Documents

DRAFT CONTRACT V-C AUTO .docx

Description
CONTRACT DE VÂNZARE- CUMPARARE PENTRU UN VEHICUL FOLOSIT 1. VANZATOR PERSOANA FIZICA :      , act de identitate seria       nr.       PERSOANA JURIDICA:       Nr. inmatriculare la Registrul Comertului       Reprezentata prin       Domiciliul / sediul in       str.       nr .       Bl.       sc.       Ap.       sector/ judet       cod       (Stampila in cazul persoanelor juridice
Categories
Published
of 2
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  CONTRACT DE VÂNZARE- CUMPARAREPENTRU UN VEHICUL FOLOSIT 1.VANZATOR  PERSOANA FIZICA : , act de identitate seria nr. PERSOANA JURIDICA: Nr. inmatriculare la Registrul Cmertului Re!re entata !rin Dmiciliul # sediul in   str. nr . $l. sc. A!. sectr# %udet cd &Stam!ila in ca ul !ersanelr %uridice'  _______________________________________________________________________2.CUMPARATOR  PERSOANA FIZICA: act de identitate seria , nr. PERSOANA JURIDICA: Nr. inmatriculare la Registrul Cmertului Re!re entata !rin Dmiciliul # sediul in   str. nr. $l. sc. A!. sectr# %udet , cd &Stam!ila in ca ul !ersanelr %uridice'  ______________________________________________________________________________ 3.OBIECTUL CONTRACTULUI (e)iculul marca ti!ul numar de identi*icare Serie mtr Cilindree cmc, numar de inmatriculare data la care e+!ira ins!ectia te)nica !eridica numarul cartii de identitate a e)iculului , numar -ilmetri reali .    4.PRETUL in ci*re lei , in litere .    5.Vana! #$%  mentinat la !unctul &/' declara ca e)iculul este !r!rietatea sa, li0era de rice sarcini.De asemenea, declara ca a !redat cum!aratrului mentinat la !unctul &1' e)iculul, c)eile, *isa deinmatriculare si cartea de identitate a e)iculului, !rimind de la acesta !retul !rea ut la !unctul &2' C$&'a#a! #$%  mentinat la !unctul &1' declara ca a !rimit de la an atrul mentinat la !unctul &/'e)iculul, c)eile, *isa de inmatriculare si cartea de identitate a e)iculului, ac)itand an atrului !retulmentinat la !unctul &2'. Ane+a la cntract : Da NuSemnatura an atrului 333333..4cul inc)eierii cntractului Semnatura cum!aratrului 333333Data Ince!and cu data semnarii, ($&'a#a! #$%  d0andeste calitatea de!r!rietar de dre!t si de *a!t asu!ra e)iculului ce *ace 0iectul!re entului cntract de an are5cum!arare, !reluand tate 0ligatiile!rea ute de lege, inclusi cele legate de transcrierea e)iculului !enumele sau, in &a)*& 3+ , *% . Am luat la cunstinta  &semnatura cum!aratr si stam!ila du!a ca '  &ers cntract an are5cum!arare' A.R( &an,a#* 'n!#$ VANZATOR  a.Cm!letati cntractul de an are5cum!arare cat maidesci*ra0il &!re*era0il dactilgra*iat', in 6 &trei' e+em!lare7atentie la cncrdanta datelr70.(eri*icati identitatea cum!aratrului &dcumentul de identitate,*tgra*ie, etc.' si *aceti  c!ie du!a acest dcument7c.8entinati !e certi*icatul de inmatriculare, atat !e ers cat si!e *ata, 9Instrainat catre 3.la data de 3. 9  si *aceti  c!iedu!a acest certi*icat cu mentiunile e*ectuate7d.PAS;RA;I un e+em!lar al cntractului, dua e+em!lare alecerti*icatelr de radiere,  c!ie du!a cartea de identitate ae)iculului si c!ia dcumentului de identitate alcum!aratrului, !entru a le !re enta rganului *iscal dedmiciliu 7 B.R( &an,a#* 'n!#$ CUMPARATOR  a.(eri*icati cncrdanta datelr de identi*icare ale an atrului,cu datele de identi*icare din dcumentul de identitate7 atentiela data de nastere &CNP' 7 NU CU8PARA;I e)icule de laan atri care nu sunt mentinati in cartea de identitate ae)iculului70.(eri*icati datele de identi*icare ale e)iculului &numar deidenti*icare5serie sasiu si serie mtr'7 de !re*erat la unserice7c.Slicitati an atrului sa a inmane e certi*icatul deneurmarire *iscala ala0il 7 d. Pre entati5a la sediul sericiului de inmatriculari aut din %udetul in care aeti dmiciliul in ma+im 6< de ile 7 A!n!*  !entru transcrierea e)iculului !e numele ds. mai aetineie de catea *rmalitati de inde!linit inainte de!re entare: 0tinerea certi*icatului de autenticitate de laR.A.R., inscrierea in eidenta rganelr *iscale, ac)itareata+elr de inmatriculare, asigurarea e)iculului !e numeleds, etc.
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks