Documents

Cele Mai Prețioase Resurse Pentru Eficiența Personală.docx

Description
Cele Mai Prețioase Resurse Pentru Eficiența Personală Resursele personale sunt cele mai prețioase și trebuie valorificate și dezvoltate Te va mira ce îți spun, dar cele mai prețioase resurse personale pe care tu le deții nu sunt banii tăi. Nici apartamentul sau casa pe care poate le ai. Nici bijuteriile, telefonul, mașina sau laptopul. De fapt, nici unul dintre obiectele pe care tu le deții. Resursele personale sunt cele mai prețioase și trebuie valorificate și dezvoltate. Mai jos ai lista
Categories
Published
of 8
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  Cele Mai Prețioase Resurse Pentru Efciența Personală Resursele personale sunt cele mai prețioase și trebuie valorifcate și dezvoltate Te va mira ce îți spun, dar cele mai prețioase resurse personale pe care tu le deții nusunt banii tăi.Nici apartamentul sau casa pe care poate le ai. Nici bijuteriile, teleonul, mașina saulaptopul.De apt, nici unul dintre obiectele pe care tu le deții.Resursele personale sunt cele mai prețioase și trebuie valorifcate și dezvoltate. ai  jos ai lista de resurse personale. Atenția taTimpul tăuEnergia personală (fzică, mentală și emoțională) De ce! entru că ai control direct asupra lor.Nu poți controla, în mod direct, c#ți bani vor ajun$e în buzunarul tău lună de lună. %&iar dacă ai un loc de muncă stabil și ți se plătește un salariu f', nu tu controlezi acest (u'. )lu'ul de bani depinde doar de an$ajator.Dacă îți pierzi locul de muncă, ai pierdut si$uranța unui salariu lunar. %e aci c#nd locul tău de muncă e at#t de epuizant și te consumă at#t de mult, înc#t sin$ura ta opțiune să*ți păstrezi sănătatea și stabilitatea psi&ică, e să îți dai demisia!+n opinia mea, salariul lunar nu este o resursă personală.  resursă personală ar trebui să fe la dispoziția ta oric#nd, oriunde, indierent de condițiile tale de viață. +n consecință, salariul lunar este doar o resursă fnanciară, dar nu este o resursă personală.-i atunci cu ce răm#i la dispoziție! %uResursa personală /01 2tenția ta 3sau ocus*ul mental45ă ne $#ndim pentru o clipă la abilitatea de a ne concentra atenția.  consider ca find una dintre cele mai importante resurse personale pe care o avem. entru că stă în puterea noastră să o controlăm. 5ă decidem unde o ocalizăm. oate că acumți se pare difcil să îți ocalizezi atenția c&iar unde vrei tu pentru mai mult timp. ai ales cu at#t de multe lucruri 3aparent4 importante, care îți cer atenția, în același timp.   persoană obișnuită își lasă atenția să fe purtată în toate direcțiile. -i e normal că ise pare $reu să o ocalizeze. rice îi poate distra$e atenția. %um ar f )aceboo6. %um ar f T7*ul. %um ar f serialele și flmele. 5au navi$atul pe internet, ără un scop anume.Dar c#nd ace asta, la s#rșitul zilei acea persoană este stoarsă. De ener$ie. De c&e. 5imte că nu a realizat nimic. De ce oare! entru că nu și*a controlat în mod conștient atenția8 entru că, în loc să își investească atenția, a împrăștiat*o înspre orice a reușit să o momească. 2 dat*o altora, pentru lucruri care nu sunt importante,ci reprezintă doar distracții mentale.editația antrenează mintea și o disciplinează9na dintre cele mai puternice metode să îți controlezi atenția este prin meditație. -i cred că este una dintre cele mai neînțelese te&nici. editația nu înseamnă să îți oprești $#ndurile. +n sc&imb, înseamnă să le ocalizezi.editația înseamnă antrenament mental. :'act cum marii sportivi repetă zilnic dierite mișcări de bază, p#nă c#nd le stăp#nesc la perecție, meditația este un antrenament pentru minte, pentru controlul $#ndurilor.Dacă practici meditația nu înseamnă că trebuie să te transormi într*un călu$ăr budist. +n sc&imb, înseamnă că începi să ai $rijă de mintea ta. 7ezi tu, mintea ta este ca o armă, ca o sabie. %#nd practici meditația, tot ce aci este să ascuți lama sabiei. rin meditație îți îmbl#nzești mintea. -i înveți să îți direcționezi ocus*ul mental. rinmeditație, nu îți mai lași mintea și $#ndurile să zburde în toate direcțiile.intea neantrenată este ca un armăsar sălbatic. 2re un potențial imens, o ener$ie antastică. Dar alear$ă c#nd și cum vrea ea. -i nu ascultă de nimeni. Nici c&iar de proprietar, adică de tine.2șa că te invit să îți îmbl#nzești armăsarul, ca să te servească așa cum trebuie. Resursa ersonală /;1 :ner$ia TaDin perspectiva resurselor personale, consider că e'istă < tipuri de ener$ie:ner$ia )izică:ner$ia entală:ner$ia :moțională  :ner$ia fzică este poate cea mai ușor de obținut. Tot ce e nevoie pentru un nivel ridicat de ener$ie fzică este de o alimentație sănătoasă și, evident, sufcientă mișcare fzică.%u ener$ia mentală, lucrurile sunt puțin mai delicate. Nu e evident la prima vedere. Dar pentru un nivel ridicat de acuitate și ener$ie mentală, e nevoie să avem $rijă ceintroducem în minte. =, sună puțin ciudat, așa că dă*mi voie să îți e'plic.resurse personale ener$ia mentala emotionala fzicaDeoarece mulți ani de zile am ost pro$ramator, ac deseori analo$ie între mintea omului și computere. %reierul e ca un el de computer biolo$ic. >ar perormanța sistemului mental e determinată de c#t de bine avem $rijă at#t de partea de &ard?are 3creierul4, c#t și de partea de sot?are, e'plicată mai jos.%#nd avem mai multă $rijă de corpul nostru fzic, in(uențăm partea &ard?are a sistemului. 5e știe că sportul practicat pe termen lun$ alun$ă depresia și  îmbunătățește starea de spirit. artea de sot?are mental este reprezentată de convin$erile și credințele 3nu neapărat reli$ioase4 pe care le avem. +n consecință, efciența acestui sot?are este in(uențată de pro$ramele*convin$eri care rulează în undal, și pe care ni le repetămcu re$ularitate.%#teva e'emple de convin$eri, în acest caz olositoare15unt norocos @ norocoasă5unt deștept @ deșteaptă5unt descurcăreț @ descurcăreață5unt puternic @ puternicăDar desi$ur, înt#lnim și următoarele convin$eri, din spectrul diametral opus1Nu ac nimic bineNimeni nu mă iubește5unt un prost @ proastăNoi suntem săraci, nu ne permitem Devirusează*ți mintea  )iecare dintre credințele*convin$eri de mai sus au un eect dierit asupra sistemului mental*emoțional.9n calculator trebuie să își actualizeze din c#nd în c#nd sistemul de operare și pro$ramele ca să uncționeze optim.Aa el, și mintea omului are nevoie de update*uri și c&iar devirusări.După mai mult timp de olosire, într*un calculator rulează mai multe pro$rame în undal.Dar nu toate sunt esențiale pentru buna uncționare a sistemului.9n e'emplu de pro$rame nedorite sunt virușii sau pro$ramele mal?are.5au pro$ramele care colectează date personale, ără ca utilizatorul să știe. Toate pro$ramele nedorite trebuie dezinstalate sau șterse. 2ltel, vor încărca sistemul în mod inutil și*i vor ura din resurse.%onvin$erile ne$ative le consider ca find mal?are și viruși pentru minte. 2cestea ură atenția și o ocalizează pe lucruri care încetinesc sistemul.amenii interesați de dezvoltarea personală, ca și tine, au nevoie de idei și modele de e'istență mai bune.%are să fe adecvate realității în care trăim.%are*i ajută să uncționeze la un nivel ridicat de perormanță.9neori, e nevoie să lăsăm vec&iul sot?are mental în urmă și să trecem de la versiunea ;.B la versiunea <.B entru că noua versiune e mai bună din toate punctele de vedere.Rulează mai rapid. 2re uncționalități mai multe. 2 ost testată mai mult. )olosește mai puțină memorie. 2re antiviruși mult mai avansați. )olosește toate resursele sistemului în mod optim.%e trebuie să acem ca să eliminăm din sistem pro$ramele care nu ne mai sunt de olos! rima dată trebuie să știm cum să ne concentrăm atenția pe momentul prezent. %a să împiedicăm automatismele ca să ne mai controleze. Dar mai multe într*un articol viitor.
Search
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks