Documents

catalog_2016-2017

Description
Misiunea noastra este sa adaptam modelul de afaceri astfel incat produsele oferite sa fie cele mai bune din clasa lor, din punct de vedere al performantelor tehnice, in raport cu pretul si calitatea. DESPRE NOI Fondata in 2006, la initiativa grupului ceh PROMA-GROUP, S.C. PROMA MACHINERY S.R.L. s-a impus pe parcusul unui deceniu ca fiind un partener de incredere pentru piata romaneasca de masini unelte, pre- cum si pentru intreprinzatorii din industriile prelucratoare de metale si lem
Categories
Published
of 564
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  Fondata in 2006, la initiativa grupului ceh PROMA-GROUP, S.C. PROMA MACHINERY S.R.L. s-a impus pe parcusul unui deceniu ca 󿬁ind un partener de incredere pentru piata romaneasca de masini unelte, pre-cum si pentru intreprinzatorii din industriile prelucratoare de metale si lemn, reusind pana in prezent sa construiasca o retea nationala de distributie si parteneriate durabile cu peste 4000 clienti 󿬁nali din diverse domenii, reusind in ultimii ani sa concretizeze, direct sau prin patrenerii sai, peste 50 de proiecte bazate pe fonduri europene, pentru dotarea si modernizarea de intreprinderi. Incepand cu AUGUST 2008, PROMA MACHINERY este certi󿬁cata SR EN ISO 9001:2008, garantandu-se astfel calitatea sistemului de management imple-mentat in cadrul companiei noastre, precum si, calitatea serviciilor oferite. VALORI Profesionalism si implicareE󿬁centaFlexibilitateRelatie de durata cu clientiiResponsabilitate DESPRE NOIMisiunea noastra este sa adaptam modelul de afaceri astfel incat produsele oferite sa 󿬁e cele mai bune din clasa lor, din punct de vedere al performantelor tehnice, in raport cu pretul si calitatea.

resume

Mar 4, 2018
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x