Documents

Dieta pe bază de ouă pentru o săptămână.docx

Description
Dieta pe bază de ouă pentru o săptămână 1. Luni Dejunul: 2 portocale, 2 ouă fierte moi, 1 pahar de lapte degresat Prânzul: 1 pahar de iaurt, 300 g piept de pui fiert Cina: 200 g de piept de pui fiert, 1 ou fiert, 1 portocală 2. Marți Dejunul: 2 ouă fierte moi și 1 pahar de apă cu lămâie Prânzul: 200 g de pește înăbușit și 1 grape-fruit Cina: 3 ouă fierte tari 3. Miercuri Dejunul: 2 ouă fierte moi, 1 pahar de suc de portocale Prânzul: 200 g de carne de vită fiartă sau înăbu
Categories
Published
of 2
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  Dieta pe bază de ouă pentru o săptămână 1.LuniDejunul: 2 portocale, 2 ouă ferte moi, 1 pahar de lapte degresatPrânzul: 1 pahar de iaurt, 3 g piept de pui fert!ina: 2 g de piept de pui fert, 1 ou fert, 1 portocală 2. MarțiDejunul: 2 ouă ferte moi și 1 pahar de apă cu lămâiePrânzul: 2 ! de pește năbușit și 1 !rape#$ruit%ina: & ouă ferte tari 3. iercuriDejunul: 2 ouă ferte moi, 1 pahar de suc de portocalePrânzul: 2 g de carne de #ită fartă sau $nă%u&ită cu legume, 1 portocală!ina: 3 ouă ferte tari '. (oiDejunul: omletă din & ouă cu )erdeață* ca$ea cu laptePrânzul: 2 ! carne de )ită fartă* 1 portocală%ina: 1 ou fert tare* 2 portocale '. (ineriDejunul: 2 ouă ferte tari, salată de morco#i cu smântânăPrânzul: 2 morco#i cruzi &i 1 portocală!ina: 1 ou fert tare &i 2 g de pe&te $nă%u&it +. ,âmbătăDejunul: 1 pahar de iaurt* 1 portocalăPrânzul: 2 ouă ferte tari* 2 portocale%ina: 1 pahar cu apă ). DuminicăDejunul: 2 ouă ferte moi, jumătate de portocalăPrânzul: 2 g carne de #ită fartă, jumătate de portocală, 1 măr!ina: 1 pahar de chefr  -n timpul dietei trebuie să consumi cât mai multă apă* ceai )erde $ără zahăr* ca$ea. ste $oarte important să adau!i di$erite condimente n mâncare. %ondimentele dau !ust bucatelor și acti)ează schimbul de substanțe n or!anism/0cest meniu pentru o săptămână ți !arantează un mod de slăbire sănătos/ Dacă )ei urma dieta cu strictețe* ilo!ramele n plus se )or topi $oarte repede.  După terminarea dietei trebuie să $aci câte)a zile de detoifere con$orm meniului din ziua de sâmbătă.
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks