Documents

Curs 2

Description
curs nefro
Categories
Published
of 15
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  Curs 2 GLOMERULONEFRITELE DEFINIŢI A GLOMERULONEFRITELOR - Afecţiuni ale corpusculului renal (ale glomerulului) - Etiologie multiplă, de multe ori necunoscută  -Produse prin mecanisme:  –    imunitare  –    non-imunitare ã    biochimice ã   hemodinamice -Caracterizate  –    histopatologic prin leziuni mai ales glomerulare: proliferări celule rezidente, leziuni ale MBG, depozite de substanţe, hialino - scleroză etc    –    clinic  prin: proteinurie asociată cu hematurie, edeme, HTA şi IR   - Evoluţie variabilă, frecvent spre IRC   CLASIFICARE GN  –   EVOLUTIV, ANATOMIC, PATOGENIC A)Glomerulonefrite acute 1.   Glomerulonefrita proliferativă (endocapilară) acută difuză  2.   Glomerulonefrita proliferativă acută focală şi segmentară  B)Glomerulonefrite subacute (maligne, rapid progresive, cu formare de semilune) C)Glomerulonefrite cronice (primitive/secundare) 1)Nefropatia cu leziuni glomerulare minime (NGLM) 2)  Nefropatia glomerulară (extra/epi - ) membranoasă  (GEM) 3) Glomeruloscleroza focală şi segmentară  (GSFS) 4)Glomerulonefrita membrano-  proliferativă  (GNMP) 5)Glomerulonerita cu depozite mezangiale de IgA (b. Berger) 6)Glomerulonefrite fibrilare/imunotactoide  CLASIFICARE  –   CLINIC 1.   Cu sindrom NEFRITIC  –    Glomerulonefrite acute  –    Glomerulonefrite subacute 2.   Cu sindrom NEFROTIC -Glomerulonefrite cronice (primitive/secundare) 1.    Nefropatia cu leziuni glomerulare minime (NGLM) 2.    Nefropatia glomerulară (extra/epi - ) membranoasă  (GEM) 3.   Glomeruloscleroza focală şi segmentară  (GSFS) 4.   Glomerulonefrita membrano-  proliferativă  (GNMP)  3.   Cu ANOMALII (MINORE) ALE EXAMENULUI DE URINĂ    –    Glomerulonefrite cronice (primitive/secundare) 1.   Glomerulonerita cu depozite mezangiale de IgA (b. Berger) SINDROM NEFRITIC Complex de manifestări clinico -biologice, caracterizat prin:  –    Edeme  –    HTA moderată, sistolo- diastolică    –    Oligurie  –    Hematurie macroscopică /microscopic ă cu hematii dismorfe  –    Cilindri hematici , granuloşi    –    Leucociturie, întotdeauna inferioar  ă hematuriei    –    Proteinurie variabilă, neselectivă, deobicei <3,5g/24h  –    IR -/+ având ca substrat leziuni proliferative glomerulare    Sedimentul urinar „nefritic”  -Hematii dismorfe ;Cilindrii hematici SINDROMUL NEFROTIC (SN) reprezinta un complex de manifestari clinico-biologice, aparut in anumite boli renale sau extrarenale, caracterizat prin: -    proteinurie > 3,5 g/24 h/1,73 m2 s.c. -   hipoproteinemie cu hiposerinemie -   edeme -   ± hiperlipemie cu lipidurie, având ca substrat tulburări ale permeabilităţii membranei bazale glomerulare  Sindromul nefrotic: -    pur -   impur = SN pur + HTA, hematurie, insuficienta renala. BARIERA DE FILTRARE GLOMERULAR  Ă   1)   Endoteliul (lamina fenestrata) 2)   Membrana bazală glomerulară:   ã   Lamina rara internă   ã   Lamina densa ã   Lamina rara externă  3)   Epiteliul ã   Membrana cu fante (slit pore membrane) RESTRICŢII DE FILTRARE GLOMERULAR  Ă   1)Restricţie de dimensiune (sub 150kD)    –    MBG  –    Filtru epitelial (membrana cu fante) 2) Restricţie de configuraţie moleculară    –    MBG  3) Restricţie de sarcină (70-150k)  –    Endoteliu  –    MBG (glicoproteine polianionice)  –    Epiteliu Hipoproteinemia= pierderi urinare  –     Albumine  –    Immunoglobuline/ complement  –    Proteine transport. hormoni- TBG  –    Eritropoietina- pierderi urinare  –    Transferina, ceruloplasmina  –    Factor de clarificare plasmatica- ser lactescent  –    Antitrombina III- efecte procoagulante  Hiperlipidemia  –    Hipercolesterolemie  –    Hipertrigliceridemie  –    Low-density lipoproteins (LDL)  –    Very low- density lipoproteins (VLDL) Mecanismele Hiperlipidemiei  –    Cresterea sintezei hepatice de LDL, VLDL si lipoprotein (a) ca raspuns la hipoalbuminemie  –    Pierderi urinare de HDL  –    Tulb enzimatice cu biosinteza si degradare anormala a lipidelor Edemul  –    Presiune coloid osmotica scazuta?! 15mmHg H 2 O colloid osmotic pressure 26 mmHg    Retentie hidrosalina?!  1. Cresterea porilor transmembranari MBG. 2. Pierderea incarcaturii electrice negative a MBG.    Stimularea sist. renina-angiotensina-aldosteron ?! volum ↓ intravascular→  activare sistem renina  –  angiotensina  –aldosteron→ ↑reabsorbtiei tubulare de  Na Cl. TABLOU CLINIC      DEBUT insidios sau brusc, uneori cu o complicatie (infectie, tromboza)  –    copii, sex masculin (NG cu leziuni minime)  –    alterarea starii generale, lombalgii, oligurie, sete, cefalee    PERIOADA DE STARE    –    edeme renale, revarsate seroase, edeme viscerale  –    tegumente palide, uscate, tulburari trofice  –    TA normala sau crescuta (LES, DZ, GN proliferative)  –       “criza nefrotica” –   dureri abdominale intense (ascita, tromboze mezenterice, peritonita)  –    SN impur  –   HTA, hematurie, retentie azotata  PARACLINIC   1. EXAMENUL URINII    –    Proteinurie > 3,5 g/24h - selectiva I.S. < 0,1   - neselectiva I.S. > 0.1   - tubulara (   2- µglobulina, lizozomi)   I.S. (indice selectivitate) = Cl. IgG Cl. Albumina - Sumar urina - densitate urinara crescuta, N - celule epiteliale, cilindrii granulosi sau grasosi - hematurie + cilindri hematici (SN impur) - cristale birefringente (“cruce de Malta”)  - lipidurie - leucociturie - uroculturi - frecvent negative - PDF (+), D  –dimeri ↑, in dinamica -  Na urinar < 10-20 mEq/24h   2. EXAMENUL SANGUIN  -   Retentie azotata (uree, creatinina) N / ↑ -   Hemograma  –   variabila  –   anemie microcitara- deficit transferina, pierderi urinare de Epoetina; leucopenie LES -   VSH, fibrinogen ↑ -   Electroforeza proteinelor serice  –  hiposerinemie, hiper   2,  globuline, gammaglobuline normale/scazute -   IgG ↓, IgA ↓ , IgM ↑ -   C3,C4  –   normale (exceptie LES) -   Factorii V, VIII crescuti, factorii XII, IX, XI, antitrombina III ↓ -   Lipide, colesterol, TG ↑ (exceptie LES, amiloidoza)  -   Ionograma variabila: Hiponatremie de dilutie, K+ seric  N/ ↑ Calciul seric ↓ 3. TESTE DE EXPLORARE RENALA -   Proba de concentratie normal -   RFG normala/ scazuta(IR) 4. EXPLORARI IMAGISTICE -   Radiografie renala simpla -   Radiografie cord-pulmon -   Ecografie renala 5. BIOPSIE RENALA  –   INDICATII  –    SN la copilul cu varsta > 8 ani  –    lipsa de raspuns la 28 de zile de Prednison in doza adecvata  –    recaderi frecvente  –    dezvoltarea steroid rezistentei  –    SN impur

Cofi n234 Final

Oct 28, 2017
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x