Documents

Tehnologii de Deformare Plastica a Metalelor Si Aliajelor La Rece

Description
UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI FACULTATEA DE MECANICA SI TEHNOLOGIE Specializarea: Tehnologia constructiilor de masini Tehnologii de deformare plastica a metalelor si aliajelor la rece Click to edit Master subtitle style Student : Ion George Anul: I Gr : II Subgr: I 2011 4/26/12 CUPRINS ã Metale si aliaje neferoase deformabile plastic …………………………3 Aluminiul si aliajele sale…………………………………………………….3 Magneziul si aliajele sale…………………………………………………...4 Temperatura de deformare…………………………………………………5 Extru
Categories
Published
of 16
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  Click to edit Master subtitle style4/26/12   Tehnologii de deformare plastica ametalelor si aliajelor la rece UNIVERSITATEA DIN PITEŞTIFACULTATEA DE MECANICA SI TEHNOLOGIESpecializarea: Tehnologia constructiilor de masini Student : Ion George Anul: I Gr : II Subgr: I 2011    4/26/12   CUPRINS ã Metale si aliaje neferoase deformabile plastic…………………………3 ã  Aluminiul si aliajele sale…………………………………………………….3 ã Magneziul si aliajele sale…………………………………………………...4 ã Temperatura de deformare…………………………………………………5 ã Extrudarea……………………………………………………………………6 ã Matritarea …………………………………………………………………...11    4/26/12   Metale si aliaje neferoase deformabile plastic  Aluminiul si aliajele sale In privinta productiei , aluminiul est utilizat in nenumarate domenii fie ca aluminiu pur , fie aliat cu alte metale care-I imbunatattesc anumite proprietati mecanice , chimice sautehnologice .Semifabricatele obtinute si aliajele de aluminiu prin deformare plastica reprezinta inprezent, pe plan mondial peste 60% din productia de aluminiu primar extras:- laminare (table, benzi, folii, discuri) ….…40%- extrudare (tevi, bare, profile)……………..13%- sarma……………………………………….7%Proprietatile lor deosebite (greutatea redusa, plasticitatea, proprietatile mecaniceridicate la aliaje , conductabilitatea termica si electrica mare) au determinat extindereafolosirii produselor obtinute prin deformare plastica in toate domeniile industriei si vietiimoderne.Industra transporturilor navale, aeriene si terestre, idustria electrotehnica, industriaambalajelor, industria alimentara, etc., reprezinta principalii consumatori aisemifabricatelor din aluminiu si aliaje din aluminiu.In domeniul aviatiei aliajele de aluminiu de inalta rezistenta s-au impus in specialprin greutatea specifica redusa, rezistenta la oboseala sporita, rezistenta la tempertura,proprietatile magnetice si conductibilitate termica bun. Aliat cu litriu, aluminiul isi consercaprop. Mecanice pana la 220 gr Celsius, iar prin alierea cu CU, Mn, Zn, Ti, Zr, pana la 255gr Celsius. 3  4/26/12   Folosirea tablelor si profilelor diverse la caroseriile auto ( camioane, izoterme) acondus la reducerea substantiala a greutatii acestora , concomitent cu crestereacapacitatii utile de transport. Conductabilitatea electrica foarte buna (61%% din cea acuprului) alaturi de o greutate specifica de peste trei ori mai mica fata de cupru fac dinaluminiu inlocuitorul ideal al cuprului in domeniul electrotehnicii, economiile realizateridicanduse in unele cazuri pana la 50%. Magneziul si aliajele sale Mg si aliajele sale devin din ce in ce mai mult aplicate pe scara industriala datoritaproprietatilor mecanice, fizice si tehnologice deosebite in conditii speciale( la temp. inalte,la temp. foarte joase, in reactoarele nucleare etc.). Aliajele de magneziu suntcaracterizate prin greutatea specifica mica , caldura specifica mare, capacitatea mare deabsorbtie a energiei mecanice ( a vibratiilor de exemplu ). In comparatie cu aliajele dealuminiu, aliajele cu baza de magneziu au o conductabilitate termica mai redusa sicontractii mai importante la solidificare. Aliajele din sist Mg-Mn cu sau fara adaosuri de ceriu poseda o plasticitate ridicataatat pentru deformare la cald cat si la rece si pot fi prelucrate dupa diferite scheme detensiune-deformatie prin forjare, matritare. 4
Search
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks