Documents

BETIA Articol Complex

Description
BETIA Articol Complex
Categories
Published
of 21
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Transcript
    ÎNVĂ Ț ĂTURA ORTODOXĂ DESPRE PATIMA BETIEI Desigur alcoolul în sine nu este cea necurat în !a ț a lui Du ne#eu$ Pri ul cultiator al i ț ei %e ie ne este &re#entat în S!'nta Scri&tur($ Înca&itolul al )*lea %in cartea +acerii ni se s&une c( %re&tul Noe, %u&( &oto&, a s(%it ie, a -(ut in ș i s*a î -(tat, necunosc'n% e!ectul inului$Du ne#eu este .reatorul i ț ei %e ie, al cerealelor ș i &o ilor !ructi!eri,%in care se e/trag ș i se !ac %i!eritele -(uturi alcoolice$ În S!'nta Scri&tur( se s&une0 1inul esele ș te ini a o ului2 3Psal ul 4567489$ De ase enea, Bi-lia nu con%a n( consu ul o%erat al acestora 3Deuterono 4:768, Matei 4474)9$ Potriit în( ț (turii %in S!'nta Scri&tur(, 'ncarea ș i -(utura sunt con!or e cu legile orale c'n% o ul ț ine în ele o (sur( %rea&t( ș i &rielnic( s(n(t( ț ii, c'n% nu (n'nc( ș i nu -ea s&re &l(cerea &'ntecelui, ci s&re en ț inerea ie ț ii$ Este -inecunoscuta ș i inunea &re!acerii a&ei în in s('r ș it( %e M'ntuitorul ;ristos la nunta %in .ana <alileii 3Ioan 674*459, cat ș i cuintele a%resate %e S!'ntul A&ostol Pael lui Ti otei0 1De acu nu -ea nu ai a&(, ci !olose ș te &u ț in in, &entru sto acul t(u ș i &entru %esele tale sl(-iciuni2 34Ti otei =76>9$ Deci Du ne#eu con%a n( nu consu ul %e in, ci e/cesul %e alcool, -e ț ia$ Des&re -e ț ii S!'nta Scri&tur( s&une c( nu or o ș teni î &(r( ț ia lui Du ne#eu 3Proer-e 6574, 4 .orinteni 8745, E!eseni =74?9$ Totusi tre-uie s( eit( consu ul %e alcool %ac( acesta, cu toate c( este consu at în cantit( ț i ici, este -(ut cu regularitate, %e &il%( în !iecare #i, ș i ast!el se creea#( %e&en%en ț ( ș i acest o-icei &une st(&'nire &e noi0 1Toate î i sunt îng(%uite$$$ %ar nu ( oi l(sa -iruit %e cea2, s&une S!'ntul A&ostol Pael 34 .orinteni 87469$ Pe l'ng( toate acestea, -ineîn ț eles c( un o cu !ric( %e Du ne#eu nu a încerca s( a%( &'n( la ce li ite &oate -ea ș i totu ș i s( nu se î -ete, c(ci el nu* ș i &er ite s( se @oace cu intea ș i cu tru&ul lui, sau %ac( î &re@urarea în care consu ( -(uturi alcoolice, 3in, -ere, ț uic( sau altele9 ar &oticni &e al ț ii, atunci cre ș tinul tre-uie s( se a- ț in(0 1Bine este s( nu (n'nci carne, nici s( -ei in, nici s( !aci cea %e care !ratele t(u se &oticne ș te, se s inte ș te sau sl(-e ș te în cre%in ț (2 3Ro ani 4:7649$ Sunte %atori a &(#i o r'n%uial( cu &riire la 'ncare ș i -(utur( ș i aceasta o &ute reali#a nu ai &rintr*o lu&t( î &otria &o!tei %e#or%onate, lu&t( ce se -a#ea#( &e în!r'nare sau cu &(tare, care este o irtute !oarte necesar( o ului$ Iat( ce s&une S!$ Ioan <ura %e Aur %es&re aceast( irtute în O ilia Înt'i la +acere0 1Precu cor(-iile u ș oare str(-at (rile ai cu  iu ț eal(, iar cele &rea î &o(rate se scu!un%(, a ș a cu &(tarea a@ut( intea s( str(-at( ai u ș or area ie ț ii ș i s( &rieasc( cele cere ș ti$2 Este clar c( în ca#ul alcoolicului sau a celor ce nu au st(&'nire %e sine se&retin%e o a-stinen ț ( total( %e la orice !el %e -(utur( alcoolic(, c(ci %ac( nu reu ș i s( ne st(&'ni , ci ne st(&'ne ș te alcoolul &e noi, ai -ine s( renun ț ( co &let la el, %u&( cu ne îna ț ( M'ntuitorul0 ,, ș i %ac( 'na ta cea %rea&t( te s inte ș te &e tine, taie*o ș i o arunc( %e la tine7 c(ci ai %e !olos î  ț i este s( &iar( unul %in (%ularele tale, %ec't tot tru&ul t(u s( !ie aruncat în geena2 3Matei =7>59$ Da, ai -ine s( le&(%( co &let un o-icei sau o &ractic( %ec't s( !i noi co &let le&(%a ț i %e Du ne#eu, ai -ine s( sacri!ic( o &l(cere %e*a noastr( %ec't s( !i noi sacri!ica ț i co &let în geena ia%ului$ .e &rieli ș te cu &lit( este &entru cei cu !ric( %e Du ne#eu, un o ro-it %e &ati a -e ț iei B(r-atul care se c(%ea s( !ie în!rico ș (tor %u ș anilor a@unge %e r'sul co&iilor$ De cine r'%e toat( lu eaC De -e ț ian În cei ai  în!loritori ani ai ie ț ii, -e ț iul a@unge un ni eni ș i un ni ic$ Pentru -e ț ii, sunt ala-ile cuintele S!'ntului A&ostol Pael0 1S!'r ș itul acestora este &ieirea$ P'ntecele este %u ne#eul lor, iar (rirea lor este  întru ru ș inea lor, c( unii care au în g'n% cele &( 'nte ș ti2 3+ili&eni >74)9$ O, ai %e ei, s(racii, c( ș i în S(&t( 'na Mare i*a (#ut -e ț  turt( ș i ciar ș i la -iseric(, la Proo%ul Do nului ș i la Îniere i*a a%us %racul cel -e ț i, s&re a !ace sc'r-( ș i tul-urare cre ș tinilor %in -iseric( Pl'nge îngerul &(#itor %e&(rt'n%u*se %e -e ț i, iar %racul se esele ș te c(ci cu ni eni nu &oate !ace lucr(rile lui cele rele ai ult %ec't cu cel -eat$ .e în!rico ș (tor ș i %e onic lucru este c'n%, &e la orele  %i inea ț a c'n% erg la -iseric(, aceasta e goal( &'n( &e la ?,>5, %ar c'rciu ile sunt &line ș i ies unii %in ele, &e ș a&te c(r(ri Deci alcoolul, ca alte lucruri, &oate !i %(un(tor sau -un, %e&in%e cu este !olosit, el &oate !i !olosit ca e%ica ent, &recu a gr(it S!'ntul A&ostol Pael c(tre Ti otei 1De acu nu -ea nu ai a&(, ci !olose ș te &u ț in in, &entru sto acul t(u ș i &entru %esele tale sl(-iciuni2 34 Ti otei =76>9, sau &oate !i ucig(torul nostru$ În cantitate ic( este %e !olos alcoolul, ai ales inul, %u&( cu a (#ut, %ar în cantitate are este %(un(tor$ Aceasta este ase enea oric(rui e%ica ent0 luat în cantitate ic(, are e!ect t( (%uitor, %ar în cantitate are &oate ciar s(uci%( 3a se e%ea ca&itolul 1Alcoolis ul %in &unctul %e e%ere al e%icinei2 %in acest articol9$ Îns( alcoolul îl &oate !ace &e o , neo , %uc'n%u*l la î -oln(irea siste ului neros, %istrugerea celulei neroase, tul-ur(ri &siice ș i !i#ice, %istrugerea !icatului, el ai a%uce  %e#ecili-ru, con!u#ie, &ier%erea controlului, %e&resie ș i un res&ect %e sine sc(#ut, %e&ersonali#are sau %e!or area &ersonalit( ț ii, aturi#are !r'nat(, ino( ț ie ș i ru ș ine, regrete, i#olare ș i %is&erare, a!ect'n%u*l &eo în întregi e, a%ic( %in &unct %e e%ere s&iritual, &siic, a!ecti ș i !i#ic7 %e aceea S!'nta Scri&tur( %escrie în Pil%ele lui Solo on e!ectele -e ț iei c'n% s&une0 ,,Pentru cine sunt sus&inele, &entru cine (ic(relile, &entru cine g'lceile, &entru cine &l'nsetele, &entru cine r(nile !(r( &ricin(, &entru cine ocii întrista ț iC Pentru cei ce #(-oesc &e l'ng( in,&entru cei ce in s( guste -(uturi cu iro%enii$ Nu te uita la in cu este el %e ro ș u, cu sc'nteia#( în cu&( ș i cu alunec( &e g't, c(ci la ur ( el ca un ș ar&e u ș c( ș i ca o i&er( î &roa ș c( enin$ Dac( ocii t(i or &rii la !e ei str(ine ș i gura ta a gr(i lucruri e ș te ș ugite, ei !i ca unul care st( culcat în i@locul (rii, ca unul care a a%or it &e 'r!ul unui catarg$2 3Pil%ele lui Solo on 6>76)*>=9$ O-ser( %in acest te/t c( -e ț ia u ș c( ca un ș ar&e, %ar ea nu*l a!ectea#( %oar &e -e ț i sau &e alcoolic, ci ș i &e cei %in @urul lui$ .(ci c'te !a ilii nu s*au %estr( at %in cau#a alcooluluiC .'t( iolen ț ( ș i cri e %in cau#a luiC .'te acci%ente rutiere s*au înt' &lat %in cau#a luiC .' ț i nu au s(r(cit ș i au &ier%ut ciar ș i casele %in &ricina alcooluluiC Aceste re uri &e care le tr(i , &rin ass* e%ia, ne &re#int( realitatea cea i%oas( a alcoolis ului$ Înaintea ultor &(cate ari ca0 uci%erea, %es!r'narea, -(taia, t'l(ria, cearta, este &re#ent a-u#ul %e alcool, este &re#ent unul %in cele  &(cate %e oarte, l(co ia la consu ul %e alcool$ De aceea S!'ntul A&ostol Pael #ice0 1Nu a a (gi ț i0 nici %es!r'na ț ii,$$$ nici a%ulterii, nici alaienii, nici so%o i ț ii, nici !urii, nici laco ii, nici -e ț iii, nici -at@ocoritorii, nici r(&itorii nu or o ș teni î &(r( ț ia lui Du ne#eu$2 34 .orinteni 87459$ Be ț iul !ace %in &ati a sa sco&ul ie ț ii lui$ Nu ai tr(ie ș te ca s(  î &lineasc( sco&ul ie ț ii lui &e &( 'nt care este 'ntuirea su!letului, ci%eine &recu în acea &il%(, care s&une c( -e ț iul este înt'i ca leul, a&oi %u&( ce ai -ea, ca ai u ț a, a&oi ca &orcul a ș a se !ace c( aceast( &ati (, acest în!rico ș (tor &(cat, ne a%uce în starea %e r(@ ( ș ie cu Du ne#eu, %eoarece El este s!'nt ș i ne cea ( ș i &e noi s( !i &(rta ș i la s!in ț enia Sa7 %e aceea &ri i în%e nul0 ,,!i ț i ș i oi  în ș i( s!in ț i în toat( &etrecerea ie ț ii, c(ci scris este0 +i ț i s!in ț i, &entru c( Eu sunt S!'nt2 34 Petru 474=*489$ Iar a !i s!in ț i însea n( a !i cura ț i %in &unct %e e%ere s&iritual ș i !i#ic ș i a tr(i o ia ț ( %u&( &oruncile lui Du ne#eu, ș i nu ca ro-i ai unor &ati i$ Ast!el, -e ț ia este un &(cat, carene %es&arte %e Du ne#eu, .are este i#orul s!in ț eniei, c(ci &ri a  &orunc( %in S!'nta Scri&tur( este0 ,,S( iu-e ș ti &e Do nul Du ne#eul t(u, cu toata ini a ta, cu tot su!letul t(u ș i cu tot cugetul t(u$ Aceasta este cea %int'i ș i cea ai are &orunc($2 3Matei 667>*>?9$ Dar cu &oate cinea s(* iu-easc( ș i s(* slu@easc( &e Du ne#eu cu 1tot cugetul2, c'n% alcoolul are e!ect %irect asu&ra in ț ii, !(c'n%u*l &e o s( nu ai ai-( controlC Nu %egea-a Bi-lia s&une în cartea &roorocului Osea ur (toarele0 ,,Des!r'narea, inul ș i ustul %au cura@ ini ii2 3Osea :7449$ Ast!el ca&acitatea %e a @u%eca, %e a ci-#ui, %e a aea st(&'nire %e sine ș i alte !unc ț ii i &ortante sunt a!ectate serios$ De aceea, întrea-(*te în o% serios0 Oare %ore ș ti s( !aci %in -e ț ie un #i%  între tine ș i Du ne#euC Dore ș ti s( !i la nes!'r ș it ro- acestei &ati iC Nu uita c( acest st(&'n, alcoolul, este !oarte cru%, %eoarece te %uce la o ruinare a s(n(t( ț ii !i#ice, con%uc'n% la %i!erite -oli$ Vrei s( te su&ui acestui st(&'n %istrug(tor, sau unui St(&'n iu-itor %e oa eniC Nu uita c( Du ne#eu este iu-ire 34 Ioan :7?9 ș i %ore ș te ceea ce este cel ai -ine&entru tine, %ore ș te !ericirea ta 3Isaia :?74*4?9, nu rea oartea &(c(tosului, ci 1oie ș te ca to ț i oa enii s( se 'ntuiasc( ș i la cuno ș tin ț a a%e(rului s( in(234 Ti otei 67:9$ Be ț ia !ace !ricos &e cel itea#, %es!r'nat &e cel în!r'nat, uci%e ci-#uin ț a ș i or-e ș te intea$ .u a%e(rat -e ț iului i se &ot a&lica cuintele Psal istului Dai%0 1O ul în cinste !iin% n*a &rice&ut7 al(turatu*s*a %o-itoacelor !(r( %e inte ș i s*a ase (nat lor$2 3Psal ul :?7649$ B(utura %istruge tru&ul$ +a ț ( %e tru&urile noastre ae %atoria%e ale îngri@i0 1.(ci ni eni reo%at( nu ș i*a ur't tru&ul s(u, ci !iecare îlr(ne ș te ș i îl înc(l#e ș te2 3E!eseni =76)9 &entru c( este 1te &lu al Duului S!'nt2 34 .orinteni 874)9, s&une S!'ntul A&ostol Pael$ .e &orunc( iu-itoare De ase enea, c'n% .reatorul i*a creat &e oa eni, i*a1încununat cu sla( ș i cinste2 3Psal ul ?7=9$ Oare nu este ti &ul s( a%uci cinstea, sla( ș i s!in ț enia în ia ț a ta, a'n% o ia ț a ecili-rat(, !(r( &(catele ari care se nu esc &ati i sau iciiC Nu e ti &ul s(  î &line ș ti cu'ntul S!'ntului A&ostol Pael0 1Sl(i ț i, %ar, &e Du ne#eu în tru&ul ostru ș i în %uul ostru, care sunt ale lui Du ne#eu2 34 .orinteni 87659CISTORIA BĂUTURIOR A.OOI.E B(uturile alcoolice au !ost !olosite a&roa&e în întreaga lu e, înc( %in ti &uri str(eci$ E/ist( conse n(ri ale !olosirii acestora %e c(tre ecile ciili#a ț ii înc( %in anul 8$555 î$ %e ;ristos$ Pro%ucerea inului
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x