Documents

kupdf.com_tipuri-de-personalitate-carl-jung.pdf

Description
Tipuri de personalitate Carl Jung Teoriile psihologului si medicului elvetian Carl Gustav Jung stau la baza majoritatii sistemelor de personalitate de mare prestigiu de astazi. Desi Jung este cel mai mare teoretician din toate timpurile care si-a concentrat atentia asupra vietii si modului in care oamenii relationeaza cu aceasta, aici vom face referire doar la teoriile sale privind intelegerea personalitatii. Jung este unul dintre marile personalitati care s-au inspirat din modelul grecesc anti
Categories
Published
of 4
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  Tipuri de personalitate Carl JungTeoriile psihologului si medicului elvetian Carl Gustav Jung stau la baza majoritatii sistemelor de personalitate de mare prestigiu de astazi. Desi Jung este cel mai mare teoretician din toate timpurile care si-a concentrat atentia asupra vietii si modului in care oamenii relationeaza cu aceasta, aici vom face referire doar la teoriile sale privind intelegerea personalitatii.Jung este unul dintre marile personalitati care s-au inspirat din modelul grecesc antic al celor  patru temperamente sau umori si interpretarea acestora de-a lungul secolelor. Cercetarile sale in aceasta privinta sunt incluse in volumul Tipuri psihologice , publicat in anul 1!1. cesta face  parte dintr-un set mai larg de idei privind energia psihica, in cadrul caruia Jung a dezvoltat concepte importante pentru psihoterapie si psihanaliza clinica - diagnosticul si terapia psihiatrica.Jung a abordat tipurile psihologice din perspectiva psihanalizei# acesta era un colaborator  principal al lui $igmund %reud, un alt ganditor prolific in domeniul psihanalizei, psihologiei si comportamentului uman. &ameni de stiinta pasionati, Jung si %reud erau preocupati de descoperirea, dezvoltarea si cunoasterea profunda a mintii umane si a modului in care aceasta functioneaza.Dovada a durabilitatii valorii si importantei teoriilor lui Jung sunt faptul ca structura tipurilor  psihologice continua sa fie o baza a celor mai importante sisteme si instrumente psihometrice utilizate astazi, inclusiv '(ers )riggs si *eirse(. Tipuri de atitudini generale: introvertit si extravertit Jung a impartit energia psihica in doua +tipuri de atitudini generale+ de baza introvertit si etravertit. ceste tipuri sunt imbinate cu celelalte, eplicate mai tarziu, pentru a crea tipurile de  personalitate Jung. n plus, +tipuri de atitudini generale+ introvertit si etravertit ale lui Jung apar ca doua caracteristici total opuse in cadrul mai multor sisteme de personalitate moderne, inclusiv '(ers )riggs/ si *eirse(. Extravertitintrovertit energia psihica este directionata etern, spre lumea din afara persoaneienergia psihica este directionata internobiectiv - spre eteriorsubiectiv - spre interior 0... pastreaza o relatie pozitiva cu obiectul. si afirma importanta atat de pregnant, incat atitudinea sa subiectiva este orientata si relationata in mod continuu fata de obiect....0 Jung20.... atitudinea fata de obiect este de abstractie.. se confrunta permanent cu dilema distantarii libidoului fata de obiect....0 Jung20o atitudine etravertita este motivata din eterior si este directionata de factori obiectivi si eterni, precum si de relatii0 3(de20un introvertit este motivat din interior si directionat de chestiuni subiective, interne0 3(de20comportamentul este directionat spre eterior,  pentru a influenta factorii si evenimentele din afara0 )enziger20comportamentul este directionat spre interior,  pentru intelegerea si administrarea sinelui si a eperientelor0 )enziger2  Cele `patru tipuri functionale` 4e langa cele doua atitudini - introvertit si etravertit, Jung a mai dezvoltat si un cadru de +patru tipuri functionale+ ale psihicului. cestea sunt  - refleiv si- afectiv,acestea ajutandu-ne sa decidem si judeca au fost numite functii +rationale+2, precum si- senzorial si- intuitv,despre care Jung a spus ca sunt necesare pentru a percepe si judeca a aduna informatia si a decide2, in scopul de a supravietui si a avea un comportament normal. 4otrivit psihologului elvetian, fiecare dintre noi prefera una din doua modalitati prezente in fiecare pereche.  Reflexiv ceea ce estecevasemnificatia si intelegereanalitic, obiectiv,  principii, standarde, criteriiambele se opun functiilor de  judecata si rationament - oamenii  prefera in mod constient una sau cealalta - Jung a numit aceste functii `rationale`Afectiv daca este  bun sau nugreutate si valoaresubiectiv,  personal, apreciaza intimitatea, uman Senzorial ceva eista perceptie senzorialarealistic, rational,  practic, sensibilambele se opun functiilor de perceptie - oamenii prefera in mod constient una saucealalta - Jung a numit aceste functii `irationale`Intuitiv de unde vine si unde se indreapta posibilitati siatmosferaintuitii, viitor, speculativ, fantezie, imaginativ Reflexiv %unctia +5efleiv+ este un proces +rational+ de intelegere a realitatii, implicatiilor, cauzelor si efectelor, intr-un mod logic si analitic. 6ste sistematic, evalueaza adevarul si este atat de obiectiv,incat evaluarea este bazata pe inteligenta si intelegerea personala. +5efleiv+ este opusul lui + fectiv.  judecativ functiile +rationale+ ale lui Jung2 Afectiv %unctia + fectiv+ emite judecati pe baze subiective si personale. 6ste un proces +rational+ de formare a opiniei subiective personale in legatura cu un lucru daca este bun sau rau, acceptabil sau inacceptabil, etc. mplica sentimentalism si umanitate. + fectiv+ este opusul lui +5efleiv+. Senzorial %unctia +$enzorial+ transforma semnalele simturilor in date efective. 7u eista o judecata despre caracterul bun sau rau, implicatii, cauze, directiuni, contet, posibilitati, teme sau concepte relationate. $enzorialul vede ceea ce este, asa cum este. +$enzorial+ este opusul lui +ntuitiv+.  perceptiv  functiile +irationale+ ale lui Jungs2 Intuitiv %unctia +ntuitiv+ transforma lucrurile, datele efective si detaliile inimagini conceptuale mai largi, posibilitati, oportunitati, misticism si idei noi. ntuitia ignora in mare parte faptele si detaliile esentiale, logica si adevarul. +ntuitiv+ este opusul lui +$enzorial+.  Cele opt tipuri psihologice ale lui ung nformatia prezentata pana acum duce la cele opt Tipuri 4sihologice majore ale lui Jung, construite adaugand cate unul din cele patru tipuri functionale la un tip de atitudine generala introvertita sau etravertita. stfel sunt realizate cele opt tipuri psihologice principale. cestea nu includ functiile auiliare si prin urmare nu reprezinta tipuri de personalitate complete. denumirea tipuluicaracteristicile tipuluiReflexiv Extravertit analitic, strategic, planifica, implementeaza, ii organizeaza pe ceilalti Reflexiv Introvertit contemplativ, descopera, teoretic, urmareste autocunoasterea Afectiv Extravertit sociabil, sentimental, urmareste succesul personal si social Afectiv Introvertit inaccesibil, enigmatic, autonom, urmareste intensitatea interioara Senzorial Extravertit  practic, participativ, cauta placerea, infleibil Senzorial Introvertit intens, obsesiv, detasat, cunoscator, epert Intuitiv Extravertit aventuros, inovativ, cauta noutatea, propune schimbarea Intuitiv Introvertit idealist, vizionar, esoteric, mistic, rezervat  Cele ! tipuri de personalitate ale lui ung ceste tipuri reies din teoria lui Carl Gustav Jung, desi psihologul elvetia nu le-a evidentiat in mod special. cestea ne ajuta sa avem o privire de ansamblu completa asupra teoriei lui Jung si sunt legate in mod direct de interpretarea '(ers )riggs si echivalentele aferente acestor tipuri pentru echivalentele respective '(ers )riggs a utilizat doua dimensiuni aditionale Judecativ - 4erceptiv, pentru a determina dominanta intre cele doua tipuri funtionale preferate, dupa atitudinile introvertit sau etravertit2.1.6travertit 5efleiv $enzorial - 6T$2!.6travertit 5efleiv ntuitiv - 6T728.6travertit fectiv $enzorial - 6%$29.6travertit fectiv ntuitiv - 6%72:.6travertit $enzorial 5efleiv - 6$T2;.6travertit $enzorial fectiv - 6$%2<.6travertit ntuitiv 5efleiv - 67T2=.6travertit ntuitiv fectiv - 67%2.ntrovertit 5efleiv $enzorial - T$21>.ntrovertit 5efleiv ntuitiv - T7211.ntrovertit fectiv $enzorial - %$21!.ntrovertit fectiv ntuitiv - %7218.ntrovertit $enzorial 5efleiv - $T219.ntrovertit $enzorial fectiv $%21:.ntrovertit ntuitiv 5efleiv - 7T21;.ntrovertit ntuitiv fectiv - 7%2Cu ajutorul acestor informatii despre tipurile functionale si de atitudini, fiecare dintre noi poate identifica si intelege mai bine propriul tip de personalitate Jung.Desi teoriile lui Jung sunt utilizate pe scara larga in testele psihometrice si de personalitate, acestea au fost initial destinate cercetarilor clinice pentru intelegerea si tratarea afectiunilor  mintale, precum si imbunatatirea calitatii eistentei umane. 4rin urmare Jung a pus un accent mai profund pe subconstient decat se obisnuieste in psihometria moderna si teoriile comerciale ale  personalitatii.Daca privim dincolo de acest model de categorisire a personalitatilor, putem observa ca acceptarea si constientizarea celor patru functii sunt importante pentru a beneficia de o eistenta sanatoasa, chilibrata. n schimb, reprimarea uneia dintre aceste patru functii, de catre sine sau de cineva din eterior, este nesanatoasa si duce mai devreme sau mai tarziu la aparitia unor  probleme.Dovada celor spuse anterior este conditionarea parintilor care isi forteaza copiii sa adopte un anumit comportament sau cazurile in care adultii isi reprima sau neaga sentimentele. lte eemple de iesire la suprafata si patrundere a subconstientului in comportamentul constient sunt starile aflate sub influenta alcoolului sau a stresului. $ubconstientul este un element principal in teoriile analizei tranzactionale# acestea, impreuna cu teoriile lui Jung, ofera o perspectiva importanta asupra personalitatii si comportamentului.$copul studierii si invatarii acestor idei duce chiar la obiectivele lui Jung si la recomandarile acestuia de a incerca sa dezvoltam functiile care au fost reprimate si de a accepta toate cele patru functii ca facand parte integranta a unei persoane normale.

Atividade R1

Dec 4, 2017
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x