Government & Politics

A partir de From Feiners Laborables Weekdays

Description
A partir de From Feiners Laborables Weekdays
Published
of 2
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
   app Gencattwitter.com/rodalieswww.rodaliesdecatalunya.cat 900 41 00 41 012 RT1    T  a  r  r  a  g   o  n  a    V   i   l  a -  s  e  c  a    R  e  u  s RT2 L’Arboç Tarragona L’Hospitalet de l’Infant RT1 Tarragona Reus RT1  31583  7.00 7.08 7.16 R15  15907 RE  7.38 7.47 7.54 RT1  31585  7.50 7.58 8.06 R14  15405 R  8.00 8.07 8.14 R15  15029 RE  8.37 8.47 8.55 RT1  31587  9.15 9.23 9.31 MD   17501 RE  10.09 10.17 10.27 R15  15021 RE  11.06 11.16 11.23 RT1  31589  11.18 11.26 11.34 R15  15049 R  12.07 12.16 12.23 R14  15407 R  12.30 12.37 12.44 RT1  31591  12.40 12.48 12.56 R14  15043 RE  13.07 13.16 13.24 RT1  31593  14.12 14.20 14.28 R15  15037 RE  14.37 14.46 14.55 R14  15041 RE  15.07 15.17 15.24 R15  15025 RE  15.38 15.48 15.55 R15  15017 RE  16.38 16.47 16.54 MD   15015 RE  17.09 17.17 17.25 RT1  31595  17.35 17.43 17.51 R14  15045 RE  18.08 18.17 18.26 R15  15033 RE  18.38 18.45 18.53 RT1  31597  19.12 19.20 19.28 R15  15039 RE  19.37 19.46 19.54 RT1  31599  20.18 20.26 20.34 R15  15139 R  20.35 20.43 20.50 R15  15035 RE  21.07 21.17 21.25 R15  15031 RE  21.36 21.46 21.53 R15  15027 RE  22.41 22.51 22.58 R16  18059 RE  6.48 6.55 6.58 7.07 7.20 7.24 7.30 –  7.39 RT2  31551  7.00 7.06 7.12 7.20 7.23 7.31 7.40 7.44 7.49 R15  15907 RE  7.17 7.26 7.30 7.38 R15  15029 RE  8.17 8.26 8.29 8.37 R16  18051 RE  8.48 8.56 8.59 9.09 9.18 9.23 9.32 –  9.41 R16  15231 RE  9.18 – – 9.37 9.50 MD   17501 RE  9.48 9.56 10.00 10.07 MD   18093 RE  10.18 10.26 10.30 10.41 10.49 10.52 10.57 –  11.06 RT2  35753  10.15 10.21 10.27 10.35 10.38 10.46 10.56 11.00 11.12  11.16 11.22 R15  15021 RE  10.46 10.55 10.58 11.08 11.17 11.20 11.26 R15  15049 RE  11.47 11.54 11.58 12.07 R16  18251 RE  12.23 12.32 12.37 12.42 –  12.34 R14  15043 RE  12.48 12.55 12.58 13.07 R16  18055 RE  13.46 13.53 13.56 14.05 14.13 14.17 14.23 –  14.34 RT2  31555  13.46 13.52 13.58 14.06 14.09 14.17 14.26 14.30 14.36 R15  15037 RE  14.17 14.24 14.27 14.37 R14  15041 RE  14.47 14.55 14.59 15.07 R15  15025 RE  15.19 15.27 15.31 15.38 R16  18057 RE  15.47 15.55 15.58 16.08 16.16 16.20 16.25  16.32 16.40 RT2  35755  15.45 15.51 15.57 16.05 16.08 16.16 16.25 16.29 16.36  16.43 16.58 R15  15017 RE  16.16 16.23 16.27 16.38 MD   15015 RE  16.48 16.56 17.00 17.07 R16  18255 RE  17.24 17.32 17.36 17.42 –  17.53 R14  15045 RE  17.47 17.56 18.00 18.08 R15  15033 RE  18.18 18.26 18.30 18.37 R16  18091 RE  18.48 18.56 19.00 19.09 19.19 19.23 19.34 –  19.47 R15  15039 RE  19.17 19.25 19.29 19.37 RT2  35757  19.42 19.48 19.54 20.02 20.05 20.13 20.22 20.26 20.32  20.37 20.44 R15  15139 R  20.04 20.22 20.26 20.35 R16  18087 RE  20.17 20.25 20.29 20.40 20.49 20.54 21.00 –  21.16 R15  15035 RE  20.48 20.56 20.59 21.07 R15  15031 RE  21.17 21.25 21.29 21.36 R16  18259 RE  21.47 21.56 21.59 22.08 22.19 22.23 22.28 –  22.57 R15  15027 RE  22.22 22.30 22.33 22.41 Feiners Laborables Weekdays  A partir de From 20 / 6 / 2014 R15  15907 RE  7.38 7.47 7.54 R14  15405 R  8.00 8.07 8.14 R15  15029 RE  8.37 8.47 8.55 MD   17501 RE  10.09 10.17 10.27 R15  15021 RE  11.06 11.16 11.23 R14  15407 R  12.30 12.37 12.44 R14  15043 RE  13.07 13.16 13.24 R15  15037 RE  14.37 14.46 14.55 R14  15041 RE  15.07 15.17 15.24 MD   15015 RE  17.09 17.17 17.25 R14  15045 RE  18.08 18.17 18.26 R15  15033 RE  18.38 18.45 18.53 R15  15139 R  20.35 20.43 20.50 R15  15035 RE  21.07 21.17 21.25 R15  15031 RE  21.36 21.46 21.53 R15  15027 RE  22.41 22.51 22.58 Dissabtes, diumenges i festius   Sábados, domingos y festivos Saturdays, Sundays and Holidays  A partir de From 20 / 6 / 2014  No circula diumenges i festius. No circula domingos y festivos. Does not run on Sundays and holidays.  No circula del 21/6 al 28/9. No circula del 21/6 al 28/9. Does not run on 21/6 to 28/9.  No circula dissabtes i el dia 25/12. No circula los sábados y el día 25/12. Does not run on Saturdays and 25/12.. Només circula del 21/6 al 28/9. Sólo circula del 21/6 al 28/9. Only runs on 21/6 to 28/9. Enllaç. Consulteu els horaris de la línia R4.   Enlace. Consulte los horarios de la línea R4.  Link. See the timetable of line R4.   No circula del 21/6 al 31/8.  No circula del 21/6 al 31/8. Does not run on 21/6 to 31/8.  Només circula del 21/6 al 31/8. Sólo circula del 21/6 al 31/8. Only runs on 21/6 to 31/8. No circula del 2/8 al 31/8. No circula del 2/8 al 31/8. Does not run on 2/8 to 31/8.  No circula del 3/11 al 21/12. No circula del 3/11 al 21/12. Does not run on 3/11 to 21/12.  Enllaç. Consulteu els horaris de la línia R4.   Enlace. Consulte los horarios de la línea R4.  Link. See the timetable of line R4.   Trens i estacions accessibles per a Persones amb Mobilitat Reduïda, prèvia sol·licitud del servei d’ajuda. Telèfon 902 24 05 05. www.renfe.com www.adif.es Trenes y estaciones accesibles para Personas con Movilidad Reducida, previa solicitud del servicio de ayuda. Teléfono 902 24 05 05. www.renfe.com www.adif.es  Trains and stations accessible to people of reduced mobility with prior request for assistance service. Phone 902 24 05 05. www.renfe.com www.adif.es  R  Regional  RE  Regional Exprés RT1  T  a  r  r  a  g   o  n  a    V   i   l  a -  s  e  c  a    R  e  u  s R4R4 RT2    L   ’  A  r   b  o  ç     E   l    V  e  n  d  r  e   l   l  S  a  n   t    V   i  c  e  n  ç    d  e   C  a   l  d  e  r  s   T  o  r  r  e  d  e  m   b  a  r  r  a  A   l   t  a  f  u   l   l  a  -    T  a  m  a  r   i   t    T  a  r  r  a  g   o  n  a    P  o  r   t   A  v  e  n   t  u  r  a  S  a   l  o  u  C  a  m   b  r   i   l  s R4    M  o  n   t -  r  o   i  g    d  e   l   C  a  m  p    L   ’   H  o  s  p   i   t  a   l  e   t   d  e    l   ’   I  n  f  a  n   t R15R16R14R13R13R15R14R16 El Vendrell    T  o  r  r  e  d  e  m   b  a  r  r  a  A   l   t  a   f  u   l   l  a  -   T  a  m  a  r   i   t ManresaBarcelonaEstació de França Sant Vicençde Calders L’Arboç    T  a  r  r  a  g   o  n  a Reus València L’Hospitaletde l’Infant Port AventuraSalouVila-seca Lleida-PirineusZaragoza e l’Infant TortosaUlldecona-Alcanar-La SéniaLleida-PirineusZaragozaRiba-roja d’EbreZaragoza   C  a  m   b  r   i   l  s   M  o  n   t  -  r  o   i  g   d  e   l   C  a  m  p   R16  18059 RE  6.48 6.55 6.58 7.07 7.20 7.24 7.30 R15  15907 RE  7.17 7.26 7.30 7.38 R15  15029 RE  8.17 8.26 8.29 8.37 R16  18051 RE  8.48 8.56 8.59 9.09 9.18 9.23 9.32 R16  15231 RE  9.18 – – 9.37 9.50 MD   17501 RE  9.48 9.56 10.00 10.07 MD   18093 RE  10.18 10.26 10.30 10.41 10.49 10.52 10.57 R15  15021 RE  10.46 10.55 10.58 11.08 11.17 11.20 11.26 R16  18053 RE  11.47 11.54 11.58 12.07 12.16 12.19 12.26 R14  15043 RE  12.48 12.55 12.58 13.07 R16  18055 RE  13.46 13.53 13.56 14.05 14.13 14.17 14.23 R15  15037 RE  14.17 14.24 14.27 14.37 R14  15041 RE  14.47 14.55 14.59 15.07 R16  18257 R  15.47 15.55 15.58 16.08 16.16 16.20 16.25 MD   15015 RE  16.48 16.56 17.00 17.07 R16  18253 RE  17.16 17.23 17.27 17.38 17.47 17.51 17.59 R14  15045 RE  17.47 17.56 18.00 18.08 R15  15033 RE  18.18 18.26 18.30 18.37 R16  18091 RE  18.48 18.56 19.00 19.09 19.19 19.23 19.34 R15  15139 R  20.04 20.22 20.26 20.35 R16  18087 RE  20.17 20.25 20.29 20.40 20.49 20.54 21.00 R15  15035 RE  20.48 20.56 20.59 21.07 R15  15031 RE  21.17 21.25 21.29 21.36 R16  18259 RE  21.47 21.56 21.59 22.08 22.19 22.23 22.28 R15  15027 RE  22.22 22.30 22.33 22.41 RT2  S  a  n   t    V   i  c  e  n  ç    d  e   C  a   l  d  e  r  s    T  o  r  r  e  d  e  m   b  a  r  r  a  A   l   t  a  f  u   l   l  a  -    T  a  m  a  r   i   t    T  a  r  r  a  g   o  n  a    P  o  r   t   A  v  e  n   t  u  r  a  S  a   l  o  u    C  a  m   b  r   i   l  s R4   app Gencattwitter.com/rodalieswww.rodaliesdecatalunya.cat 900 41 00 41 012 RT2 RT1 Reus TarragonaL’Hospitalet de l’Infant Tarragona L’Arboç R15  15130 R  5.37 5.44 5.52 R15  15034 RE  6.43 6.50 7.00 R15  15030 RE  7.32 7.39 7.47 R14  15400 R  7.43 7.51 8.00 R15  15032 RE  9.17 9.27 9.35 R14  15404 R  9.36 9.43 9.50 R15  15038 RE  11.10 11.17 11.25 R15  15028 RE  12.10 12.17 12.25 R15  15912 RE  13.08 13.15 13.24 R14  15402 R  14.37 14.46 14.55 MD   17050 RE  15.30 15.38 15.48 R14  15042 RE  17.14 17.21 17.29 R15  15036 RE  18.50 18.57 19.05 R14  15408 R  19.19 19.26 19.32 MD   15016 RE  20.15 20.21 20.29 R15  15138 R  21.18 21.26 21.34 RT1    R  e  u  s    V   i   l  a -  s  e  c  a    T  a  r  r  a  g   o  n  a R15  15130 R  5.37 5.44 5.52 R15  15034 RE  6.43 6.50 7.00 R15  15022 RE  7.04 7.12 7.21 RT1  31582  7.25 7.33 7.41 R15  15030 RE  7.32 7.39 7.47 R14  15400 R  7.43 7.51 8.00 RT1  31584  8.26 8.34 8.42 R15  15032 RE  9.17 9.27 9.35 R14  15404 R  9.36 9.43 9.50 RT1  31586  10.08 10.16 10.24 R15  15038 RE  11.10 11.17 11.25 RT1  31588  12.04 12.12 12.20 R15  15028 RE  12.10 12.17 12.25 R15  15912 RE  13.08 13.15 13.24 RT1  31590  13.41 13.49 13.57 R15  15048 RE  14.11 14.19 14.28 R14  15402 R  14.37 14.46 14.55 MD   17050 RE  15.30 15.38 15.48 R15  15026 RE  16.14 16.21 16.29 RT1  31592  16.37 16.45 16.53 R14  15042 RE  17.14 17.21 17.29 RT1  31594  18.00 18.08 18.16 R15  15036 RE  18.50 18.57 19.05 R14  15408 R  19.19 19.26 19.32 RT1  31596  19.35 19.43 19.51 MD   15016 RE  20.15 20.21 20.29 R15  15138 R  21.18 21.26 21.34 RT1  31598  22.20 22.28 22.36 R15  15130 R  5.52 6.01 6.05 6.15 R15  15034 RE  7.00 7.07 7.11 7.19 R15  15022 RE  7.21 7.29 7.34 7.43 R16  18254 RE  6.41  –  6.50 6.56 6.59 7.11 R15  15030 RE  7.47 7.56 8.01 8.10 R14  15400 R  8.00 8.08 8.12 8.31 RT2  31550  8.09 8.15 8.18 8.27 8.34 8.38 8.46 8.51 8.57 R16  18086 RE  8.27  – 8.37 8.43 8.45 8.56 9.04 9.07 9.17 R15  15032 RE  9.35 9.42 9.47 9.54 R16  18050 R  10.05 10.15 10.23 10.28 10.38 R16  18094 RE  9.56 10.01  10.05 10.14 10.17 10.27 10.35 10.40 10.49 R15  15038 RE  11.25 11.33 11.36 11.45 R16  18256 RE  11.24  – 11.34 11.40 11.43 11.54 12.02 12.07 12.16 R15  15058 RE  11.55 12.00 12.07 12.25 12.33 12.36 12.45 RT2  35454  12.16 12.21  12.26 12.36 12.40 12.50 12.57 13.01 13.09 13.14 13.20 R15  15912 RE  13.24 13.32 13.36 13.45 R15  15048 RE  14.28 14.35 14.39 14.47 R16  18260 RE  14.18  – 14.26 14.31 14.34 14.45 R14  15402 R  14.55 15.03 15.08 15.17 RT2  31554  14.45 14.51 14.54 15.04 15.11 15.15 15.22 15.27 15.33 MD   17050 RE  15.48 15.55 16.00 16.09 R15  15026 RE  16.29 16.36 16.41 16.49 R16  18054 RE  16.29  – 16.39 16.45 16.47 16.58 17.06 17.10 17.18 R14  15042 RE  17.29 17.36 17.39 17.47 RT2  35456  17.40 17.45  17.56 18.05 18.10 18.20 18.27 18.31 18.39 18.44 18.50 R16  18056 RE  18.01  – 18.11 18.18 18.21 18.32 18.39 18.43 18.51 R15  15036 RE  19.05 19.12 19.16 19.24 R16  18058 RE  19.26 19.31  19.37 19.43 19.47 19.57 20.05 20.08 20.17 MD   15016 RE  20.29 20.36 20.40 20.47 MD   18099 RE  20.15  – 20.30 20.39 20.41 21.00 21.08 21.11 21.18 R15  15138 R  21.34 21.49 21.52 22.00 RT2  35458  21.30 21.35  21.44 21.50 21.54 22.04 22.11 22.15 22.23 22.28 22.34 R16  15232 R  22.05 22.09 22.25 – – 22.41 Feiners Laborables Weekdays  A partir de From 20 / 6 / 2014 Dissabtes, diumenges i festius   Sábados, domingos y festivos Saturdays, Sundays and Holidays RT1    R  e  u  s    V   i   l  a -  s  e  c  a    T  a  r  r  a  g   o  n  a   No circula del 21/6 al 31/8.  No circula del 21/6 al 31/8. Does not run on 21/6 to 31/8.  Només circula del 21/6 al 31/8. Sólo circula del 21/6 al 31/8. Only runs on 21/6 to 31/8. No circula del 2/8 al 31/8. No circula del 2/8 al 31/8. Does not run on 2/8 to 31/8.  Només circula del 2/6 al 5/9. Sólo circula del 2/6 al 5/9. Only runs on 2/6 to 5/9.  Només circula del 21/6 al 5/9. Sólo circula del 21/6 al 5/9. Only runs on 21/6 to 5/9.  No circula diumenges i festius. No circula domingos y festivos. Does not run on Sundays and holidays.  No circula del 21/6 al 28/9. No circula del 21/6 al 28/9. Does not run on 21/6 to 28/9.  Només circula del 21/6 al 28/9. Sólo circula del 21/6 al 28/9. Only runs on 21/6 to 28/9. Només circula diumenges i festius fins al 26/10. Sólo circula domingos y festivos hasta el 26/10. Only runs on Sundays and holidays to 26/10.  Només circula diumenges i festius. Sólo circula domingos y festivos. Only runs on Sundays and holidays. Diumenges i festius circula com a Regional. Domingos y festivos circula como Regional. On Sundays and holidays it runs as Regional.  Només circula del 21/6 al 7/9. Sólo circula del 21/6 al 7/9. Only runs on 21/6 to 7/9.   Trens i estacions accessibles per a Persones amb Mobilitat Reduïda, prèvia sol·licitud del servei d’ajuda. Telèfon 902 24 05 05. www.renfe.com www.adif.es Trenes y estaciones accesibles para Personas con Movilidad Reducida, previa solicitud del servicio de ayuda. Teléfono 902 24 05 05. www.renfe.com www.adif.es  Trains and stations accessible to people of reduced mobility with prior request for assistance service. Phone 902 24 05 05. www.renfe.com www.adif.es  R  Regional  RE  Regional Exprés  A partir de From 20 / 6 / 2014 R4   Enllaç. Consulteu els horaris de la línia R4.   Enlace. Consulte los horarios de la línea R4.  Link. See the timetable of line R4. R4   Enllaç. Consulteu els horaris de la línia R4.   Enlace. Consulte los horarios de la línea R4.  Link. See the timetable of line R4. RT2   C  a  m   b  r   i   l  s   M  o  n   t -  r  o   i  g    d  e   l   C  a  m  p    L   ’   H  o  s  p   i   t  a   l  e   t   d  e    l   ’   I  n  f  a  n   t   S  a   l  o  u   P  o  r   t   A  v  e  n   t  u  r  a    T  a  r  r  a  g   o  n  a   A   l   t  a  f  u   l   l  a  -    T  a  m  a  r   i   t   T  o  r  r  e  d  e  m   b  a  r  r  a    S   t .    V   i  c  e  n  ç    d  e    C  a   l  d  e  r  s    E   l    V  e  n  d  r  e   l   l    L   ’  A  r   b  o  ç  R4 R15R16R14R13R13R15R14R16 El Vendrell    T  o  r  r  e  d  e  m   b  a  r  r  a  A   l   t  a   f  u   l   l  a  -   T  a  m  a  r   i   t ManresaBarcelonaEstació de França Sant Vicençde Calders L’Arboç    T  a  r  r  a  g   o  n  a Reus València L’Hospitaletde l’Infant Port AventuraSalouVila-seca Lleida-PirineusZaragoza e l’Infant TortosaUlldecona-Alcanar-La SéniaLleida-PirineusZaragozaRiba-roja d’EbreZaragoza   C  a  m   b  r   i   l  s   M  o  n   t  -  r  o   i  g   d  e   l   C  a  m  p   R15  15130 R  5.52 6.01 6.05 6.15 R15  15034 RE  7.00 7.07 7.11 7.19 R16  18090 RE  7.01 7.07 7.10 7.25 7.32 7.37 7.46 R15  15030 RE  7.47 7.56 8.01 8.10 R14  15400 R  8.00 8.08 8.12 8.31 R16  18086 RE  8.37 8.43 8.45 8.56 9.04 9.07 9.17 R15  15032 RE  9.35 9.42 9.47 9.54 R16  18094 RE  10.05 10.14 10.17 10.27 10.35 10.40 10.49 R15  15038 RE  11.25 11.33 11.36 11.45 R16  18256 RE  11.34 11.40 11.43 11.54 12.02 12.07 12.16 R15  15058RE  11.55 12.00 12.07 12.25 12.33 12.36 12.45 15028 R15  15912 RE  13.24 13.32 13.36 13.45 R16  18052 RE  14.08 14.13 14.19 14.31 14.38 14.42 14.50 R14  15402 R  14.55 15.03 15.08 15.17 MD   17050 RE  15.48 15.55 16.00 16.09 R16  18054 RE  16.39 16.45 16.47 16.58 17.06 17.10 17.18 R14  15042 RE  17.29 17.36 17.39 17.47 R16  15210 R  17.30 17.36 17.39 17.53 18.01 18.05 18.13 R16  18056 RE  18.11 18.18 18.21 18.32 18.39 18.43 18.51 R15  15036 RE  19.05 19.12 19.16 19.24 R16  18250 RE  18.56 19.02 19.08 19.24 19.31 19.35 19.43 R16  15234 R  19.33 19.43 – – 20.00 R16  18058 RE 19.37 19.43 – 19.57 20.05 20.08 20.17 18258 R MD   15016 RE  20.29 20.36 20.40 20.47 R16  18252 RE  20.13 20.19 20.23 20.39 20.46 20.51 20.58 MD   18099 RE  20.30 20.39 20.41 21.00 21.08 21.11 21.18 MD   18199 RE  20.44 20.52 20.55 21.06 21.14 21.17 21.24 R16  15230 R  21.04 21.20 – – 21.39 R15  15138 R  21.34 21.49 21.52 22.00 R16  15232 R  22.05 22.09 22.25 – – 22.41 RT2  C  a  m   b  r   i   l  s   S  a   l  o  u   P  o  r   t   A  v  e  n   t  u  r  a    T  a  r  r  a  g   o  n  a   A   l   t  a  f  u   l   l  a  -    T  a  m  a  r   i   t   T  o  r  r  e  d  e  m   b  a  r  r  a    S  a  n   t    V   i  c  e  n  ç    d  e    C  a   l  d  e  r  s
Search
Similar documents
View more...
Tags
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks