Automobiles

1 consum energetic al or,metab bazal,compoz corp uman-1[3]

Description
1 consum energetic al or,metab bazal,compoz corp uman-1[3]
Categories
Published
of 2
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  SUB1:Consumul energetic al organismului: metabolismul bazal, menţinerea constantă a compoziţiei corpului uman. Viata presupune consum permanent de energie , pentru satisfacerea unor necesitati: - sinteza de substante in vederea cresterii  organismului in dezvoltare - activitatea permanenta a muschilor respiratori si a inimii - contractiile (voluntare si involuntare) a musculaturii  striate si netede - activitatea de secretie si excretie  - mentinerea temperaturii constante a corpului  - repararea uzurilor  . !nergia c"eltuita de organism ca si valoarea energetica a alimentelor se e#prima in calorii. $cal% cantitatea de caldura necesara pentru cresterea temperaturii unui litru de apa cu un grad Celsius. $&oule% energia c"eltuita pentru deplasarea unei greutati de 1 'g pe o distanta de 1 m cu o forta necesara de 1 (e)ton% forta care transmite unei mase de un $g o acceleratie de 1m*s+1$cal% .1- $& /n conditiile repausului absolut, organismul consuma totusi energie pt. desfasurarea reactiilor metabolice vitale. 0ceasta cheltuiala minima de E=metabolismul bazal; cnsumul de ! depaseste valorile metab.bazal in functie de activitatea indeplinita. a. Adultul- MB= 1cal *$g*"  b.Copii si adolescenti  valori ma#ime la 234 ani35 2-2!  cal*'g*" scadetreptat la 1.631.7 cal*'g*" la adolescenti ramane constant+1 cal.*'g*"intre 2636 de ani. 8upa 6 de ani metabolismul scade din nou, la 6639ani fiind cu 1632; mai redus decat la adultul tanar. c./n a doua "umatate a sarcinii , <B creste cu 2326; fata de perioada de negraviditate, iar  # lactatie  creste cu 132;. Se#ul3 <B scazut cu -31; fata de barbate cu aceeasi greutate corporala.  $ri%ul 3 intensifica procesul de termogeneza, duce la cresterea MB  , cu valori mai mari la copii.   Subalimentatia prelungita  scadere a c"eltuielilor de energie%5o incercare de adaptare a organismului la un aport alimentar redus.
Search
Tags
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks