CENTRUL NATIONAL DE EVALUARE SI EXAMINARE EVALUAREA COMPETEN
 
ELOR FUNDAMENTALE LA FINALUL CLASEI a II-a 2014 MATEMATICA MODEL DE TEST CAIETUL CADRULUI DIDACTIC
 
INSTRUC.IUNI PRIVIND EVALUAREA TESTELOR ADMINISTRATE ÎN CADRUL EVALUARII COMPETEN.ELOR FUNDAMENTALE LA FINALUL CLASEI A II-A 1. Procesul de evaluare a lucrarilor scrise administrate în cadrul Evaluarii competen.elor fundamentale la finalul clasei a II-a consta în aprecierea, pe baza descriptorilor de performan
 
a asocia
 
i codurilor alocate în Caietul cadrului didactic, a raspunsurilor elevilor la itemii din test. 2. Activitatea de formare a evaluatorilor se realizeaza, în prima faza, prin familiarizarea evaluatorilor cu probele de evaluare administrate, precum si cu descriptorii si codurile cuprinse în Caietul cadrului didactic. Scopul acestei activita
 
i este de a discuta/a analiza modul de alocare a codurilor, astfel încât rezultatul evaluarii sa fie optimizat, diminuându-se eventualele diferen
 
e dintre corectori privind aplicarea codurilor. 3. Fiecare cadru didactic evaluator prime.te, spre evaluare, atât teste de la sec
 
iunea Scris-citit, cât .i teste de la sec
 
iunea Matematica. Numarul cadrelor didactice evaluatoare este stabilit în func.ie de numarul de elevi participan.i la Evaluarea competen.elor fundamentale la finalul clasei a II-a .i, implicit, de numarul testelor. 4. Evaluarea propriu-zisa a testelor repartizate se realizeaza prin stabilirea codului alocat pentru fiecare item si, ulterior, prin scrierea pe test a codului respectiv. Semnifica.ia codurilor este urmatoarea: Codul 10
 este codul care arata rezolvarea corecta .i completa a itemului; Codurile 11 .i/sau 12
 sunt coduri utilizate pentru rezolvarea par.iala a itemului; Codul 70
 este codul folosit pentru un raspuns incorect sau un raspuns care eviden.iaza gre.eli tipice/erori în înva.are; Codul 79
 este codul care arata un raspuns care nu are legatura cu sarcina de lucru, de tipul
Nu stiu
,
Aceasta întrebare este prea grea
,
Nu mai am timp
, un semn de întrebare, o cratima sau orice alt semn care arata ca elevul a ajuns pâna la itemul respectiv, precum .i un raspuns scris, iar apoi sters sau taiat, fie ca este lizibil sau nu; Codul 99
 este codul care arata lipsa oricarui raspuns sau a unei încercari de raspuns. 5. La finalul activita
 
ii, fiecare cadru didactic evaluator completeaza fisele de evaluare ale elevilor care au participat la Evaluarea competen.elor fundamentale la finalul clasei a II-a. Model de test
 Matematica Caietul cadrului didactic E
 
 II
 2014 Pagina 2 din 9
 
Model de test
 Matematica Caietul cadrului didactic E
 
 II
 2014 Pagina 3 din 9 Raspuns corect 10 - c) Raspuns incorect 70 - a) - b) - d) 79 - un raspuns care nu are legatura cu sarcina de lucru, de tipul
Nu stiu
,
Aceasta întrebare este prea grea
,
Nu mai am timp
, un semn de întrebare, o cratima sau orice alt semn care arata ca elevul a ajuns pâna la itemul respectiv; - o litera încercuita si apoi stearsa sau taiata; - mai multe litere încercuite. Fara raspuns 99 - spa.iu gol/ blank Raspuns corect 10 - c) Raspuns incorect 70 - a) - b) - d) 79 - un raspuns care nu are legatura cu sarcina de lucru, de tipul
Nu stiu
,
Aceasta întrebare este prea grea
,
Nu mai am timp
, un semn de întrebare, o cratima sau orice alt semn care arata ca elevul a ajuns pâna la itemul respectiv; - o litera încercuita si apoi stearsa sau taiata; - mai multe litere încercuite. Fara raspuns 99 - spa.iu gol/ blank 1. Care este ordinea copiilor, în func.ie de numarul paginilor citite? Încercuieste litera corespunzatoare raspunsului corect. 2. Ce numar are penultima pagina citita de Vera? Încercuieste litera corespunzatoare raspunsului corect.
 
Model de test
 Matematica Caietul cadrului didactic E
 
 II
 2014 Pagina 4 din 9 Raspuns corect 10 - b) Raspuns incorect 70 - a) - c) - d) 79 - un raspuns care nu are legatura cu sarcina de lucru, de tipul
Nu stiu
,
Aceasta întrebare este prea grea
,
Nu mai am timp
, un semn de întrebare, o cratima sau orice alt semn care arata ca elevul a ajuns pâna la itemul respectiv; - o litera încercuita si apoi stearsa sau taiata; - mai multe litere încercuite. Fara raspuns 99 - spa.iu gol/ blank Raspuns corect 10 - a) Raspuns par.ial corect 11 - b) Raspuns incorect 70 - c) - d) 79 - un raspuns care nu are legatura cu sarcina de lucru, de tipul
Nu stiu
,
Aceasta întrebare este prea grea
,
Nu mai am timp
, un semn de întrebare, o cratima sau orice alt semn care arata ca elevul a ajuns pâna la itemul respectiv; - o litera încercuita si apoi stearsa sau taiata; - mai multe litere încercuite. Fara raspuns 99 - spa.iu gol/ blank 4. Câte pagini trebuie sa mai citeasca Ana pentru a ajunge pâna la pagina 100? Încercuieste litera corespunzatoare raspunsului corect. 3. Care dintre opera.iile de mai jos trebuie efectuata, pentru a afla câte pagini au citit împreuna Vera .i Mircea? Încercuieste litera corespunzatoare raspunsului corect.
of 10