Documents

Craciunul Pe Glob

Description
O carte educationala.
Categories
Published
of 315
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  CRĂCIUNUL PE GLOBFebruarie 2016   Lucrarea ”CRĂCIUNUL PE GLOB”   este o lucrare de specialitate,concepută de i pentru cadrele didactice care, datorită unor calităi precum: ș ț  talent, devotament, măiestrie i tact, fac ca această meserie să fie cât mai  ș  plăcută, interesantă i benefică, astfel încât să trezească, peste ani, în mintea i  ș ș sufletul elevului, amintiri cât mai plăcute.Întreaga responsabilitate cu privire la proprietatea intelectuală aarticolelor revine autorilor. CRĂCIUNUL PE GLOB Publicaie on-line de cultură i educaie ț ș ț Coord. Prof. înv. primar GEORGETA ENACHE ISBN 978-973-0-20882-5 Page 1  CRĂCIUNUL PE GLOBFebruarie 2016   LUCRĂRITIINIFICE Ș Ț Page 2  CRĂCIUNUL PE GLOBFebruarie 2016   Crăciunul pe glob Inv.Albert MarianaLiceul e!nologic aget,Loc.#!imes$ aget,%ud.&acau Craciunul ete o arbatoare foarte rapandita i ateptata atat de cei mici! cat i de cei mari.Pentru fiecare dintre noi! Craciunul aduna tari i emnificatii particulare pentru fiecare cultura inparte! dincolo de imbolitica reli ioaa. #arbatoarea Naterii $omnului a uferit modificari de-a lun ultimpului in tara noatra! mai ale datorita conte%tului politic. Ata&i! fiecare dintre noi ar trebui aincerce a recati e o parte din identitatea romaneaca a Craciunului. Haideti a decoperimimpreuna ce inemna odata aceata arbatoare ma ica 'Craciunul ete o arbatoare cretina i repre&inta Naterea $omnului (iu Hrito. E%itadoua date de celebrare! in functie de calendar) *+ decembrie in tarile care tin calendarul re orian i ,ianuarie pentru cei ce tin calendarul iulian. (n Romania! Craciunul e erbea&a pe *+ decembrie. Atatla noi! cat i in intrea a lume! Craciunul nu mai ete doar o arbatoare reli ioaa. Craciunul ete i unprile de a-i intalni pe cei dra i! de a cimba cadouri i de a-l atepta pe /o Craciun.Cuvantul0Craciun0! pun pecialitii! ar proveni din latinecul 0creatio0 - creatie! referindu-e la naterea lui(iu Hrito! 1iul lui $umne&eu. O dovada in plu ar fi termenii din limbile-urori)Noel 2france&a3!Natal 2portu e&a3! Natale 2italiana3! Navidad 2paniola3. Povetea naterii lui (iu ete frumorelatata in Noul Tetament i indeamna la bucurie i peranta.Obiceiurile le ate de aceata arbatoaredifera de la o tara la alta. Americanii î4i decorea&ă caele cu irlande luminoae 4i copii i4i a a5ă ni4te ciorapi pecialide 4emineu! în care ă primeacă darurile de la #anta Clau! ce vine prin cer cu ania traă de nouăreni 4i coboară prin orn.Americanii nu au un meniu tradi5ional de Crăciun. 6n eneral! ei măn7ncăfriptură de vită! iar aperitivele con5in neapărat omon afumat! preparat în diferite feluri. 8a Caa Albăe erve4te9Prăitura pre&iden5ială:! preparată după o re5etă vece de pete două ecole! din vremealui Abraam 8incoln! cu cire4e! mi dale! petale 4i irop de trandafiri. Aceata tradi5ie ete unică înlume.6n vetul Americii ete ervită tradi5ionala băutură 9e no :. Ea e prepară în vae mari de ticlă4i con5ine brand;! rom! ouă 4i lapte! la care e adau ă c7teodată cor5i4oară au nuc4oară.<ra&i împodobi5i unt pete tot! cel mai cunocut fiind cel de la Roc=efeller Center! o adevărată atrac5ieturitică 4i pentru cei care nu ărbătorec Na4terea $omnului. Colinde de Crăciun c7ntate de tinericare cutreieră tră&ile e aud frenetic ori în urdină în mai toate locurile publice. 6n acela4i timp!acordurile melodioae e fac au&ite în fiecare familie! în urul bradului au a 4emineului. 6n rădinaCaei Albe e înală maietuo un brad imen. ț >n obicei înt7lnit la americani! dar 4i la ermani 4i olande&i! ete acela de a arde o buturu ătimp de trei &ile! prile ce aduce aminte de momentul na4terii lui (u. 1elicitări viu colorate 4i tipărite cucene biblice 4i inpirate din cenele de iarnă iau cu aalt ma a&inele. Nu multă lume 4tie! totu4i! căacet obicei a pornit de la americani! ra5ie unui erman tabilit pe acete melea uri.Germania a oferitlumii obiceiul de a împodobi bradul de Crăciun! care ini5ial era decorat cu pan lici colorate! lum7nări 4idiferite dulciuri. Nem5ii practică obiceiul de a aprinde c7te o lum7nare în cele patru duminici dinainteafintei nop5i care emnifica na4terea /7ntuitorului.C7ntece de Crăciun cunocute! precum ?OTannenbaum: e fac au&ite în timpul acetei ărbători ce produce bucurie în ufletele tuturor. Oratoriul înăl5ător al lui @oann #ebatian <ac înc7nta mul5imea venită în biericile 4i catedralele ermanedupă acultarea lubei reli ioae din eara de aun. Germanii numec Craciunul 0einacten0! careineamna 0noapte olemna0! au 0Heili enacten0 - 0noapte fanta0. Ete evocata! atunci! nu naterealui Hrito! ca in tarile latine! ci luba de la mie&ul noptii de Craciun.   Cu o tradi5ie de ute de ani! celeapro%imativ *.+BB de pie5e de Crăciun din Germania 2einactmr=te3! care îmbină obiceiurileveci cu podoabele moderne! atra în fiecare an milioane de turi4ti din întrea a lume. Numai în Page 3  CRĂCIUNUL PE GLOBFebruarie 2016   NDrnber e înre itrea&ă pete două milioane de vi&itatori! în fiecare an. /ul5i vi&itatori u5in căre ăec cu bucurie în pia5a acetui ora4 2Crit=indlemar=t3! an după an! avoarea deoebită aproduelor tradi5ionale bavare&e pe care comercian5ii le v7nd îmbrăca5i în cotume populare. Printrecele mai renumite pie5e de Crăciun ermane unt 4i cele din ora4ele 8Dbec=! <erlin! /Dncen! $reda2aici ete cea mai vece pia5ă3 4i Hambur .inul fiert 2GlDFein3 ete pecific ărbatorilor de iarnă 4ie prepară după re5ete diferite) cu mirodenii au cu pu5in alcool etc.#pania ete prin e%celen5ă 5ara ărbătorilor. Prima dată pecială pentru f7r4itul de an ete **decembrie! &iua e%tra erilor pentru 8oteria de Crăciun! la care participă practic to5i paniolii! 4i careete o oca&ie în plu pentru o ărbătoare în plină tradă.>rmătoarele date importante! care unt fără îndoială cele mai familiale! unt * 4i *+ decembrie) Nocebuena 4i Iiua de Crăciun. 6ntrea a familiee reune4te în urul meei de pe care nu lipec felurile tradi5ionale! precum cele din carne de oaieau dorada! dar 4i dulciurile pecifice acetei perioade! ca de e%emplu turron 2nu a din miere! &aăr!albu4 4i mi dale3! polvorone 2prăiturele din făină! unt! &aăr! drodie 4i mi dale măcinate3 4imar5ipan.Conform tradi5iei! în #pania! maa nu e erve4te mai devreme de ora nouă au &ece. $upăaceea! oamenii participă la luba de la mie&ul nop5ii! numită 8a /ia $el Gallo 2/ia coco4ului3.(n /area <ritanie! una dintre traditii ete ca elevii a monte&e! in coli au in bierici! pieedepre naterea /antuitorului. (n vecime e foloeau animale vii pentru redarea atmoferei ina inpre&ent e prefera cotumele. >n alt obicei veci ete i acela de a atarna ciorapi de emineu inateptarea cadourilor! in caa e atarna vac! iar in urul caei J cren ute de brad. Anticii drui&icredeau ca vacul poeda puteri ma ice i ca aduce noroc i properitate alun and piritele rele.1aimoaa i tipica budinca en le&eaca era numita :ac=in:! de la in rediente. (n ecolul K((!budinca de prune era pre atita ciar in dimineata de Craciun i era tropita cu brand; i flambata laervire.(n multe bierici din (talia unt e%pue iele cu pruncul (iu i ma i de marime naturala. >npunct de atractie il contituie (ro&ii J un teatru popular cu cene! care! pe lan a (rod! pre&inta un mocu barba lun a! cu coocul intor! repre&entand bufonul romanilor! i o paiata cu clopotei la picioare!care poarta un bat na&dravan J in amintirea altimbancilor cemati cu prileul unor atfel demanifetari. Tot in (talia! e%ita obiceiul ca! inainte de /o Craciun! a vina <aba Cloanta 2<efana3!calare pe matura ei! care verifica atenta cine a fot cuminte i cine nu. Ea ete foarte buna cu copiii!e trecoara pe ornuri i laa cadourile lan a bradul impodobit..(n Grecia! maa de Craciun are in miloc o paine traditionala! iar dupa opat maa nu etran e pentru ca (iu a aiba cu ce-i potoli foamea.(n ene&uela! toate tra&ile din capitala Caracaunt incie in Aunul Craciunului! pentru ca toata lumea mer e la bierica pe patine cu rotile.(n @aponia! de cativa ani! maa traditionala ete alcatuita din preparate de la L1C' @apone&ii preferaproduele acetui lant de fat-food datorita unei campanii de mar=etin foarte in enioae reali&ataacum B de ani.Norve ia are i ea un obicei ciudat) in eara de Aun! oamenii ii acund preventivtoate maturile! pentru ca piritele i vraitoarele rele a nu poata calatori pe ele.(n oraul Gavledin #uedia e%ita o tructura in forma de tap care ete ridicata in fiecare an in preama Craciunului! iar traditia prevede ca lumea a incerce a o arda din temelii! dei autoritatile locale incearca in fiecare ana impiedice defaurarea ritualului.Celibatarele din Ceia trebuie a mear a in timpul &ilei afara! ae ae&e cu patele la ua caei i a arunce pete umar un pantof. $aca ateri&ea&a cu varful preua! ineamna caatorie in urmatorul an! iar daca va ateri&a cu calcaiul pre ua! celibatul vacontinua.Olande&ii il ateapta pe :#inter Llaa: care vine pe un cal alb i laa daruri in abotii delemn.(n Polonia! e patrea&a obiceiul ca! in cintea telei de la <etleem! maa de Craciun a inceapadupa ce apare pe cer prima tea :GFia&d=a: 2:mica tea:3.(n Ruia! /o Craciun 2:<abu=a:3 eteinotit de Alba-ca-Iapada 2:#ne uroci=a:3! iar copiii primec praituri i multe ucarii! printre care etulde papui :/atrio=a:.(n #pania! darurile de Craciun unt oferite de ma i! care e deplaea&a incorte ii de curteni! cavaleri i lautari! iar in cae i bierici e%ita iele miniaturale care redauatmofera naterii $omnului.(n (landa! tara etii i &ape&ii! vin treipre&ece /oi Craciuni' Cu treipre&ece &ile inainte deCraciun! primul /o Craciun coboara din munti! ocolete fiecare caa i apoi pune dulciuri in Page 4
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x