Calendars

21 decembrie prezent Ministru delegat pentru buget. Ministerul Finantelor Publice Guvernamental. 1 februarie 2005 prezent

Description
Europass Curriculum vitae LIVIU VOINEA Informaţii personale Cetăţenia Română Data naşterii 26 iunie 1975 EXPERIENŢA PROFESIONALĂ Functia sau postul ocupat 21 decembrie prezent Ministru delegat pentru buget
Categories
Published
of 8
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
Europass Curriculum vitae LIVIU VOINEA Informaţii personale Cetăţenia Română Data naşterii 26 iunie 1975 EXPERIENŢA PROFESIONALĂ Functia sau postul ocupat 21 decembrie prezent Ministru delegat pentru buget Tipul activitatii sau sectorul de Ministerul Finantelor Publice Guvernamental Functia sau postul ocupat Principalele activitati si responsabilitati Tipul activitatii sau sectorul de 16 mai / 21 decembrie Secretar de stat Coordonarea Directiei Generale Legislatia Cod Fiscal, Directiei Legislatie Cod Procedura Fiscala, Directiei de Politici si Legislatie in Domeniile Vamal si Nefiscal, Directiei de Legislatie si Reglementari Contabile, Directiei pentru Relatia cu Parlamentul, Sindicatele si Patronatul, Directiei Generale Management al Domeniilor Reglementate Specific Ministerul Finantelor Publice Guvernamental Principalele activităţi şi responsabilităţi 1 februarie 2005 prezent Conferenţiar universitar doctor Cursuri de politici economice europene, politici regionale, managementul corporaţiilor transnaţionale, metode de analiză economică Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative (SNSPA) Educaţie Principalele activităţi şi responsabilităţi 1 octombrie prezent Profesor asociat, Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale Cursuri de economie internaţională şi strategia firmei Academia de Studii Economice (ASE) Bucureşti Pag 1 - Curriculum vitae Educaţie aprilie decembrie 2012 Membru în Consiliul de Administraţie al Eximbank (mandatul s-a incheiat in si a fost reinnoit incepand cu ; la data numirii ca secretar de stat, , a fost aprobat in sedinta Guvernului si Memorandumul cu tema Aprobarea mentinerii domnului Liviu Voinea, secretar de stat in cadrul Ministerului Finantelor Publice, ca membru neexecutiv in consiliul de administratie al Eximbank S.A.; la data de mi-am depus demisia din aceasta pozitie) Banca de Export-Import a României (Eximbank) S.A. Financiar-bancar mai 2012 (data demisiei) Director executiv (fără remuneraţie) Asociaţia Grupul de Economie Aplicată Cercetare ştiinţifică Preşedinte in 2011; membru al Boardului (fără remuneraţie) European International Business Academy (EIBA), Bruxelles Cercetare ştiinţifică mai 2012 (data retragerii) Administrator Voinea Business Development SRL Consultanţă pentru afaceri şi management, cercetare ştiinţifică 2004 Cercetător post-doctoral Institute for Prospective Technological Studies Joint Research Center, European Commission, Sevilla, Spania Profesor asociat Activităţi şi responsabilităţi principale Numele şi adresa angajatorului Predare curs Sistemul financiar internaţional Facultatea de Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de Valori, Academia de Studii Economice Bucureşti Activităţi si responsabilităţi principale Lector universitar Predare curs Economie regională şi globalizare Pag 2 - Curriculum vitae Numele şi adresa angajatorului Facultatea de Studii Economice şi Integrare Europeană - Universitatea Româno- Americană Activităţi si responsabilităţi principale Numele şi adresa angajatorului Profesor asociat Predare curs Finanţe internaţionale Facultatea de Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de Valori, Academia de Studii Economice Bucureşti Activităţi si responsabilităţi principale Numele şi adresa angajatorului Consultant în afaceri (aprilie 1999-octombrie 1999); Manager de vânzări la nivel naţional Stabilirea şi dezvoltarea activităţilor Scania în România, coordonarea reţelei de dealeri Scania România Bucureşti Experienţă în proiecte - Cooordonator al proiectului Think tanks consultations on the Romanian-Bulgarian cooperation in the context of European integration Durata: Aprilie Februarie 2001, Institute for Market Economics (Sofia) Finanţator: Fundaţia pentru o Societate Deschisă (Bucureşti) - Partener în proiectul Vertical restraints and technology transfers in Eastern Europe Durata: Mai 2000 Ianuarie 2001 Instituţie: Copenhagen Business School Finanţator: ACE PHARE - Consultant în proiectul Winners and losers of EU integration. The case of Romania Durata: Octombrie Ianuarie 2001 Finanţator: Open Society Institute (Budapesta) - Consultant în proiectul Balance of payments financing in Romania. The role of foreign remittances Durata: Ianuarie-Mai 2001 Finanţator: USAID - Coordonator naţional al proiectului Regionalism in South East Europe Durata: Martie 2001 Noiembrie 2001 Instituţie: WIIW (Vienna Institute for International Economic Studies) Finanţator: Banca Mondială - Consultant în proiectul Economic Consulting for the Office of the Prime Minister Durata: Iulie - Noiembrie 2001 Finanţator: PHARE - Expert în proiectul Early Warning Report Durata: Martie 2002 Martie 2003 Instituţie: Societatea Academică din România Finanţator: UNDP Pag 3 - Curriculum vitae - Coordonator naţional al proiectului Global Competitiveness Report Durata: Februarie Aprilie 2002, Februarie Aprilie 2003 Finanţator: World Economic Forum - Coordonator al proiectului Romanian traditional industries in the context of EU integration Durata: Februarie Octombrie 2002 Instituţie: Societatea Academică din România Finanţator: Fundaţia pentru o Societate Deschisă (Bucureşti) - Expert în proiectul Capital account opening in Romania Durata: Iunie-Septembrie 2002 Instituţie: Institutul European din România Finanţator: PHARE - Expert naţional în proiectul Identification of barriers to FDI in South East Europe Durata: Martie-Mai 2003 Instituţie: Economic Policy Institute Belgrade Finanţator: OCDE - Partener naţional în proiectul Measuring the costs of protection in the Southeast European Countries Durata: August 2003 Mai 2004 Instituţie: WIIW (Vienna Institute for International Economic Studies) Finanţator: Banca Mondială - Consultant în proiectul The competitiveness of the Romanian textiles and clothing industry Durata: August 2003 Septembrie 2003 Finanţator: Federaţia Patronală a Industriei Uşoare - Expert în proiectul How to adapt bankruptcy procedures in Romania to those in the EU Durata: Noiembrie 2003 Aprilie 2004 Instituţie: Institutul European din România Finanţator: Guvernul României - Expert în proiectul Romania: an assessment of the Lisbon scorecard Durata: Martie-Aprilie 2004 Instituţie: Grupul de Economie Aplicată şi Societatea Română de Economie Finanţator: Ambasada Marii Britanii şi Guvernul României - Expert în proiectul Consulting for the Office of the Prime-Minister Durata: Februarie 2005 Noiembrie 2006 Finanţare: PHARE - Coordonator în proiectul: Performance in the Lisbon Context: Does Institutional Design Matter? Durata: Iunie - Noiembrie 2005 Instituţie: Institutul European din România Finanţator: PHARE - Coordonator în proiectul Determinants of Banking FDI in South East Europe Durata: Iunie 2005 Martie 2006 Instituţie: WIIW Finanţator: GDN, World Bank - Coordonator naţional în proiectul Understanding the Relationship between Knowledge and Competitiveness in the Enlarging European Union (site proiect: ) Durata: Martie 2006 Martie 2008 Instituţie: consorţiu internaţional condus de Hale Institute Finanţator: EU, FP6 Pag 4 - Curriculum vitae - Expert studii de fezabilitate şi analiză cost-beneficiu Durata: 2006 Strategy&Consulting (beneficiar: UBB Cluj) Finanţator: Programul IMPACT finanţat de ANCS - Expert studii de fezabilitate şi analiză cost-beneficiu Durata: 2007 Strategy&Consulting (beneficiar: UMF Cluj) Finanţator: Programul IMPACT finanţat de ANCS - Expert în proiectul Gap analysis of SMEs financing in Romania Durata: Noiembrie 2006 Februarie 2007 Finanţator: European Investment Fund - Coordonator în proiectul Regional Competitiveness Analysis in line with Lisbon Agenda Durata: Septembrie 2006 August 2007 Finanţator: GOF (UK) - Coordonator în proiectul Flat tax impact on income distribution. The case of Romania Durata: Iunie 2007 Iunie 2008 Finanţator: WIIW (Viena) - Coordonator în proiectul Cine şi cum are grijă de banii de pensii? Monitorizarea activităţii CSSPP şi protejarea drepturilor angajaţilor la un randament minim garantat pentru contribuţiile la pilonul II de pensii Durata: Decembrie 2008 Septembrie 2009 Finanţator: PHARE Coordonator în proiectul Inegalităţi salariale între sectorul public şi cel privat în România Durata: Iunie 2009 Martie 2011 Finanţator: WIIW - Coordonator naţional în proiectul Pieţe pentru executivi şi neexecutivi în Europa de Est Durata: Instituţie: Colegiul Noua Europă (în colaborare cu Universitatea St. Gallen) Finanţator: Swiss National Science Foundation - Coordonator în proiectul Egalitate la angajare şi la locul de muncă Durata: Instituţie: Universitatea Bucureşti Finanţator: POSDRU - Coordonator în proiectul Biroul pentru observarea pieţei muncii Durata: mai 2012 (data retragerii) Instituţia: BNS Finanţator: POSDRU Educaţie şi formare Data absolvirii Instituţia 1997 Academia de Studii Economice, Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale, licenţiat în economie 1998 School of Business, Stockholm University, Master of Science in Business Administration (Master in Administrarea Afacerilor) Pag 5 - Curriculum vitae 1999 Universitatea Bucureşti, Facultatea de Sociologie, Studii post-universitare in sociologia bunăstării 2000 Academia de Studii Economice, Facultatea de Economie Generală, doctor în economie Dată Instituţia 1999 SCANIA (Sodertalje, Suedia), curs de management 2001 US Treasury şi Ministerul Finanţelor, curs în managementul de proiecte Colegiul Noua Europă (NEC), bursă post-doctorală 2004 Centrul Comun de Cercetări al Comisiei Europene, Institutul de Studii Tehnologice Prospective (Joint Research Center JRC-IPTS), Sevilla, Spania cercetător post-doctoral 2006 Universitatea Essex (Marea Britanie), Şcoala de Vară, Analiza Datelor în Ştiinţele Sociale Aptitudini şi competenţe personale Limbi străine: cunoştinţe indicate pe o scară de la 1 la 5 (1 excelent; 5 cunoştinţe de bază) Limba Citit Vorbit Scris Romana (limba maternă) Engleză Spaniolă Premii Premiul Virgil Madgearu pentru economie al Academiei Române, 2007 Premiul naţional pentru excelenţă în cercetare, locul al III-lea, pentru domeniul socio-economic, acordat de Autoritatea Naţională de Cercetare Ştiinţifică, 2008 Competenţe şi cunoştinţe de utilizare a calculatorului Office, SPSS, Stata Conferinţe internaţionale şi seminarii Berlin, februarie 2012, Guest speaker la conferinţa Which Europe do we want?, Friedrich Ebert Stiftung şi Das Progressive Zentrum Bucureşti, decembrie 2011, EIBA Annual Conference (două lucrări) Providence, New York, septembrie 2011, Guest lecturer Brown University, Watson Institute Washington, septembrie 2011, IIF Annual Membership Meeting Roma, iunie 2011, Brainstorming on Romania - Aspen Institute Italy New Delhi, martie 2011, IIF Annual Conference Porto, decembrie 2010, EIBA Annual Conference (o lucrare) Valencia, decembrie 2009, EIBA Annual Conference (o lucrare) Berlin, noiembrie 2009, prezentare în cadrul conferinţei organizate de Asociaţia Europei de Sud-Est şi Delegaţia Comisiei Europene Istanbul, octombrie 2009, IIF (International Institute of Finance) Annual Membership Meeting Bruxelles, martie 2008, Comisia Europeană, prezentare studiu GEA asupra reformei bugetului UE Paris, martie 2008, OECD Global Forum on Investments, prezentare lucrare Market concentration and innovation. Evidence from foreign affiliates in Central and Eastern Europe Pag 6 - Curriculum vitae Ljubljana, septembrie 2007, Institute for Economic Research, FP6 workshop Londra, aprilie 2007, King s College, AIB-UK Annual Conference Bruxelles, aprilie 2007, CEPS, prezentare raport GEA Luxemburg, februarie 2007, prezentarea studiu GEA Fribourg, decembrie 2006, EIBA Annual Conference (o lucrare) Brighton, noiembrie 2006, Workshop in FP6 project Budapesta, iunie 2006, Guest lecturer CEU Viena, WIIW, mai 2006, Workshop in GDN project Manchester, Manchester Business School, aprilie 2006, Association of International Business, UK Chapter, Annual Conference Halle, martie 2006, Workshop in a FP6 project Budapesta, aprilie 2005, Institute for World Economy, Workshop on Financial Systems in Transition Ljubljana, decembrie 2004, EIBA Annual Conference Copenhaga, august 2004, Copenhagen Business School, Workshop on Transition Economies Copenhaga, decembrie 2003, Copenhagen Business School, EIBA Annual Conference Dubrovnik, aprilie 2003, EACES workshop on trade in South East Europe Zagreb, martie 2003, Economic University, FDI in transition economies Bologna, iunie 2002, EACES Bi-annual conference Viena, WIIW, noiembrie 2001, Regionalism in South East Europe Pag 7 - Curriculum vitae Lucrări publicate Jurnale de specialitate: - Liviu Voinea, Flaviu Mihaescu (2012), A contribution to the publicprivate wage inequality debate: the iconic case of Romania, Economics of Transition, vol.20 (2), pp ISI indexed journal - Lopez Ruiz Nevado; Domingo Alfaro Pena; Jose Luis Navarro; Leonardo Badea; Adriana Grigorescu; Liviu Voinea (2011), Measurement of National Non-Visible Wealth through Intellectual Capital, Romanian Journal of Economic Forecasting vol.xiii, no.3, pp ISI indexed journal - Liviu Voinea, Flaviu Mihaescu (2009), The impact of flat tax on inequality. The case of Romania, Romanian Journal of Economic Forecasting vol.xii, no.4, pp ISI indexed journal - Liviu Voinea, Johannes Stephan (2009) Market concentration and innovation in transnational corporations. Evidence from foreign affiliates in Central and Eastern Europe, in Progress in international business research (eds: Tiia Vassak, Jorma Larimo), Emerald, London, Liviu Voinea, Flaviu Mihaescu (2008), What Drives Foreign Banks to South East Europe? Transformations in business and economics, vol. 57, no 3 (15), p ISI indexed journal - Liviu Voinea (2007), Has CEFTA been a training ground for EU accession? The case of Romania, International Journal of Trade and Global Markets, vol.1, no.1, pp.53-68; - Liviu Voinea, Daniel Daianu, Catalin Pauna, Alina Ujupan (2008), Managing Diversity for a Growing Europe: A Romanian View on the EU Budget Review Process, Romanian Journal of European Affairs, vol.8, no.1, pp.26-45, 2008,) - Liviu Voinea (2006), As Good as it Gets? FDI Dynamics and Impact in Romania, in Foreign Direct Investment Policies in South East Europe (eds: Jovancevic, R. and Z.Sevic), Greenwich University Press, London, pp ; - Liviu Voinea, Laura Simionescu (2006), Can Post-Communist Economies Leap Into the Information Era? A Cross-Country Analysis of the Determinants for Private R&D, in Business Opportunities in Central Europe (eds: Sergi, B. and W.Bagatelas, J.Kubicova), Iura Edition, Bratislava, pp ; - Liviu Voinea, Daniel Daianu, Dragos Pislaru (2004), Romania: an Assessment of the Lisbon Scorecard, Transition Studies Review, no.37 - Liviu Voinea, Foreign Direct Investment and Technology Transfer in EU Accession Economies: Evidence from the Romanian Manufacturing Sector, Revue Roumaine des Sciences Economiques, 2003, vol.48, no.2, p Liviu Voinea (2001), FDI in Romania: Still to Make an Impact on Accession to the EU, EMERGO Journal of Transforming Economies and Societies (Krakow), vol.8, no.3, Summer 2001, pp Liviu Voinea (2002), Escaping periphery through trade: a tale about Romania s convergence to the EU, in Monitoring preparations of Transition Countries for EU Accession, The Institute for European Studies, Tallin. Cărţi: - Sfârşitul economiei iluziei. Criză şi anti-criză: o abordare heterodoxă, Editura Publica, Corporaţiile transnaţionale şi capitalismul global, Editura Polirom, Instituţiile UE. Integrare, regionalizare, europenizare, Editura Politeia, Economiile regionale: Europa de Sud-Est şi integrarea europeană, Editura Sylvi, Corporaţiile transnaţionale şi economiile naţionale, Editura IRLI, Nota: Acest CV este intocmit la data de si va fi completat cu modificari care decurg din procedurile constitutionale de formare a Guvernului Pag 8 - Curriculum vitae
Search
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks