pernă, în timp ce cealaltă îiatrna peste marginea patului. #ei era patru după-amia$a i era ș ș ateptată !os, în salonul albastru, unde membrii familiei se adunau de ș obicei pentru a lua ceaiul, nu dădea niciun semn că s-ar fi pregătit să seducă undeva. %ra îmbrăcată într-un negli!& din mătase verde tivit cu blană de $ibelină i cu o pereche de ciorapi negri de mătase. 'n ș sclipirea aurie a soarelui care inunda dormitorul părea foarte linitită, ș foarte tnără, cel mai frumos ornament din încăperea aceea elegantă.'naintnd pe covorul  Aubusson  gros, trecnd de măsuţa de toaletă amamei ei, acoperită cu tul moale i ro$ i plină de o du$ină de sticle de ș ș  parfum frumoase din argint i cristal, perii de păr cu mner auriu cu ș monogramă, oglin$i micuţe i o cutie de bi!uterii deschisă, sculptată ș dintr-o singură bucată de ametist, fetiţa se apropie de pat i întinse ș mna cu timiditate. — Mamă, insistă ea, dar, vă$nd că nu primete niciun răspuns, ș încercă din nou, $glţind-o. (ot nimic. )luită, Ania îi dădu seama că nu era deloc în regulă. ș Mama ei se tre$ea întotdeauna foarte uor. #e data aceasta, însă, nici ș nu se clintea.  — Mamă! (eribil de speriată, fetiţa încercă din nou să-i tre$ească mama care ș dormea. *ereuind nici de astă-dată, iei în fugă din cameră, strigndu-i ș ș   pe mătua +enia i pe ș ș  grand-père  în timp ce alerga pe coridor pe lngămesele udovic al +V-lea, vasele uriae din malahit i bron$ aurit la fel ș ș de înalte ca ea i irurile nesfrite de tablouri, ma!oritatea ș ș ș repre$entnd peisa!e din secolul al optspre$ecelea.acheii în livrele albastre cu auriu ale casei Malev $mbiră cnd ș micuţa prinţesă trecu în goană pe lngă ei, cobornd scara din marmurăalbă i strigndu-i mătua. %ra o fetiţă !ucăuă, pe care toţi o adorau. ș ș ș ș  — Aniua, spuse prinţesa +enia r$nd cnd nepoţica ei intră în ș cameră cu răsuflarea tăiată. e este? )nde-i mama?  — *u vrea să se tre$ească, îngăimă fetiţa. #u-te, te rog, i ve$i. ș Mirată, +enia se uită la sora ei, i$a, care citea un articol în $iarul  Le    Figaro despre petrecerea pe care ea o dăduse cu două $ile în urmă. — A spus că e obosită, $ise i$a dnd din umeri, interesnd-o maimult cronica petrecerii dect ce se întmplase cu cumnata ei. #e ce n-olai în pace? tii cum a fost în ultima vreme. ș ẞ  — (e rog, spuse Ania. Vino i încearcă s-o tre$eti. *u vrea să se ș ș mite. ș /rinţul 0andro 0viridov, bunicul micuţei Ania, se aplecă în fotoliulsău i se uită la ea. ș  — Mămica ta nu s-a micat deloc? întrebă el. ș  — *u, se tngui Ania. *ici măcar cnd am $glţit-o. )luită, prinţesa +enia se ridică de pe fotoliu i porni grăbită spre ș scară, urmată îndeaproape de tatăl ei i de fetiţă. i$a continuă să ș devore$e $iarul, $mbind încntată cnd citi că eleganţa rochiei ei deseară din catifea neagră cu paiete tot negre fusese întrecută doar de puritatea delicată a gtului ei alb, pe !umătate ascuns sub ase iraguri ș ș de perle. +enia, citi ea supărată, era 1o  frumuseţe cu oci er i, #ipic s$aă,   orbi#oare da#ori#ă diaman#e$or din seifuri$e de $a %ouceron&'  — a naiba2 e3clamă i$a bosumflată i a$vrli $iarul peste umăr, ș după care trimise repede un lacheu să i-l aducă. chii ver$i. 'ntotdeauna pomeneau de ochii ver$i2 a naiba.  0us, în dormitorul prinţesei Varia, 0andro îi striga nora, $glţind-o ș
Search
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks