Documents

Altom, Laura Marie - Razbunarea Trishei v.1.0.docx

Description
LAURA MARIE ALTOM Răzbunarea Trishei Traducerea şi adaptarea în limba română de ILEANA JITARU ALCRIS CAPITOLUL 1 — Mă întreb cine a inventat aceste întâlniri ale foştilor elevi... — Cineva care dorea să-şi ridice moralul numărând ridurile de pe feţele foştilor colegi de clasă. Imaginează-ţi că, adineauri, Doug Timmons nu m-a recunoscut. M-a măsurat cu privirea, şi când spun „măsurat” îmi cântăresc cuvintele... Ai fi zis că are un centimetru de croitorie în locul ochilor! Prima tânără râse am
Categories
Published
of 131
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  LAURA MARIE ALTOM Răzbunarea Trishei  Traducerea şi adaptarea în limba română de ILEANA JITARU ALCRIS  C  APITOLUL  1  — Mă întreb cine a inventat aceste întâlniri ale foştilor elevi... — Cineva care dorea să-şi ridice moralul numărând ridurile de pe feţelefoştilor colegi de clasă. Imaginează-ţi că, adineauri, Doug Timmons nu m-arecunoscut. M-a măsurat cu privirea, şi când spun „măsurat” îmi cântăresccuvintele... Ai fi zis că are un centimetru de croitorie în locul ochilor!Prima tânără râse amuzată. — Apropo, ai văzut-o pe Trisha Lassiter? — Dacă am văzut-o? Jerry mă tot întreba dacă nu cumva era una dintrefostele mele prietene! Cine ar fi crezut că se va schimba într-atât? Ah! Dacăaş fi avut eu picioarele ei alea lungi — Şi eu, părul ei atât de frumosSe îndepărtară şi Trisha preferă să mai rămână un pic în maşină. Nureuşise să identifice vocile – nici să le vadă pe fete, pentru că ele discutau decealaltă parte a camionetei – dar cu siguranţă că făceau parte din promoţiaei. De fapt, puţin o interesa să ştie cine erau. Oricum, nu puteau să-i fi fostprietene, pentru că singura cu care se împrietenise în cursul anilor de liceufusese Dawn. Şi tocmai în speranţa că o va revedea se hotărâse să participela această întâlnire a foştilor elevi.„Măcar de-ar fi putut veni!” gândi ea prinzându-şi ecusonul de reverul vestei. Se întoarse şi luă de pe bancheta din spate vechiul album din liceu şi-l deschise la prima pagină. Privi îngândurată fotografiile primilor zece dintrecei mai buni elevi din ultimul an. Fiecare poză era însoţită de un mic textcare amintea de diversele realizări însemnate ale respectivului: şef depromoţie, primul la literatură, campion la fotbal...Privirea i se opri pe fotografia lui Cody Malone, distrugătorul de inimi dinliceu. Avea părul foarte negru, un zâmbet strălucitor care frânsese inimile  unei întregi generaţii de adolescente. Ochii erau albaştri, limpezi, luminaţi deo licărire ironică.Oare va fi prezent la întâlnire? Dar ce importanţă avea? Probabil că ouitase de multă vreme. Doar dacă nu cumva îşi mai amintea de faptul că eafusese cât pe ce să-i dea în cap cu volumul greu al operelor complete ale luiShakespeare? Trisha răsfoi albumul, reamintindu-şi câteva chipuri.La litera „L” îşi contemplă propria fotografie cu un ciudat sentiment deînstrăinare. Oare ea era această adolescentă durdulie cu o expresie posacă?Dumnezeule! Cât timp trecuse de atunci? Avusese optzeci de kilograme? Da,probabil. Şi părul acela! în acel an, şi-l tăiase singură. Scurt. Foarte scurt...Un adevărat masacru.De ce naiba se desfigurase astfel? Ca o provocare? Sau pentru a-şidemonstra că dacă era incapabilă să scape de kilogramele în plus, puteafoarte bine să se debaraseze şi de păr?... în fine, toate astea erau acumdeparte în urma ei. Acum, era mândră de părul ei lung şi blond care-i cădeaîn valuri mătăsoase pe umeri.La litera „T”, Trisha urmări cu degetul numele menţionate. Tail, Taylor, Terrill... Draga de Dawn Terrill! Era atât de frumoasă, cu ochii ei mari şinegri şi cu buzele ca o inimioară. După terminarea liceului, cele douăprietene corespondaseră vreo doi ani, până când Trisha se mutase în Hawaiişi îşi rătăcise carneţelul cu adrese. Dawn se mutase şi ea pe coasta de est şiastfel se pierdură din vedere. Astăzi, după atâţia ani, în sfârşit se vorreîntâlni...Considerând că aşteptase de-ajuns, Trisha închise albumul şi coborî dinmaşină.O clipă mai târziu, mergând de-a lungul râului care înconjura liceul îşiaminti de după-amiezile petrecute aici, la umbra pinilor înalţi, recitindu-şicursurile sau lăsându-şi gândurile să hoinărească în timp ce privea spre  muntele Shasta. Uitase adeseori că se va întoarce într-o zi la fostul ei liceu,Horton High, suplă ca o liană, cu un păr lung care să i se reverse pe umeri şiîmbrăcată într-o rochie elegantă şi vaporoasă care să-i pună în valoarepicioarele lungi ca de star hollywoodian. Pe vremea aceea, nici nu bănuia că-şi va realiza visul...Cu inima uşoară, traversă peluza şi se îndreptă spre mesele de picnic în jurul cărora se adunaseră deja primii sosiţi. — Trisha! Ce plăcere să te revăd! Ce mai faci?Ridică privirea spre tânăra brunetă care o salutase cu entuziasm.„Angela Winters”, citi ea pe ecusonul de pe reverul feţei. Ah! da, Angela...Ea era cea care conducea ziarul liceului, cu zece ani în urmă. Când Trisha îiceruse odată să scrie un articol despre viitoarea prezentare de modă a luiMarco Luciano, un celebru creator din zonă, Angela o refuzase sub pretextulcă nu era destul de „sofisticată” pentru a reprezenta liceul la acea prezentare – ceea ce însemna, fireşte, că nu era destul de slabă — Dar tu? replică ea zâmbind. Ce mai faci? — Destul de bine. Dar cât de mult te-ai schimbat! Se pare că locuieşti înHawaii? — Da. În insula Kauai. — Şi ce faci acolo? — Sunt creatoare de bijuterii, pe care le vând apoi în magazinul meu. Dincând în când, mă joc de-a manechinul la prezentările de modă. Dar vorbeşte-mi un pic despre tine... Angela îi povesti că lucrează într-o mică firmă de materiale electrice şi cătocmai divorţase. — Eşti chiar norocoasă că locuieşti în Hawaii, adăugă ea. Tom şi cu minene-am petrecut luna de miere acolo. A fost fabulos! Te-ai căsătorit? — Nu. Trisha se aştepta să vadă o licărire de satisfacţie în ochii Angelei, dar

Aula 00.pdf

Aug 4, 2017
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks