a natureza ameazada 2004
Editores
ERNESTO VIÉITEZ CORTIZOJOMIGUEL REY SALGADO
CONSELLODACULTURAGALEGA
SECCIÓN DE PATRIMONIO NATURAL
 
 © DEBUXOSJosé Luis González Gallego e Alfredo López “Tokio”Julio López Caeiro [pp. 789, 791, 793, 795, 796, 801, 803]Carlos Rodríguez Silvar [pp. 597, 599, 604, 607, 610, 623, 639, 641, 642, 655, 657,661, 665, 668, 669, 671, 688, 692, 704, 709]Juan Varela Simó [pp. 612, 631, 651, 653, 666] © CONSELLO DA CULTURA GALEGA Pazo de Raxoi, 2º andarPraza do Obradoiro, s/n15705 Santiago de CompostelaTel. 981 957202 Fax 981 957205correo@consellodacultura.orgProxecto gráfico e deseño de cubertasMANUELJANEIROISBN 84-95415-97-6Depósito legal C-002-05RealizaciónLúdica 7
 A natureza ameazada 2004 / editores, Ernesto Viéitez Cortizo,José Miguel Rey Salgado. — Santiago de Compostela :Consello da Cultura Galega, Sección de Patrimonio Natural,2005. — 835 p. : il. ; 22 cm. — (Colección Base)D.L. C-002-05. — ISBN 84-95415-97-61. Flora-Galicia-Guías. 2. Fauna-Galicia-Guías. I. ViéitezCortizo, Ernesto. II. Rey Salgado, José Miguel. III. Consello daCultura Galega. Sección de Patrimonio Natural. IV. Título
 
ÍNDICE xeral
Presentación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7Prólogo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
 Juan Ramón Vidal Romaní e Fernando López González
Puntos de interese xeolóxico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
 José Luis Pérez-Cirera López-Niño
 Algas mariñas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .145
 Monserrat Brugués Domenech e Cecília Sérgio
Briófitos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .179
 Jesús Izco Sevillano
Flora vascular . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .199
Victoriano Urgorri Carrasco
Invertebrados maros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .333
 Marcos González González e Fernando Cobo Gradín
Invertebrados (non insectos) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .421
 Francisco Novoa Docet
Insectos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .449
 Manuel Rodríguez Solórzano
Peixes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .521
 José Miguel Rey Salgado
 Anfibios, réptiles, aves e mamíferos . . . . . . . . . . . . . . . . . . .567
 José Miguel Rey Salgado
Réptiles e mamíferos mariños . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .767Índice de nomes científicos e vulgares . . . . . . . . . . . . . . . . .821Relación de autores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .833
of 836