Documents

POLII MAGNETICI

Description
Schimbarea polilor magnetici ai pamantului
Categories
Published
of 2
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  SCHIMBAREA POLILOR MAGNETICI AI PAMANTULUI  În istoria Pământului, polii s - au schimbat, nordul devenind sud şi invers. În medie, o dată la 200.000 - 300.000 de ani are loc acest fenomen. Chiar după o schimbare cu succes a polilor, există posibilitatea ca într- un timp foarte scurt, aceştia să revină ca  înainte. Deşi efectele asupra Terrei sunt în mare parte nesemnificative, nu acelaşi lucru se poate spune despre omenire, unde paradigma actuală dictează că aproape orice aspect al vieţii noastre să fie dependent de tehnologie şi electronică.   Cercetătorii din întreaga lume susţin că un astfel de fenomen este foarte aproape.  Acum 40.000 de ani, polii au eşuat în a face o rocadă, iar ultima schimbare totală a polilor a fost acum 780.000 de ani, scrie  Futurism .  Câmpul magnetic terestru este deja în schimbare, ceea ce sugerează că polii se pregătesc să se schimbe şi deşi nu se poate spune că un astfel de eveniment este iminent p entru viitorul apropiat, este cu siguranţă o posibilitate.   Implicaţiile serioase pentru umanitate nu pot fi subestimate. Câmpul magnetic al  Pământului   protejează planeta de radiaţiile cosmice şi solare. Atunci când polii se schimbă, scutul protector se diminuează chiar până la o zecime din ceea ce es te el în mod normal. Procesul poate dura secole, timp în care radiaţiile vor putea ajunge mai aproape de planetă şi chiar pe suprafaţa acesteia, ceea ce ar însemna ca unele zone să devină neospitaliere pentru viaţă şi să ducă prin urmare la dispariţia mult or specii.  În afară de efectele pe termen lung, câmpul magnetic slab ar afecta sateliţii care orbitează Pământul, care sunt avariate oricum de radiaţiile cosmice când au fost expuse. Dacă sateliţii vor avea probleme însemnate, înseamnă că tot ce este elect ronic vor avea probleme, de la  GPS , la telefoane mobile, la infrastructura electrică. Ultima este oricum afectată de apropierea radiaţiilor cosmice de   suprafaţă.   Pe zi ce trece, devenim din ce în ce mai dependenţi de tehnologie, cu vehicule autonome şi electrice,   intel igenţă   artificială , ceasuri inteligente şi multe alte inovaţii care   avansează extrem de rapid. Atunci când evenimentul va avea loc, aceste tehnologii vor acapara şi mai mult viaţa oamenilor moderni decât o fac deja. Spitalele vor deveni  nefuncţionale, la fel şi multe dintre echipamentele militare. Comunicaţiile la nivel global vor cădea, iar tranzacţiile electronice vor deveni imposibile. Altfel spus, lumea, aşa cum o cunoaştem va fi nevoită să se întoarcă 150 de ani în timp. De asemenea, efectele sociale vor avea un rol important de jucat, dar aici, cursul poate fi extrem de imprevizibil. Spre deosebire de multe alte evenimente, schimbarea polară este o certitudine într  -un viitor apropiat, de aceea, interesul pentru protejarea împotriva efectelor schimbă rii câmpului magnetic.
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks