Documents

R-J-Palacio-Minunea.pdf

Description
R.J. PALACIO MINUNEA Traducere din limba engleză şi note de Iulia Arsintescu Titlul original: Wonder, 2012 Editura Arthur, 2013 Versiune ebook v1.0, noiembrie
Categories
Published
of 229
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
       R.J. PALACIO   MINUNEA    Traducere din limba engleză şi note de Iulia Arsintescu Titlul srcinal: Wonder, 2012 Editura Arthur, 2013 Versiune ebook v1.0, noiembrie 2015  R.J. Palacio este graficiană. A conceput designul mai multor coperte ale unorcărţi scrise de alţii până când a scris propria carte. Locuieşte în New York împreunăcă soţul său, cei doi copii şi un câine negru pe nume Bear. Minunea este primul roman scris de R.J. Palacio. Momentul care a impulsionat-osă se apuce de scris, după o amânare prelungită, a fost întâlnirea întâmplătoare cuun copil extraordinar în faţa unui chioşc de îngheţată.Nu numai că Minunea se află în topul vânzărilor de carte pentru copii, dar agenerat în SUA o campanie naţională prin care se promovează bunătatea şi empatia.
Search
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks