Documents

Participarea României La Primul Război Mondial

Description
Participarea României la Primul Război Mondial
Categories
Published
of 48
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  Participarea României la Primul Război Mondial De la Wikipedia, enciclopedia liberă Participarea României la PrimulRăzboi Mondial Parte a Primului Război Mondial Detaliu din Mausoleul de la Mărăeti ș ș Informaii generale ț Perioadă 27 august 1916  – 7 mai 1918, 9-11 noiembrie 1918 Locaie ț Regatul României, Transilvania Rezultat Tratatul de la u!ureti ș , Tratatul de la ersailles Beligerani ț  Regatul României #m$eriul Rus #m$eriul %erman #m$eriul &ustro-'ngar  Regatul ulgariei #m$eriul (toman Conducători  #oan )ul!er  &le*andru &veres!u +remia %rigores!u Miail &slan )onstantin re.an &le*ei rusilov &ndrei /aion!i0ovs0i +ri! von al0enan &ugust von Ma!0ensen &rtur &r. von 3traussenburg  4i!ola 5e0ov Efective191  1 $ 2:;  7:<,<<< 1 $ 2:;   6:8,<88 2 $ :8  :<,<<< 191!  =  ;<<,<<< 1,<<<,<<< 1;=,<;9 >1916? ; $ 792  2<,<<< >1916? ; $ 28= Pierderi  România :=:,7<6@ toate !au.ele :  Rusia A %ermania ;7<<<@ mori i rănii ț ș ț  &ustro-'ngaria A ulgaria A ModiBi!ă date C te*t  I toria României &!est arti!ol este $arte a unei erii Prei toria pe teritoriul României +$o!a $ietrei+$o!a bron.ului+$o!a Bierului #acia )ultura i !ivili.aia da!i!ă ș ț Ră.boaiele da!o-romaneDa!ia romană $riginile românilor%ormarea tatelor medievaleările Române &n Evul Mediu Ț ara Româneas!ă Ț rin!i$atul Moldovei #ominaia otomană ț ările Române la n!e$utul e$o!ii moderne Ț +$o!a Banariotă Modernizarea ărilor române ț Regulamentul (rgani!Revoluia Română de la 18;8 ț  Principatele 'nite Ră.boiul de #nde$endenă ț Regatul RomânieiPrimul Război Mondial 'nirea asarabiei !u România'nirea u!ovinei !u România'nirea anatului !u România'nirea Transilvaniei !u România&l Doilea Ră.boi Mondial Comuni mul R RomânăCR RomnăR3 România Revoluia Română din 19(9 ț România )ontem$orană )ezi i ș #storia românilor #storia militară a României#storiograBia română Portal România   v  E  d  E  m   Participarea României la Primul Război Mondial  cuprinde totalitatea măsurilor i aciunilor de ș ț ordin politic, diplomatic i militar desfăurate de statul român, singur sau împreună cu aliaii, ș ș ț  între 28 iulie 1914 i ș  11 noiembrie 1918, în vederea atingerii scopului politic principal al participării la răboi ! realiarea statului naional unitar român ț Din punct de vedere al statutului de beligerană, #omânia a fost pe rând$ ț  ară neutră ț  în perioada 28 iulie 1914 ! 2% august 191&, ară beligerantă ț  de partea  'ntantei în perioada 2% august 191& ! 2% noiembrie 191%, în stare de armistiiu ț   în perioada 2% noiembrie 191% ! % mai 1918, ară necombatantă ț  în perioada % mai 1918 ! 9 noiembrie 1918, ară beligerantă ț  de partea  'ntantei în perioada 9 noiembrie 1918 ! 11 noiembrie 1918 (a ibucnirea )rimului #ăboi *ondial, pe plan intern, #omânia era o ară în care c+iar dacă ț instituiile regimului democratic erau preente, funcionarea organismului statal era departe de ț ț standardele occidentale conomia avea o structură ar+aică i anacronică, baată pe o ș agricultură de subistenă, tradiională i cu un nivel redus de productivitate ț ț ș -ocietatea era dominată de o aristocraie funciară .marii proprietari de terenuri agricole/ care îi ț ș e0ercita dominaia asupra unei mase mari de populaie, preponderent rurală i în covâritoare ț ț ș ș măsură analfabetă u tot efortul făcut de elitele politice i intelectuale ale ării în a doua umătate a secolului 33, ș ț #omânia era încă departe de sincroniare cu 5ccidentul european 6n ciuda neaunsurilor, #omânia rămâne cea mai productivă ară din uropa de st datorită resuselor sale naturale si a ț potenialului agricol ț   7& -istemul internaional era marcat la sfâritul secolului 33 i începutul secolului 33 de rivalitatea ț ș ș dintre marile puteri pentru controlul lumii e0traeuropene 6n uropa, ermania devenise  principala putere i comportamentul ei pe continent a determinat o e0traordinară destrămare i ș ș recompunere a alianelor în raport cu deceniile anterioare ț #omânia era ea însăi prinsă în aceste ocuri de putere )e de o parte ea era un obiect al ș rivalităilor imperiilor vecine, care aveau pregătite planuri ane0ioniste pentru diferite pări ale ț ț teritoriului său, pe de altă parte #omânia căuta să îi creee condiiile propice pentru îndeplinirea ș ț idealului naional, de adunare într!un singur stat a tuturor provinciilor istorice româneti ț ș Din punct de vedere militar, #omânia venea după o victorie fără glorie în  'l Doilea #ăboi :alcanic, euforia victoriei făcând să se treacă cu uurină peste lipsurile manifestate în domeniul ș ț conducerii militare, organiării i instruirii trupelor i mai ales a înestrării cu armament i te+nică ș ș ș de luptă moderne Dei legată de ș  mperiul 'ustro!;ngar  printr!un tratat secret de aliană, din ț  188<, #omânia alege să se declare neutră la ibucnirea ostilităilor, în ț  iulie 1914, prevalându!se de interpretarea clauelor relative la =casus foederis> 6n anii neutralităii, guvernul liberal condus de on   ț :rătianu a adoptat o atitudine de e0pectativă, în ciuda faptului că toate pările implicate în conflict ț au făcut presiuni asupra #omâniei combinate cu promisiuni, pentru a li se alătura  6n august 191&, #omânia primete un ultimatum să decidă dacă dorete să se alăture 'ntantei ș ș =acum ori niciodată> -ub presiunea cererii ultimative, guvernul român acceptă să intre în răboi de partea 'ntantei, dei situaia de pe fronturile de luptă nu era una favorabilă ș ț După o serie de victorii tactice rapide în ?ransilvania asupra unor fore austro!ungare copleite ț ș din punct de vedere numeric, armata română va suferi în toamna anului 191& o serie de  înfrângeri drobitoare, ceea ce va fora autorităile statului să se refugiee în *oldova, permiând ț ț ț inamicului să ocupe două treimi din teritoriul naional, inclusiv capitala :ucureti auele ț ș principale ale înfrângerii 'rmatei #omâniei în campania anului 191&, de fore germane i austro! ț ș ungare semnificativ inferioare numeric, au fost ingerinele politice maore în actul conducerii ț militare, incompetena, impostura i laitatea unei pări semnificative a ealonului militar de ț ș ș ț ș conducere, precum i lipsa de adecvare a pregătirii i dotării trupelor pentru tipul de răboi purtat ș ș  6n iarna lui 191& i primăvara anului 191%, sub conducerea unui nou =leaders+ip> militar ș .generalii )rean, +ristescu, rigorescu,  'verescu, @ăitoianu etc / i cu spriinul substanial ș ț al *isiunii *ilitare Arancee conduse de generalul Benri :ert+elot, 'rmata #omâniei a fost reorganiată i instruită pe bae moderne adaptate cerinelor răboiului ș ț ampania din vara anului 191% a fost una de succes, reuindu!se, în faa iniială, înfrângerea ș ț trupelor )uterilor entrale în bătăliile de la *ărăti ș , 5itu i ș  *ărăeti ș ș )lanificatorii militari româniintenionau ca în continuare să devolte această ofensivă pentru a începe eliberarea teritoriului ț ocupat, dar ibucnirea revoluiei ț  în mperiul #us a dus la abandonarea acestor planuri i trecerea ș din nou la defensiva strategică -ituaia pe frontul de est a evoluat într!un mod negativ, astfel încât după ce #usia a ț  înc+eiat pacea de la :rest!(itovsk cu )uterile entrale, #omânia a fost nevoită să ceară armistiiul i apoi să fie nevoită să iasă din răboi i să semnee o ț ș ș  pace separată în condiii ț umilitoare, în primăvara lui 1918 Din fericire, refuul regelui Aerdinand, care a amânat la nesfârit gestul formal de a semna acest tratat, a făcut posibilă reînceperea ostilităilor în ultimele ș ț două ile ale răboiului, preervând în acest mod statutul #omâniei de stat beligerant la onferina de )ace de la )aris ț   Cuprins   7ascunde ã 1 #omânia în anii premergători ibucnirii răboiului o 1 1 -ituaia internă ț o 1 2 #elaiile e0terne ț
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x