Documents

Batea 2018

Description
Revista escolar do Ceip de Cedeira do curso 2017-2018
Categories
Published
of 82
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  REVISTA ANUAL DO CEIP DE CEDEIRA Nº 27 2018   PROXE TO “POBOS INDÍXEN S”    2 ÍNDICE Editorial ............................................ 2 Letras Galegas................................... 3 - María Victoria Moreno  ........... 3 - Xincana literaria ..................... 10 Caoidamos o medioambiente .......... 15 Educación Resposable .................... 18 - Lectura e emocións  ................ 18 - Que bonito é Panamá!  ........... 20 - Reflexarte ............................... 23 -  Audición e linguaxe  ............... 28 - O coro das emocións  ............. 30  Así o viron os nen@s ....................... 31 - Robótica en primaria  ............. 31 - Os pobos indíxenas  ............... 33 - O Faro na escola .................... 47 - Día da muller traballadora  ..... 51 - Saídas  ..................................... 52 - “Muriel” de María Canosa  .... 56 Creación literaria .............................. 57 - Cubo historias ........................ 57 - A escola que queremos .......... 61 - Contos á lus do candil ............ 62 - Mascotas fantásticas  .............. 64 - Concurso do Museo Liste ...... 68 - Sonetos de Nadal ................... 69 Recuncho científico ......................... 70 Recuncho gastronómico .................. 74 Dinamización da Lingua Galega..... 74 Lembranzas................................. ….77   EDITORIAL Un ano máis dicimos adeus a un curso cheo de momentos especiais que nos permiten seguir armando que a escola é un mundo maravilloso que nos enche a todas e a todos de ledicia. Despedimos este curso coa mesma emoción coa que empezamos. Si, emoción, porque “as emo - cións” sobrevoaron boa parte da nosa práctica educativa, xa que partici - pamos no programa de Educación Responsable que leva a cabo a Fun - dación Botín en colaboración coa Xunta de Galicia. Está resultando moi interesante e vemos os resultados día a día, no contacto directo coas nenas e nenos do colexio; é un camiño que imos facendo e deixando pe - gadas que outros van seguir . Tamén recibimos visitas coma a do an - tropólogo catalán, Francesc Bailón, que nos puxo ao día sobre a cultura inuit e co que disfrutamos nas “olimpiadas inuit”. Os robots estiveron nas aulas e seguirán estando, para disfrute e aprendizaxe do alumnado, xa que o mundo progresa e nós con el. E como esquecer o cambio que se está producindo no patio… o rocódromo e a estrutura de xogo con tobogán que montou a ANPA na zona posterior; o pintado e colocación de xogos no patio cuberto de EI, tamén a cargo da ANPA; a remodela - ción do xardín e da horta, que está levando a cabo o alumnado do Obradoiro de Xardín. Este curso despedimos unha promoción máis de alumnas e alumnos de 6º, aos que lles desexamos boa sorte na súa nova xeira; tamén despedi - mos á profe Regina, que se xubilou, e a Marién, a orientadora, que a partires de agora traballará noutro centro. Pequenos - grandes cambios que nos deixan bos recordos. Disfrutemos do verán! Boas vacacións!      LETRAS GALEGAS 3 Tódolos anos conmemórase o Día das Letras Galegas homenaxeando a un es-critor ou escritora galega. Este ano 2018 a homenaxeada é aría !ictoria oreno  r#ue$ #ue aínda #ue non era galega de nacemento %asou a maior %arte da s&a 'ida en Galicia de(en-dendo a s&a lingua. aría !ictoria oreno  r#ue$ é a cuarta muller #ue le'a este re-co)ecemento* des%ois de +osalía de ,astro* rancisca errera Ga-rrido e aría ari)o. María Victoria Moreno  4 Esta escritora naceu o día un de maio de 1939, recén finalizada a Guerra Civil.   Naceu nunha vila de Cáceres preto da fronteira portuguesa, chamada Valencia de Alcántara, sendo a primoxénita de catro irmáns: ela, Sara, Antonio e Rafael.   Viviu os seus primeiros anos de vida en Sepúlveda, da provincia de Segovia, xunto cos seus pais: Vicente Moreno que era avogado e a súa nai Sara Márquez, que era mestra.  
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks