Documents

Cerinte Soft

Description
cerinte soft
Categories
Published
of 8
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  Definirea cerintelor   Este faza de analiza a problemei.  Documentul Cerintelor Software (Software Requirements Document - SRD )reflecta punctul de vedere al dezvoltatorului cu privire la problema de rezolvat,nu pe cel al utilizatorilor. 1. Calitatile si avantajele unei bune specificatii a cerintelor software Standardul IEEE 830  (EEE recommended practice for software requirements specifications) descrie continutul, calitatile si avanta!ele unei bune specificatii a cerintelor software Calitati Specificatiile cerintelor software trebuie sa fie  Corecte  #eambi$ue % fiecare cerinta definita are o sin$ura interpretare  Complete % ar trebui sa contina tot ceea ce este necesar pentru realizarea software-ului  Consistente % intre ele si cu documentele pe care le refera  Clasificate dupa importanta si&sau stabilitate  'erificabile. rebuie evitate cerinte ca va furniza un raspuns rapid, *sistemulnu va cadea niciodata, etc.  +odificabile. tunci cand o aceeasi cerinta apare in mai multe parti, actualizarile documentului sunt mai $reu de facut  sor de corelat cu cerinte formulate in alte documente, de e. RD Avantaje  Sta la baza contractului dintre clienti si furnizori.  Reduce efortul de dezvoltare.  Sta la baza estimarii costurilor si a planificarii 1   /ermite planificarea testelor de verificare si validare  sureaza transferul produsului la noi utilizatori sau pe platforme noi.  Serveste ca baza pentru viitoarele imbunatatiri sau modificari ale produsului. . Cine participa  Definirea cerintelor software este o responsabilitate a dezvoltatorului.   lti participanti utilizatori, in$ineri de sistem, in$ineri 0ardware si personal deoperare. 3. Activitati in etapa de definire a cerintelor   ctivitatile si fluul documentelor in etapa de definire a cerintelor software !odel lo ic # $odel conceptual # $odel de anali%a 2   Descriere abstracta a sistemului  Se folosesc termeni din domeniul aplicatiei    $odelul do$eniului  (domainmodel). Contine entitatile c0eie ale domeniului si relatiile dintre ele. +odelul de analiza  Este independent de implementare  Este o descriere de nivel inalt a sistemului  Este construit utilizand o metoda de analiza recunoscuta si instrumente de modelare   re o structura ierar0ica, obtinuta prin aplicarea unor criterii de decompozitie consistente   lcatuit din simboluri or$anizate dupa anumite conventii  /ermite intele$erea cerintelor ca un ansamblu, nu numai individualn construirea modelului lo$ic se pleaca de la descrierea ca%urilor de utili%are .Elemente de modelare folosite in anali%a structurata  Dia$rame de flu de date  Dia$rame de stari-tranzitii  Dia$rame Entitate-RelatieElemente de modelare folosite in anali%a orientata obiect  Dia$rame de secventa sistem (S1stem Sequence Dia$rams)  Clasele conceptuale (entitati, concepte, abstractii din domeniul aplicatiei) si relatiile dintre aceste clase   tribute ale obiectelor din domeniul aplicatiei, care determina sc0imbari de stare ale sistemului  Dia$rame de interactiune intre obiectele din domeniul aplicatiei  Dia$rame de stari care redau starile sistemului sau starile unui obiect din domeniul aplicatiei2bs clasele conceptuale nu sunt clase software3 in etapa de proiectare pot fi definiteclase software care corespund claselor conceptuale. 3  Specificarea cerintelor  Sunt 4 tipuri de cerinte software  5unctionale  #e-functionale Cerinte functionale  Descriu functiile pe care trebuie sa le realizeze sistemul, intr-un mod independent de implementare.  Ce transformari trebuie efectuate asupra intrarilor si ce iesiri trebuie sa se obtina pentru fiecare tip de intrari . Cerinte ne&functionale  Sunt atasate cerintelor functionale  +a!oritatea rezulta din constran$erile incluse in Specificatia Cerintelor tilizatorilor   Cerinte de performanta, interfata, de operare, de verificare, de portabilitate, de intretinere, de fiabilitate, s.a. Cerinte de perfor$anta  'alori numerice atasate unor parametri masurabili cum ar fi viteza, capacitatea, precizia, frecventa. -Sistemul masoara temperatura in $rade Celsius-emperatura este masurata cu o precizie de 6 $rad Celsiussau- Sistemul masoara temperatura cu o precizie de 6 $rad Celsius  /ot fi reprezentate ca un domeniu de valori -'aloare acceptabila (nivel minim de performanta)-'aloare nominala-'aloare ideala Cerinte de interfata  /rotocoalele de comunicatie de utilizat 4
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks