Documents

Miguel de Cervantes Saavedra

Description
Date biografice despre Miguel de Cervantes
Categories
Published
of 10
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  Miguel de Cervantes Saavedra  (n. 29 septembrie 1547,  Alcalá de Henares - d. 22 aprilie 1616, Madrid) a fst !n rmancier ,pet i ș  dramat!r  spanil, cnsiderat simbl!l literat!rii spanile, c!nsc!t #n prim!l r$nd ca a!tr!l rman!l!i % El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha &, (%'idal & este !n repreentant al micii nbilimi) pe care m!li critici literari l-a! cnsiderat prim!l rman mdern i !na din cele mai alrase pere ț ș ale literat!rii !niersale. A fst s!pran!mit % Principele ingeniozităii  ț  & * necesită citare   + . Cuprins   *asc!nde+  ã 1iaa ț o 1.1pilrie i adlescen ș ț o 1.2ltria #n /talia i btlia de la 0epant ș o 1.etenia #n Al eria ț o 1.43ntarcerea #n pania o 1.5ltimii ani ã 2pera o 2.1!el o 2.28eie o 2.eatr! ã !riiti ț ã 4ei i ș ã 5te ã 6:ibli rafie ã 70e t!ri e;terne  Via a ț *mdificare < mdificare s!rs+ Copilărie i adolescenă ș ț e pres!p!ne c erantes s-a nsc!t #n Alcalá de Henares *5+  la 29 septembrie 1547, de f. Mi'ai (d!p calendar!l catlic). A fst bteat la 9 ctmbrie 1547, #n par'ia anta Mar=a la Ma>r  *6+ . 3n certificat!l de natere scrie? ș    „Duminică, a noua zi a lunii octombrie, în anul Domnului o mie cincisute patruzeci i apte, a fost  ș ș botezat Miguel, fiul lui Rodrigo er!antes i al soiei sale do a #eonor$ #%a botezat re!erendul &artolom' ș ț  (errano, preot prin harul dat de Maica Domnului$ Martori au fost &altasar )*z+uez, (acrist*n i cu mine, care ș l%am botezat i apoi am semnat$ &achiller (errano$  ș 8triit !nr cerantl i, ca Am@ric astr, aniel isenber i alii, erantes aea de ascenden ș ț ț crdbe prin ambii prini, dar aceast terie n! este acceptat #n !nanimitate. e c!ine s!bliniat c ț n!mele de familie BaaedraC n! apare #n nici !n dc!ment din tinereea l!i erantes, nici n! a fst flsit de ț  fraii si. /niial, n!mele ficiale a! fst BMi !el de erantes rtinasCD n!mele BaaedraC i l-a ad! at ț ț ș n!mai d!p eliberarea sa dintr- #nc'isare al erian - prbabil pentr! a se diferenia de !n an!me %Mi !el de ț erantes rtinas& care c!se #n di raia !rii re ale. ț ț atl s!, c! strmi #n ș  Ealicia, se n!mea Fdri  de erantes i era brbier-c'ir!r , dar #n acea epc ș termen!l aea alt sens. tre an!l 1551, Fdri  de erantes s-a m!tat, #mpre!n c! familia, la alladlid.  in ca!a datriilr a fst #ncarcerat timp de c$tea l!ni i b!n!rile i-a! fst cnfiscate. 3n ș  1556 a plecat la Grdba pentr! a-i l!a #n primire mtenirea lsat de !an de erantes, b!nic!l scriitr!l!i, i pentr! a ș ș ș scpa de creditri.! e;ist date e;acte priind primii ani de st!di! ai l!i erantes, care, fr #ndial, n! a ap!cat s se  #nmatric!lee la !niersitate. t!i, se pare c ar fi p!t!t st!dia #n alladlid, Grdba sa! eilla. e ș asemenea e psibil s fi st!diat #n cadr!l mpaniei l!i /s!s, dearece n!ela sa % El colo+uio de los perros & (% oloc!iul c-inilor  &) prnete de la  descriere a cle i!l!i ie!iilr, care pare  al!ie la iaa sa de st!dent. ș ț ț  3n 1566 se stabilete la ș  Madrid. Asist la re de ramatic predate de prfesr!l !niersitar  !an 0Gpe de H>s, care #n 1569 a p!blicat  carte despre #mblnirea i martea re inei ș  /sabel de alis, a treia sie a ț l!i Iilip al //-lea al paniei. 0Gpe de H>s a incl!s #n acea carte i trei peii scrise de erantes, pe care l-a ș n!mit #ntr- caie % discipolul nostru scump i iubit  ș &. Acestea a! fst primele sale manifestri literare. 3n acei ani erantes i-a descperit pasi!nea pentr! teatr!, $nd repreentri ale pieselr l!i ș  0pe de F!eda i, ș d!p c!m declar #n a d!a parte din Don Quijote  prin !ra persnaJ!l!i principal, % se simea atras de lumea ț  actorilor  &. Călătoria în Italia i bătălia de la Lepanto ș :tlia de la 0epant. e pare c erantes a decis s se ref! iee #n /talia #n !rma ac!aiei de a-l fi rnit #ntr-!n d!el pe !n an!me ț  Antni i !ra, aci!ne ce l-ar fi m$niat pe re ele ț  Iilip al //-lea al paniei. A aJ!ns la Fma # n decembrie 1569.  Acl a citit pemele caalereti ale l!i ș  0!dic Arist i %ial !rile de amr& ale ș  ere!l!i sefardit 0eGn Hebre, de inspiraie ț  neplatnic, ce aea! s cnt!ree cncepia despre dra ste a l!i erantes. criitr!l ț este infl!enat de stil!l acelr a!tri i de arta italian #n eneral, fapt demnstrat de !na din n!elele sale %l ț ș licenciad idriera& (titl!l face al!ie la  persan farte delicat i timid), prec!m i de alte al!ii presrate ș ș de-a l!n !l perei sale.erantes intr #n serici!l l!i Ei!li AcK!aia, care aea s dein cardinal #n 157L i pe care prbabil ș scriitr!l l-a c!nsc!t la Madrid. ei di a! mers #mpre!n la 8alerm, la Milan, #n Ilrena ț , #n eneia ț ,  #n 8arma sa! #n Ierrara. !p aceea #ns, erantes s-a an aJat ca sldat #n cmpania cpitan!l!i ie  de rbina, #mbarc$nd!-se pe alera MarK!esa. 8e 7 ctmbrie 1571 a participat #nbtlia de la 0epant, #n cadr!l armatei cretine ș  cnd!s de dn !an de A!stria (fratele itre al re el!i spanil Ielipe al //-lea). n raprt ficial elabrat pt ani mai t$ri! aea s sp!n? %$nd se p!tea ri deJa armata t!rc, #n btlia naal n!mit, n!mit!l Mi !el de erantes se simea r! i aea febr, iar n!mit!l cpitan... i m!li prieteni ai l!i i-a! ț ș ș ț sp!s, c dac era blna i aea febr, s rm$n #n camera sa de pe alerD i n!mit!l Mi !el de erantes ș ș a rsp!ns c ce s-ar sp!ne despre el, i c n! asta ar treb!i s fac, i c prefer s mar l!pt$nd pentr! ș ș !mnee! i pentr! re e, dec$t s rm$n snts asc!n$nd!-se... i s-a l!ptat plin de c!raJ c! n!miii t!rci ș Ș ț   #n n!mita btlie, #n lc!l !nde se deambarcase, asc!lt$nd rdinele cpitan!l!i, #mpre!n c! ali sldai. i ț ț Ș dat terminat btlia, tiind dn !an c$t de bine l!ptase n!mit!l Mi !el de erantes, i-a cresc!t nrari!l ș c! patr! d!cai... in acea btlie naal a ieit rnit de ctre d! s ei, #n piept i #n m$n, rm$n$nd ț ș ț ș ci!n .&e aici prine precla %ci!n !l de la 0epant  .în spaniolă /el manco de #epanto/0$ 1n realitate, nu i%a fost amputat braul st-ng, doar i s%a anchilozat după ce o bucată de plumb i%a secionat un ner! i nu a mai putut ț ț ș să%l mite cu at-ta uurină$ (e pare că acele răni nu au fost prea gra!e, deoarece după ase luni de ș ș ț ș spitalizare în Messina, er!antes i%a reluat !iaa militară în ș ț   2345 $ 6 făcut parte din e7pediiile na!ale în ț  8a!arino . 2345  0, orf9, &izerta i  ș  :unisia . 234;    0$ :oate acestea s%au făcut sub comanda căpitanului Manuel Ponce de #e<n, în regimentul lui #ope de =igueroa, menionat în opera dramatică „ ț  l alcalde de alamea  .„ 8rimar!l din alamea 0 a lui Pedro alder<n de la &arca$ !p aceea aea s treac prin rae din ș  icilia i ș  ardinia, din Eena i ș  0mbardia. A stainat di ani ț  #n apli, p$n #n 1575. erantes s-a artat #nttdea!na m$ndr! de participarea sa #n btlia de la 0epant, care a fst pentr! el, d!p c!m aea s scrie #n prefaa la a d!a parte din ț   Don Quijote , % cea mai mare ocazie  pe care au putut%o !edea secolele trecute, cel prezent, i pe care nici nu speră să o poată !edea cele !iitoare ș &. Detenia în Algeria ț Mi !el de erantes aaedra, ra!r de Iernand elma *7+ , 1791.  3n timp ce se #ntrcea din apli #n pania la brd!l alerei (ol  ,  flt t!rceasc de dimensi!ni red!se, cmandat de Arna!t Mam=, i-a fc!t prinieri pe Mi !el de erantes i pe fratele s! Fdri  pe ș  26 septembrie 1575, #n na a ceea ce #n preent se n!mete ș  sta :raa i a! fst d!i #n ș ș   Al eria. erantes a fst $nd!t ca scla rene at!l!i rec ali Mam=. Iapt!l c s-a! sit as!pra sa scrisri de recmandare semnate de dn !an de A!stria i de d!cele de essa i-a fc!t pe rpitri s cread c erantes era  ș persan farte imprtant i c p!tea! bine  recmpens b!n. A! cer!t 5LL %esc!ds& de a!r #n sc'imb!l ș ț libertii sale. ț  3n cei cinci ani de #nc'isare, erantes, m c! !n spirit p!ternic i farte bine mtiat, a #ncercat s eadee ș de patr! ri. 8entr! a eita represaliile #mptria cle ilr si de detenie, s-a declarat de fiecare dat !nic!l ț respnsabil. A preferat s fie trt!rat mai de rab dec$t s fie trdtr. /nfrmaiile priind anii de detenie ț ț prin din rapartele ficiale i din sp!sele l!i erantes, prec!m i dintr- carte care s-a dedit a fi scris tt ș ș de marele scriitr, care e psibil s fi e;a erat est!rile sale de erism.  8rima #ncercare de eadare a e!at dearece ma!r!l care treb!ia s-l cnd!c pe erantes i cle ii si ș ș la ran, i-a abandnat #nc din prima i. ein!ii a! treb!it s se #ntarc #n Al eria, !nde a! fst din n! p!i ț ț ș  #n lan!ri i s!prae 'eai mai atent ca #nainte. 3ntre timp, mama l!i erantes re!ise s str$n   an!mit ț ș ț ș s!m de d!cai, care n! s-a dedit s!ficient pentr! a-i elibera pe ambii fii ai si. Mi !el a preferat s fie p!s ț  #n libertate fratele s! Fdri , care, aJ!ns #n pania, a cncep!t !n plan pentr! a-i elibera pe fratele s! i pe ș ceilali dein!i. erantes s-a re!nit c! ceilali dein!i #ntr- peter asc!ns, atept$nd enirea !nei alere ț ț ț ț ț ț ș ș spanile. Aceasta a enit dar n! a re!it s se aprpie de cast i p$n la !rm a fst capt!rat. retinii ș ș ș asc!ni #n peter a! fst descperii datrit trdrii !n!ia dintre ei, preclit %el radr&. erantes s-a ș ș ț declarat !nic!l respnsabil pentr! r aniarea eadrii i !ernatr!l t!rc al Al eriei a decis #nln!irea sa i ș ț ș  #nc'iderea #ntr-!n lc bine pit, !nde aea s rm$n reme de cinci l!ni. Al treilea plan de eadare a fst $ndit de erantes c! scp!l de a aJ!n e p$n la rán pe !scat. A trimis acl pe !n ma!r credincis c! scrisri pentr! eneral!l Mart=n de Grdba, #n care i se e;plica plan!l i i se ș cerea !n 'id. in pcate, mesa er!l a fst prins i scrisrile descperite. le arta! clar c Mi !el de ș erantes pln!ise tt. A fst cndamnat s primeasc d! mii de lit!ri, dar sentina n! s-a e;ec!tat ț dearece a! interenit m!li #n spriJin!l s!. ț ltima #ncercare de eadare s-a prd!s m!l!mit !nei s!me imprtante de bani pe care i-a #nm$nat- !n ț ne !str eneian preent #n Al eria. erantes a ac'iiinat  fre at capabil s transprte aieci de ț ț ș dein!i. $nd tt!l era deJa aranJat, !n!l din cei care treb!ia! s fie eliberai, fst!l dctr dminican !an ț ț ț :lanc de 8a, a del!it plan!l !ernatr!l!i t!rc. rept recmpens trdtr!l a bin!t !n %esc!d& i !n ț ș !lcir de !nt!r. E!ernatr!l l-a m!tat pe erantes #ntr- #nc'isare i mai si !r, c'iar #n palat!l s!. !p ș aceea, s-a 'tr$t s-l d!c la nstantinpl, de !nde f! a ar fi fst practic impsibil.  3n l!na mai a an!l!i 15NL, a! aJ!ns #n Al eria di repreentani ai rdin!l!i cretin den!mit %8rinii trinitari&, ț ș ț care se c!pa c! eliberarea dein!ilr, !neri accept$nd s fie l!ai ei #nii dein!i #n sc'imb!l eliberrii ț ț ț ș ș ț ț captiilr. ra rba de cl! rii  Antni de la :ella i ș  !an Eil, care disp!nea de dar LL s!te de esc!ds, a  #ncercat s-l eliberee pe erantes, pentr! care se cerea #ns 5LL. l! r!l a fc!t apel la ne !strii cretini ș preeni #n n pentr! a str$n e s!ma care lipsea. A re!it tcmai c$nd !ernatr!l se pre tea s plece ț ș spre nstantinpl, pe 19 septembrie 15NL erantes fiind eliberat. AJ!ns #n pania pe 24 ctmbrie, a stainat !n timp la ț  alencia, iar #n l!na niembrie sa! decembrie s-a #ntrs, #mpre!n c! familia sa, la Madrid.  Întoarcerea în Spania tat!ie a l!i erantes #n 8iaOa niersitOii din alladlid  3n l!na mai a an!l!i 15N1 erantes s-a m!tat #n 8rt! alia, !nde #i aea pe at!nci sedi!l !rtea l!i ș  Iilip al //-lea al paniei, c! scp!l de a si  mdalitate de a-i reface iaa i a plti din datriile cntractate de familia ș ț ș sa pentr! a-l elibera din  Al eria. A fst trimis c!  misi!ne secret #n ran, dearece aea m!lte c!ntine ș ț priind c!lt!ra i bicei!rile din nrd!l Africii. 8entr! m!nca sa a primit ș  5L de esc!ds. -a #ntrs la 0isabna i, spre sf$rit!l an!l!i, s-a #ndreptat ctre ș ș  Madrid. 3n febr!arie 15N2, slicit, fr s!cces, s c!pe  f!ncie rmas acant #n /ndii. t #n aceti ani, scriitr!l #ntreine relaii amrase c! Ana illafranca ț ș ț ț
Search
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks