Documents

Tmk

Description
Tmk
Categories
Published
of 29
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  Subiecte TMK  –   proba teoretica   1.   Definitia rezistentei musculare (factorii de care depinde).  Definitie: Rezistenta este capacitatea de a sustine un efort, adica o activitate musculara pe o perioada lunga de timp, dar si capacitatea de a sustine o contractie.   Factorii care realizeaza rezistenta musculara sunt:   ã   Forta musculara ã   Rezistenta musculara ã   Metabolismul muscular ã   Complexul factorilor neuronali: concentrare, excitatie/inhibitie corticala ã   Starea generala (boala/sanatate, dezechilbru neurovegetativ, endocrin) 2. Contractia izometrica (avantaje,dezavantaje).   Avantaje:   ã   Eficienta buna pentru cresterea fortei si hipertrofie (superioara altor tehnici) ã   Creste rezistenta musculara ã   Tehnica simpla ã   Durata scurta de tratament ã    Nu solicita articulatia ã   Mai putin obositoare  ã   50% din forta maxima determina cresterea cu 3-5% a fortei, saptamanal ã   Este bine sa se sumeze cu contractia dinamica pentru a se obtine coordonarea nervoasa ã   Sa fie precedata de efort dinamic/doar incalzire prin miscari libere Dezavantaje:   ã   Creste munca ventriculului stang, creste alura ventriculara si tensiunea arteriala (diastolica), creste perioada de preejectie ( riscuri mari la batrani) ã   Exercitii cu respiratia blocata pentru 8-12 secunde cu pauze scurte intre exercitii determina cresterea presiunii intratoracice si intracraniene ã    Nu influenteaza supletea articulara ã   Tonifica fibrele antrenate la unghiul dat ã   Antreneaza pentru contractii lente ca raspuns intarziat ã    Nu antreneaza coordonarea pentru activitati motorii complementare 3. Contractia izotonica (definitie, metodologie).   Definitie: Este o contractie dinamica, cu diferenta intre lungimile muschiului, cu dezvoltarea unei tensiuni constante pe parcursul miscarii.   Metodologie: Modificarea lungimii muschiului se poate face prin apropierea capetelor (scurtare), realizandu-se o contractie dinamica concentrica, sau prin indepartarea capetelor (alungire) cauzata de o forta exterioara care invinge rezistenta muschiului, realizandu-se o contractie dinamica excentrica.    4. Metodologia de crestere a fortei musculare.   Pentru o forta sub 3, se face suma miscarilor active si miscare  pasiva. Pentru o forta 0-1, se face prezentarea amplitudinii de miscare si reeducarea miscarii prin reflexe tonice articulare (reflex de intindere). Pentru o forta  –  2 si  –  3, se face miscare activa asistata. Sustinere de catre kinetoterapeut, suspendare cu contragreutate, orteza dinamica. Pentru forta 2 si 3 se face miscare activa, iar  pentru forta 2+, 3+, -4, 4 se face miscare activa cu rezistenta.   5. Definiti coordonarea, factorii de care depinde coordonarea si legile coordonarii.   Definitie: Coordonarea presupune combinarea activitatii unui numar de muschi intr-o schema de miscare continua, lina, executata in conditii normale.   Legile antrenamentului pentru coordonare (Kottke):   ã   Exercitii de cateva ori pe zi fara intrerupere pana la coordonare   ã   Orice contractie inutila trebuie evitata (sa nu apara iradierea excitatiei care poate compromite coordonarea)   ã   Intarirea perceptiei senzoriale corecte (explicatii verbale, inregistrari cinematice, desene)   ã   Concentrarea pacientului (daca apare oboseala sau plictiseala se opreste)   ã    Nu se foloseste forta maxima: cu cat rezistenta opusa miscarii va fi mai mica, cu atat iradierea excitatiei sistemului nervos central (SNC) va fi mai mica si creste coordonarea (chiar sub 10% din forta maxima)   Factorii de care depinde coordonarea sunt:      6. Parametrii de care depinde forta musculara .   a.   Diametrul de sectiune al muschiului   Prin exercitii adecvate se obtine hipertrofia musculara. Tensiunea maxima a unui muschi este 3,6-4 kg/cm2 suprafata de sectiune. In hipertrofie nu creste numarul fibrelor ci creste numarul elementelor sarcoplasmatice, cresc proteinele contractile, cresc ADN si ARN muscular. Activitatea musculara de mare intensitate si alimentatia hiperproteica produc hipertrofie musculara. Excitantul biologic este efortul aproape maximal cu frecvente repetitii. Este stimulata sinteza proteica in  perioada de supracompensare post-efort. Se fac exercitii cu incarcare, repetabile doar de 7-8 ori pe sedinta. Excitantul  biologic necesar cresterii fortei care trebuie sa determine oboseala musculara va produce stres metabolic.   b.    Numarul de unitati motorii active   In repaus sunt active 2-5% din unitatile motorii. Intr-o contractie usoara sunt active 10-30%, iar intr-o contractie cu forta maxima sunt active 75% din unitatile motorii (in conditii speciale de  pericol sau aparare, acest procent poate creste). La nivelul sistemului nervos central (SNC), impulsurile sunt mai frecvente si mai concentrare. Exercitiul repetat creste capacitatea de concentrare a centrilor corticali si creste recrutarea spatiala.   c.   Frecventa impulsurilor nervoase  
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x