Documents

tratament

Description
REZOLVAREA UNUI CAZ DE URGENŢĂ Identificarea cazului de urgenţă Semnalarea lui Primului ajutor Tratament medical de specialitate Transport Continuarea tratamentului în clinică SINCOPA ŞI LIPOTIMIA SINCOPA: - este întreruperea de foarte scurtă durată(sec.→ 1-2min) a unei funcţii vitale (cardiacă, respiratorie), reversibilă imediat spontan sau prin intervenţie medicală.Nu se confundă în nici un fel cu stopul respirator sau cardiac ce necesită resuscitare. TIPURI DE SINCOPĂ 1. Sincopa vasovagală Se
Categories
Published
of 42
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  REZOLVAREA UNUI CAZ DE URGENŢĂIdentificarea cazului de urgenţăSemnalarea luiPrimului ajutor Tratament medical de specialitateTransportContinuarea tratamentului în clinicăSINCOPA ŞI LIPOTIMIA SINCOPA: - este întreruperea de foarte scurtă durată(sec.→ 1-2min) a unei funcţii vitale(cardiacă, respiratorie), reversibilă imediat spontan sau prin intervenţiemedicală.Nu se confundă în nici un fel cu stopul respirator sau cardiac cenecesită resuscitare.TIPURI DE SINCOPĂ1.Sincopa vasovagalăSemne premonitorii-Greaţă, paloare, slăbiciune, căscat, midriază, stare confuzională-Tahicardie sau bradicardie, hipotensiune arterialăFactori predispozanţi-Încăperi supraaglomerate, supraîncălzire - Ortostatism prelungit-Anxietate, emoţii puternice-Dureri intenseTratament-Clinostatism cu membrele inferioare ridicateForme speciale-Sincopa micţională-Sincopa la tuse-Sincopa la râs-Hipoglicemia 2. Sincopa cardiacă - apare în dereglări trecătoare cardiace ca: bloc total A-V., torsadavârfurilor, tahiaritmii diverse tranzitorii, infarct miocardic acut.Simptomatologie-Bolnavul îşi pierde de obicei conştienţa ca în lipotimie cu care se confundă 1  -Paliditate, cianoză-Apnee, uneori convulsii-De cele mai multe ori trezirea este rapidă fără manifestări rezidualeTratament-Clinostatism cu membrele inferioare ridicate-oxigenoterapie,-EKG sau monitorizare.-PEV de aşteptare-Revenirea spontană la ritm normal sinusal (chiar şi după o scurtă fibrilaţieventriculară prin electrocutare) nu dă timp unei terapii.-În bradicardii extreme cu aspect de sincopă se va injecta Atropină0,01mg/Kg;-În torsada vârfurilor Mg SO4 20% fiole de 10 ml (1-2g i.v.).-În aritmii supraventriculare manevrele vagale pot grăbi revenirea la normal.-Necunoscând evoluţia este obligatorie pregătirea unei resuscitări.Forme specialeSincopa carotidină (la bărbierit)-Când există un sinus carotidian hiperexcitabil, un răspuns vagal reflex ducela bradicardie prin bloc A-V sau sinoatrial - Poate să apară şi la mişcări ale capului3.Sincopa de cauză cerebrală - În criza epileptică (aură, pierderea conştienţei, limbă muşcată, emisie deurină, somn postcriză)-Drop-attak: pierderea bruscă a forţei musculare a membrelor inferioare, decele mai multe ori fără pierderea conştienţei, fără prodroame, fărămodificări de culoare a feţei cu răniri frecvente. Mecanism de apariţie: prininsuficienţă vertebro-bazilară, mai frecvent la vârsnici-Atac ischemic tranzitor  4. Sincopa respiratorie :-mai puţin periculoasă se însoţeşte de cianoză şi mai rar de pierdereaconştienţei.Cauze:-neuropsihice (spaimă, durere supraliminară)-reflexă într-o electrocutare, hidrocuţie (contactul cu apa rece ategumentelor sau zonelor reflexogene faringo-laringiene). - Se poate produce şi un spasm scurt laringian .Tratament-scurtă respiraţie cu balon AMBU sub oxigenoterapie.-Există sincope respiratorii mai prelungite post-critice (după o crizăconvulsională ) sau în cadrul unei crize de histerie.  2  LIPOTIMIA (Leşinul):-este o pierdere tranzitorie(1-5min) a conştienţei ( cu cădere) prin anemiecerebrală trecătoare.-O scădere reversibilă a irigaţiei sistemului nervos central cu paliditate,transpiraţii sau nu, cu hipotensiune, puls filiform,-poate apare în stări emotive extreme, durere vie, sarcină ectopică ruptă, saualte hipovolemii acute;-în toate cauzele de mai sus care au produs o stare sincopală cardiacă sau în boli neurologice neexplorate (valenţe epileptice).Tratament-decubit dorsal cu membrele inferioare pe plan ridicat,-se v-a administra oxigen pe mască,-la nevoie o scurtă respiraţie asistată (AMBU)-abord venos si perfuzie de asteptare-monitorizare puls, TA, pulsoximetria,În încheiere, Sincopa şi Lipotimia de obicei foarte scurte şi reversibile spontan nuse confundă cu stopul respirator sau cardiac, dar vor alerta Ambulanţa pentru oresuscitare şi bolnavii nu vor fi părăsiţi la revenire ci transportaţi pentruinvestigaţii clinice.Sincopa şi lipotimia nu se vor trata cu indiferenţă. Corect se va pregăti necesarul pentru resuscitare şi se vor face investigaţii clinice şi paraclinice bolnavului.Accidentatul cu lipotimie si mai ales cu sincopa va fi si monitorizat clinic inUPU.SOCULEste o reactie complexa a intregului organism, aparuta imediat postagresiune,cu evolutie acuta si fazica ( compensat, decompensat) manifestata mai aleshemodinamic si metabolic. Axul metabolic al socului este suferinta de O2 lanivelul tesuturilor.CLASIFICAREA SOCULUI1.SOC HIPOVOLEMIC ã HEMORAGIC ( hemoperitoneu, HDS, etc) ã TRAUMATIC (patogenie mixta) ã DESHIDRATARE ( ex. pierderi digestive) ã PLASMORAGIE (arsuri, sd. De strivire) 2. SOC CARDIOGEN deficit de pompa cardiaca 3  ã Infarct miocardic acut ã Aritmii grave ã Tamponada cardiaca ã Embolie pulmonara masiva ã Decompensare acuta cardiaca ã Mecanic ( plaga cardiaca)3.SOC VASO-NEUROGEN ã SOC ANAFILACTIC ã SOC SIMPATOLITIC ( leziuni medulare, anestezii )4.SOC SEPTICATENTIE!!! TERAPIA SOCULUI INCEPE IMEDIAT POSTAGRESIVsi nu prin masuri de resuscitare. SOCUL CARDIOGENDEFICIT DE POMPA; SCADEREA TA-- > COLAPS , mortalitatea este de90%Debutul poate fi acut sau cel mai adesea prin agravarea unei insuficiente cardiacevechi.Cauze: ã rapid reversibile:tamponada cardiaca, pneumotorax sufocant, aritmii ã altele: infarct miocardic, miocardita, depresia miocardului ( medicamente,hipoxie, acidoza, sepsis) , distructii valvulare( endocardita) , embolia pulmonara, disectia de aorta, status post resuscitare.Diagnostic:cianoza, extremitati reci, reumplere capilara lunga, puls filiform, polipnee, dureri precordiale, modificari ecg.MANAGEMENT:1. O2 terapie pe masca ; uneori IOT de la inceput2.ABORD VENOS, cateter central pentru PVC3. PERFUZIE de asteptare Ringer, Glucoza 5%4. MONITORIZARECAZURI PARTICULARE 4
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x