Documents

-bob-ang

Description
Kicking me out
Categories
Published
of 10
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  Bob Ong s Quotable Quotes and Kowts February 20, 2009 Dalawang dekada ka lang mag-aaral. Kung di mo pagtitiyagaan, limang dekada ng kah irapan ang kapalit. Sobrang lugi. Kung alam lang yan ng mga kabataan sa pananaw ko ay wala ng gugustuhing umiwas sa eskwela. Nalaman kong hindi pala exam na may passing rate ang buhay. Hindi ito multiple ch oice, identification, true or false, enumeration, o fill-in-the-blanks na sinasa gutan, kundi essay na isinusulat araw-araw. Huhusgahan ito hindi base sa kung ta ma o mali ang sagot, kundi base sa kung may kabuluhan ang mga naisulat o wala. A llowed ang erasures. Mangarap ka at abutin mo ito. wag mo sisihin ang sira mong pamilya, palpak mong s yota, pilay mong tuta o mga lumilipad na ipis kung may pagkukulang sayo ang magul ang mo, pwede kang manisi at magrebelde, tumigil ka sa pag-aaral, mag drugs ka, magpakulay ng buhok sa kili-kili sa bandang huli, ikaw din ang biktima rebeldeng w alang napatunayan at bait sa sarili. Iba ang informal gramar sa mali!!! Masama akong tao, tulad mo, sa parehong paraan na mabuti kang tao, tulad ko. Kung kabayo gagawa ng libro mahirap maging palaging politically correct para sa m ga damo Mag-aral maigi; kung titigil ka sa pag-aaral, manghihinayang ka sa pagtanda mo da hil hindi mo naranasan ang kakaibang ligayang dulot ng mga araw na walang pasok o suspendido ang klase o absent ang teacher. Iba ang walang ginagawa sa gumagawa ng wala Kung paniniwalaan namin kayo na hindi naglaro ng tubig kahit na basa ang damit n yo , kayo ang niloloko namin; hindi kayo ang nakapanloloko. Bakit ba ayaw matulog ng mga bata sa tanghali, alam ba nilang pag natuto silang u mibig e hindi na sila makakatulog kahit gusto nila? Hinahanap mo nga ba ako o ang kawalan ko? Tuparin ang mga pangarap. Obligasyon mo yan sa sarili mo. Kung gusto mo mang kuma in ng balde-baldeng lupa para malagay ka sa Guinness Book of World Records at ma ipagmalaki ng bansa natin, sige lang. Nosi balasi. wag mong pansinin ang sasabih in ng mga taong susubok humarang sa yo. Kung hindi nagsumikap ang mga scientist no on, hindi pa rin tayo dapat nakatira sa jupiter ngayon. Pero hindi pa rin naman talaga tayo nakatira sa jupiter dahil nga hindi nagsumikap ang mga scientist noo n. Kita mo yung moral lesson? Hikayatin mo lahat ng kakilala mo na magkaroon ng kahit isa man lang paboritong l ibro sa buhay nila. Dahil wala nang mas kawawa pa sa mga taong literado pero hin di nagbabasa. Sabi nila, sa kahit ano raw problema, isang tao lang ang makakatulong sa yo ang sar ili mo. Tama sila. Isinuplong ako ng sarili ko. Kaya siguro namigay ng konsyensy a ang Diyos, alam niyang hindi sa lahat ng oras e gumagana ang utak ng tao. Ayokong nasasanay sa mga bagay na pwede namang wala sa buhay ko Click here for more of Bob Ong Quotes or Kowts.  Get the Latest UPDATES on BOB ONG QUOTES and Enter your email address below: Delivered by FeedBurner Related Posts: Another Bob Ong Quotes Mga Quotes o Kowts ni Bob Ong Bob Ong s Original and Very Enlightening Quotes Bob Ong Quotes Bob Ong Quote of the Day Powered by Contextual Related Posts  Tags: Bob Ong, Bob Ong Philippines, Bob Ong Quotable Quotes, Bob Ong?s Original Quotes, Favorite Bob Ong Quotes, Kowts ni Bob Ong, mga quotes ni Bob Ong, Quotes by Bob Ong, Quotes of Bob Ong Posted in: Bob Ong, Bob Ong Quotes, Quotes Recent Comments Ryan said... 1 Wow! He s the best! thanks for this one miah. [Reply] 04/26/09 11:14 PM meiyah said... 2 @Ryan hehehe no probs, you re welcome.. Thanks for dropping by.. [Reply] 04/27/09 5:00 AM Comment Link Who is Bob Ong? MeiYah said... 3 [...] I was surprised whenever I look at my blog stats and would see numbers of people searching for Bob Ong and Bob Ong Quotes, everyday, yeah as in everyday, for three months now. It makes me wonder, why a [...] 05/14/09 5:26 AM Comment Link Mga QUOTES ni BOB ONG. - Page 2 - iSTORYA.NET said... 4 [...] More of Bob Ong Quotes here: Bob Ong s Quotable Quotes and Kowts Miah Laborte and here: Bob Ong?s Original and Very Enlightening Quotes Miah Laborte kung meron pa [...] MeiYah MeiYah Comment Link  05/15/09 11:56 PM Comment Link Bob Ong s Original and Very Enlightening QuotesMeiYahMiah Laborte said...5 [...] Bob Ong s Quotable Quotes and Kowts MeiYah Miah Laborte said 6 [...] Clic k here for more of Bob Ong quotes or kowts. [...] [...] 05/21/09 5:41 AM cutie said... 6 gnda ng libro ni bob ong unang nabasa ko nainspired ako.. [Reply] 07/2/09 8:11 PM pauline said... 7 gnda ng mga books n bob ong nkkbuang..!heheh.. [Reply] 09/20/09 3:26 PM donet said... 8 ayon sa aking mga nabasa at nakita . grabe talaga tong c bob ong napaka galing nya nakakaantig ng puso at damdamin very inspiring talaga madami nga akong friends na nag aagawan pa sa book nya maraming salamat po and god bless .-= donet´s last blog ..Online Donations for the Victims of Typhoon Ondoy =-. [Reply] 10/12/09 8:43 PM siagarb01 said... 9 s lahat ng nbasa q bout s mga gwa ni bob ong sobrang na22wa ako.. mas lalo akong ginaganahan mbuhay ng may kbuluhan with his inspiring qouts at mga books.. your the man bob [Reply] 01/17/10 10:32 AM bernard said... 10 Comment Link Comment Link Comment Link Comment Link Comment Link

Work

Jul 23, 2017

Heathcliff

Jul 23, 2017
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks