Documents

kupdf.com_iliada-si-odiseea-lui-homer.pdf

Description
Citeste p.s. ul de la sfarsit Homer Homer a fost un poet şi rapsod grec legendar, căruia i se atribuie scrierea faimoaselor opere Iliada şi Odiseea. În antichitate, lui i-a fost atribuit întregul Ciclu Epic, care includea si alte poeme despre războiul troian, poeme tebane despre Oedipus şi fiii săi, corpul Cântecelor religioase homerice, mini-epopeea comică Războiul dintre broască şi şoarece şi epopeea Margites. În limba greacă numele său este Ho
Categories
Published
of 19
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  Citeste p.s. ul de la sfarsitHomer Homer a fost un poet şi rapsod grec legendar, căruia i se atribuie scrierea faimoaselor opere Iliada şi Odiseea. În antichitate, lui i-a fost atribuit întregul Ciclu Epic, care includea si alte poeme despre răboiul troian, poeme tebane despre Oedipus şi fiii săi, corpul C!ntecelor religioase homerice, mini-epopeea comică ăboiul dintre broască şi şoarece şi epopeea #argites. În limba greacă numele său este Hom$ros, care se traduce prin %ostatec%. E&istă o teorie cum că numele său ar fi pro'enit dintr-o societate poetică numită Homeridae, care tradus literal înseamnă %fiii ostaticilor%, respecti' descenden(ii prionierilor de răboi. Cum aceşti oameni nu erau trimişi la răboi din pricina incertitudinii în pri'in(a loialită(ii lor pe c!mpul de luptă, ei nu puteau fi ucişi în bătălie. )stfel, erau însărcina(i să memoree stocul de poeie epică a regiunii şi e'enimentele trecute, p!nă la timpul sosirii unui în'ă(at ce le putea scrie. *radi(ia ne spune că Homer ar fi fost orb, diferite oraşe ioniene  re'endicandu-si locul de naştere al poetului, însă mai departe biografia sa este aproape necunoscută. In aceasta pri'inta e&istă o debatere intelectuală daca Homer a e&istat sau nu ca persoană reală, fiind considerart că acesta ar fi fost un nume dat unuia sau mai multor poe(i orali ce c!ntau materiale de epopee tradi(ionale. În mod repetat s-a debătut dacă acelaşi poet era autorul at!t al Iliadei, c!t şi al Odiseei, insa apro&imati' to(i istoricii au căut de acord în pri'in(a datării operei ce cuprinde c!ntecele homerice religioase şi a epopeelor ciclice ca acestea au fost scrise după marile capodopere.  Iliada +astul poem al %Iliadei%, atribuit lui Homer, este una dintre cele mai 'echi opere literare ale ci'iliatiei grecesti care ne-au ramas in totalitate din mostenirea )ntichitatii. In urul ei s-au iscat multe discutii aprinse, ce implica atat data cand acest poem a fost scris, cat si autorul ei  conform unor surse acesta a fost un aed din Ionia, din a doua umătate a secolului +III î.Hr., şi care a preluat în epopeele sale, Iliada şi Odiseea, tradi(ii, fragmente şi moti'e din mituri 'echi şi c!ntece populare. /n lucru sigur il putem spune in pri'inta acestei opere, acela ca are radacinile implantate adanc in marea ci'iliatie mediteraneana. )tacata mereu de ci'iliatiile care o inconoara, lumea greaca se formeaa secole de-a randul prin traditie orala si scrisa, concretiandu-se artistic in %Iliada% si %Odiseea%. Iliada este o epopee atribuită lui Homer, Iliada dateaa din epoca elenistica si este di'iată în 01 de c!nturi. *e&tul a fost probabil compus între 234 şi 534 I.C. conform datelor dea men(ionate de către 6parintele istoriei7, Herodot, deci cu patru secole după perioada în care istoricii  înscriu răboiul mitic pe care acesta îl relateaă.8ubiectul acesteia, ne este de'ăluit de poet odată cu obişnuita in'ocare a #uelor -, chiar din primul său c!nt şi din primele sale 'ersuri96C!ntă ei(ă, m!nia ce-aprinse pe-)hil :eleianul,:atima crudă ce-aheilor mii de amaruri aduse...7 Iliada răm!ne ca epopee doar prin e&tensia sa ;<.444 de 'ersuri= temporal însă, ea ugră'ind numai o mică parte a celor ece ani >, at!t c!t se pare că au durat, în realitate, luptele aheilor de sub idurile ale *roiei.   *ema epopeii o repreintă răboiul *roiei, în care se confruntă aheii 'eni(i din ?recia cu troienii şi alia(ii acestora, fiecare tabără fiind sus(inută de di'erse di'inită(i, cum ar fi )tena, :oseidon sau )pollo. @upă ece ani de răboi, soarta acestuia nu continuă prin numeroase lupte colecti'e sau indi'iduale care ilustreaa figuri ca )a&, Hector sau :atrocle. În final, aheii în'ing gra(ie 'ictoriei lui )hile care îl ucide pe conducătorul troian în luptă directă.În cele 01 de c!nturi, însum!nd circa ;3 444 de 'ersuri, Iliada relateaă fapte de 'iteie e&cep(ională făcute de eroi neînfrica(i, dintre care se detaşeaă )hile. )cesta nu cunoaşte teama şi preferă o moarte glorioasă unei 'ie(i tihnite, însă este neîndurător, refu!nd familiei duşmanului său p!nă şi consolarea de a-i preda corpul acestuia. Îl umanieaă însă prietenia pentru :atrocle.)hile întruchipeaă 'irtu(ile eroului răboinic. 8pre deosebire de el, Hector detestă răboiul şi nu luptă pentru glorie, ci pentru a-şi apăra cetatea= este iubitor de pace şi de ra(iune. Aigurile celor doi eroi reies şi din cu'intele pe care şi le adreseaă înainte de luptă - procedeu des folosit de Homer pentru caracteriarea personaelor, cu'intele lui )hile sunt m!nioase şi ignitoare, în timp ce Hector 'orbeşte calm şi măsurat. :oetul îşi caracterieaă eroii şi din c!te un epitet frec'ent legat de numele personaului respecti', de e&emplu %şoimanul )hile%.:ersonaele sunt preentate în mişcare, dinamismul fiind amplificat de imagini auditi'e referitoare la gomotul bătăliei sau la ornăitul înfricoşător al armelor unui erou, ca în caul lui @iomede. Ba preentarea sugesti'ă a unei situa(ii contribuie şi compara(ia, care la Homer este de'oltată pe mai multe 'ersuri.)lături de eroi inter'in şi eii, conferind operei un caracter miraculos. )stfel, )tena îl apără pe )hile de suli(a lui Hector, iar )polo îl ascunde pe fiul lui :riam într-o cea(ă deasă spre a-l feri de m!nia :eleianului.  Cantul ; *imp de  ani grecii au asediat *roia. In al ;4-lea an soseste in tabara grecilor ChrDses, preot al lui )pollosagetatorul si ii roaga pe greci sa i-o inapoiee pe fiica lui,ChrDseis care era scla'a lui )gamemnon in scimbul a unei mari sume de bani. Insa )gamemnon nu este de acord iar preotul ii cere autorul lui )pollo. )cesta ii asculta rugamintea si arunca o molima asupra soldatilor, multi greci murind de ciuma.Eroul )hile afla ca )pollo s-a rabunat pentru ignirea adusa preotului sau si ca 'a putea fi imblanit doar daca o 'or inapoia pe ChrDses tatalui ei si 'or ertfi o ;44 de boi. )hile se cearta cu )gamemnon si cel din urma cere in schimbul scla'ei sale pe riseis, scla'a lui )hile. )gamemnon o inapoiaa pe ChrDseis tatalui ei, asa ca )pollo alunga molima din tabara grecilor,dar cand )gamemnon trimite dupa scla'a riseis, )hile ii cere autorul lui Feus sa-l pedepseasca pe )gamemnon pentru  ignirile aduse.@ar acesta pleaca la un ospat unde Hera ii cere socoteala pentru autorul ce-l 'a da troienilor si incepura sa se certe dar euul Hefaistos le spune ca nu are rost sa se certe pentru niste muritori si petrecerea tinu pana la asfintit cand tot Olimpul se cufunda intr-un somn linistit.Cantul 0:e Olimp doar Feus nu dormea dintre toti eii si i se infatiseaa in 'is lui )gamemnon si ii spune sa porneasca cu grecii o lupta impotri'a troienilor.Cand )gamemnon se treeste porneste lupta,dar Hera, temandu-se o trimite pe )tena pentru a o opri.)unsa in tabara grecilor se duce la /lise si ii porunci sa-i impiedice pe greci sa paraseasca lupta./lise ii indeamna pe greci sa nu ridice asediul cetatii,caci daca se 'or intoarce in patrie fara sa cucereasca *roia 'or fi considerati
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x