Travel & Places

CURRICULUM VITAE. 1. Date personale: Nume: TURLIUC Prenume: MARIA NICOLETA

Description
CURRICULUM VITAE 1. Date personale: Nume: TURLIUC Prenume: MARIA NICOLETA Adresa de corespondenţă: Universitatea Al. I. Cuza, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Catedra de Psihologie, Str.
Published
of 11
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
CURRICULUM VITAE 1. Date personale: Nume: TURLIUC Prenume: MARIA NICOLETA Adresa de corespondenţă: Universitatea Al. I. Cuza, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Catedra de Psihologie, Str. Toma Cozma Nr.3, Iaşi, cod , România. Telefon(office): , Telefon mobil: Activitate profesională: 2009-prezent, conducător de doctorat, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Universitatea Al. I. Cuza Iaşi prezent, profesor universitar, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Universitatea Al. I. Cuza Iaşi prezent, membră CRID (Centrul de resurse şi informare documentară) UAIC, din cadrul Centrului Naţional de Recunoaştere şi echivalare a diplomelor (MECI) 2005-prezent, coordonatorul Masterului de Terapii de cuplu şi de familie, acreditat CPR (http://www.copsi.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=958) , conferenţiar, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Universitatea Al. I. Cuza Iaşi , lector, Catedra de psihologie medicală şi psihopedagogie specială, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Universitatea Al. I. Cuza Iaşi , lector, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Universitatea Al. I. Cuza Iaşi , asistent, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Universitatea Al. I. Cuza Iaşi , asistent, Catedra de Psihologie, Facultatea de Filosofie, Universitatea Al.I.Cuza Iaşi , preparator, Catedra de Psihologie, Facultatea de Filosofie, Universitatea Al.I.Cuza Iaşi , profesor în învăţământul preuniversitar. 1 3. Studii: Diplomă de doctor în psihologie Definitivarea în învăţământ cu media 10, Diplomă de licenţă în Filosofie, Facultatea de Istorie şi Filosofie a Universităţii Al. I. Cuza Iaşi (media generală 9,85; media la examenul de licenţă 10,00); Diplomă de Merit şi Recomandare pentru cariera universitară şi cercetare. 4. Premii/diplome obţinute în activitatea profesională: - DIPLOMĂ DE EXCELENŢĂ, acordată de Camera Mediatorilor din România, pentru contribuția esențială adusă la organizarea Conferinței Naționale Medierea este un drept!, desfășurată la Iași, iulie, Medalia Centrului Universitar Jean François CHAMPOLLION, Albi, Franţa, 12 aprilie, Premiul CNCSIS, ianuarie 2009 (nr. crt. 212, cod 397) pentru articolul Dimesiunile etice în terapia de cuplu şi de familie/ethical dimensions in couple and family therapy, Revista română de bioetică, vol.6, nr. 3, iulie-septembrie, pp , Premiul PETRE ANDREI la Salonul Internaţional de Carte Românească, ediţia a XVII-a, Iaşi, 5-8 octombrie 2008, pentru volumul Violenţa în familie: între stigmatizare, acceptare socială şi intervenţie terapeutică. - DIPLOMĂ DE EXCELENŢĂ, acordată de Ministerul Culturii şi Cultelor, Direcţia judeaţeană pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural naţional Botoşani, Granturi de cercetare: - Capacităţi Modulul III PC7, Children of prisoners Interventions and Mitigations to Strengthen Mental Health, acronim COPING, director de proiect conf. dr. Cristina Gavriluţă, , expert. - FP 7, Children of prisoners Interventions and Mitigations to Strengthen Mental Health, acronim COPING, director de proiect prof. dr. Adele Jones, University of Huddersfield, UK, , expert. - Leonardo da Vinci 2008, High Quality, Early Childhood Education and Care (ECEC), LLP LDV / TOI / 08 / IT / 536, Action tipe: Transfer of Innovation, valoarea grantului: Euro, dintre care 75 % de la CE in val de 21887, coordonatorul echipei româneşti conf. dr. Ovidiu Gavrilovici, , expert. - FP7, Gaming Technology Platform for Social Reintegration of Marginalised Youth (REPLAY), ICT , cod , coordonatorul echipei româneşti prof. dr. Carmen Creţu, , expert. - Grant ANCS pentru finanţarea manifestărilor ştiinţifice, nr. 151M/ (înregistrat cu nr / ), pentru organizarea Conferinţei Internaţionale de Psihologie Domestic violence: between stigmatization, social acceptance and therapeutic intervention (Violenţa în familie între stigmatizare, acceptare socială şi intervenţie terapeutică), Septembrie, Iaşi, România, 2008, director de grant. - Grant al Ministerului Afacerilor Externe, Departamentul Românilor de Pretutindeni şi Primăria oraşului Torino, Italia, Emigranţi din România la Torino ( ) O abordare culturalantropologică, director de grant cercetător ştiinţific Ofelia Ichim, Institutul Alexandru Philipide, al Academiei Române, Filiala Iaşi; valoarea grantului: RON, , membru al echipei. - CNCSIS 2006, tip A, Influenţa unor factori socioculturali asupra atitudinii cu privire la violenţa domestică împotriva femeii. Un model experimental preventiv, , cod 1200, director de grant. - CNCSIS 2005, Dificultăţi psihopedagogice ale cadrelor didactice: analiză şi strategii de intervenţie, directorul de proiect prof. dr. Ion Dafinoiu, , membru al echipei. - Grantul Interpersonal Violence Across Culture (U.S.A. - Romania), obţinut la The Women s International Scientific Collaboration Program (WISC), din cadrul National Science Foundation (NSF), S.U.A., director de grant assistent prof. dr. Sharon Horne, University of Memphis, S.U.A., , membru al echipei. - Grantul de cercetare postdoctorală Andrew Mellon (pentru proiectul: L Identité des minorités ethnique et ses représentations sociale) oferit de MSH şi CAORC (Council of American Overseas Research Centers), la Maison des sciences de l homme, Paris, Franţa, Granturi POSDRU: - Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesionala şi egalitate de şanse 97/6.3/S/50.679, Beneficiar: Universitatea Alexabdru Ioan Cuza din Iaşi, , manager proiect. 2 - Cerinţe Educaţionale Speciale pentru Toţi, CESPeT, 91/2.2/60.655, Beneficiar: Universitatea Alexabdru Ioan Cuza din Iaşi, , expert pe termen scurt. - Retea transnațională de management integrat al cercetării postdoctorale în domeniul Constructiei instituționale (școala doctorală) și program de burse (CommScie) POSDRU 89/1.5/S/ Modul de activitati complementare. Egalitate de gen si de șanse. Beneficiar: Universitatea Alexabdru Ioan Cuza din Iaşi, , expert pe termen scurt. - Programe doctorale și postdoctorale suport pentru creșterea competitivității cercetării în domeniul Științelor exacte, 159/1.5/S/ Beneficiar: Universitatea Alexabdru Ioan Cuza, Module privind egalitatea de gen/șanse, nediscriminerea și respectarea diversității, expert pe termen scurt. 7. Mentorat - Mentor, împreuna cu Prof. Dr. Guy Bodenmann, al Petruței Rusu, titular al bursei postdoctorale SCIEX, Family Stress: Contextual, Individual and Dyadic Factors FS-CID, , University of Zurich, Switzerland. 8. Stagii profesionale în străinătate: , 1-7 noiembrie, vizită de documentare (Contractul POSDRU/21/1.5/G/14722) la University of Huddersfield, Marea Britanie , 9-15 aprilie, Universitatea Jean François Champollion, Albi, Franţa , 7-11 septembrie, University of Leipzig, Germania , 2-6 decembrie, Hephata Diakonie University, Darmstad, Germania , 3-12 noiembrie, Stagiu profesional Terapia educaţională şi violenţa domestică, Amersfoort/Amsterdam, Olanda , noiembrie, Stagiu de cercetare la Diaconia University of Applied Sciences, Pori, Finlanda , 1-21 noiembrie, Stagiu de cercetare şi documentare la Universitatea din Torino, Italia , 6-20 octombrie, Stagiu de cercetare şi documentare la Universitatea din Tampere Finlanda , noiembrie, Stagiu de cercetare şi documentare, la Center for Research on Romanian Jewry, din cadrul Hebrew University of Jerusalem, Israel , noiembrie, Stagiu de cercetare la University of Memphis, Tennessee, S.U.A , 15 iunie-15 iulie, Stagiu de documentare la Institut fur Geschichte Osteuropas und Sudosteuropas, München, Germania , Stagiu de documentare TEMPUS S-JEP 09116/95, Universitatea Liège, Belgia , Stagiu de documentare şi cercetare, Universitatea Central Europeană, Gender Studies, Budapesta Ungaria , 1996, Stagii de formare în programul Tabou et Sante, ARCHE, Paris, Franţa , Stagiu profesional TEMPUS II-07471, Universitatea Atena, Grecia , Stagiu de formare în Metoda de educaţie timpurie Copii mai inteligenţi şi sensibili MISC, Londra, Oxford, Marea Britanie. 9. Participări la conferinţe internaţionale: - Turliuc, M.N., Măirean, C. (2014). The relationship between state and trait gratitude and subjective well-being. 28th Conference of the EHPS: Beyond prevention and intervention: Increasing well-being Innsbruck, Austria, 26th - 30th August. - Duca, D. S., Turliuc, M.N. (2014). The relationship between parents illness perception of children with Autism Spectrum Disorder, parenting stress, dyadic coping and marital satisfaction, 35th Stress and Anxiety Reserch Society Conference, Cluj-Napoca, 2-4 July. - Turliuc, M.N. (2014). Keynote Speaker. Family Resilience : Problems in Assessment, Types of Research and some Theoretical Models, Al doilea Congres Mondial consacrat Rezilienței : De la persoană la societate, Timișoara, 8-10 Mai. - Bujor, L., Turliuc, M.N. (2014). Emotion Regulation Determinants. Al doilea Congres Mondial consacrat Rezilienței : De la persoană la societate, Timișoara, 8-10 Mai. 3 - Duca, D.-S., Turliuc, M.N. (2014). Calitatea vieții și adaptarea maritală la părinții copiilor cu tulburare de spectru autist: Efectul mediator al rezilienței și suportului social. Al doilea Congres Mondial consacrat Rezilienței : De la persoană la societate, Timișoara, 8-10 Mai. - Dumitru, R., Turliuc, M.N. (2014). Analiza reziliențai în infertilitate : Condtruirea și validarea Chestionarului de evaluare a rezilienței cuplurilor diagnosticate cu infertilitate (CERCI). Al doilea Congres Mondial consacrat Rezilienței : De la persoană la societate, Timișoara, 8-10 Mai. - Turliuc, M.N., Măirean, C. (2014). Personal growth in the context of exposure to trauma life events. Al doilea Congres Mondial consacrat Rezilienței : De la persoană la societate, Timișoara, 8-10 Mai. - Bujor, L., Turliuc, M.N. (2014). Persoanlity, family variables and emotion regulation as predictors of well-being. 5th World Conference on Psychology, Counseling and Guidance, Dubrovnik, Croatia, May Turliuc, M.N., Scutaru. L. (2014). An Analysis of Emotional Responses to Sexual Infidelity. Designing and Validating a Scale for Measuring Emotional Responses to Sexual Infidelity ERSIS. 5th World Conference on Psychology, Counseling and Guidance, Dubrovnik, Croatia, May Buliga, D., Turliuc, M.N. (2014). Work-family conflict and job and family satisfaction. The mediating role of cognitions, 5th World Conference on Psychology, Counseling and Guidance, Dubrovnik, Croatia, May Buliga, D., Turliuc, M.N. (2014). Job and family satisfaction and work-family enhancement. The mediating role of self-efficacy and coping strategies, 5th World Conference on Psychology, Counseling and Guidance, Dubrovnik, Croatia, May Turliuc, M.N. (2013). Reziliență, comunitate și gen. Conferința internațională Societatea civilă și asistența socială. Provocări și perspective ale munci în comunitate în România și Germania, Timișoara November. - Turliuc, M.N., Buliga, D.G. (2013). Cognitive factors and the work-family interactions: new research directions in work-family conflict and facilitation. 2 nd World Conference on Psychology and Sociology (WCPS 2013), Brussels, Belgium, November. - Turliuc, M.N. (2013). Femeile și reconstrucția statutului lor social (Women and the Reconstruction of their Social Status). International Conference on Applied Psychology, the 5th edition, Iași, România, October. - Turliuc, M.N., Rusu, P. (2013). Stres, calitatea relației maritale și starea de bine. Modele de mediere și analiză a datelor diadice (Stress, Marital Quality and Well-Being. Mediation and Dyadic Analysis Models). International Conference on Applied Psychology, the 5th edition, Iași, Romania, October. - Turliuc, M.N., Scutaru, L., Măirean, C. (2013). Un model al factorilor predictivi ai infidelității (A Model of Predictive Factors of infidelity). International Conference on Applied Psychology, the 5th edition, Iași, România, October. - Măirean, C., Turliuc, M.N. (2013). Predicția imaginilor intruzive pe baza disocierii ca stare și ca trăsătură (Trait and State Dissociation as Predictors of Intrusive Images). International Conference on Applied Psychology, the 5th edition, Iași, România, October. - Turliuc, M.N. (2013). Keynote Speaker. Relația dintre stresul diadic, calitatea relației maritale și starea de bine. Un model de mediere. Conferința Internațională: Gen, muncă, familie și schimbare, în colab. cu P. Rusu, Iași, România, Septembrie. - Turliuc, M.N., Havârneanu, C.E. Muntele Hendreș, D. (2013). Identificarea nevoilor privind diminuarea efectelor stereotipurilor în societatea românescă. Conferința Internațională: Gen, muncă, familie și schimbare, Iași, România, Septembrie. 4 - Dănilă, O., Turliuc, M.N. (2013). Conflictul muncă-familie. Diferențe de gen în contextul socio-cultural românesc. Conferința Internațională: Gen, muncă, familie și schimbare, Iași, România, Septembrie. - Rusu, P., Turliuc, M.N. (2013). Religiosity and sanctification of marriage as determinants of marital quality a dyadic perspective. Congress of the International Association for the Psychology of Religion (IAPR), Lausanne, Switzerland, August. - Turliuc, M.N., Dănilă, O. (2013). Family well-being when work and family collide: Gender differences. Conference of the European Health Psychology Society: Well-being, Quality of life and Caregiving, Bordeaux, France, July. - Turliuc, M.N., Măirean, C. (2013). Relationship between coping strategies and vicarious beliefs: A corellational study. 26th Conference of the European Health Psychology Society: Well-being, Quality of life and Caregiving, Bordeaux, France, July. - Rusu, P., Turliuc, M.N. (2013). The influence of individual and dyadic coping on spouses well-being. 26th Conference of the European Health Psychology Society: Well-being, Quality of life and Caregiving, Bordeaux, France, July. - Măirean, C., Turliuc, M.N. (2013). The effects of negative cognitions on traumatic stress. Cognitive processes as mediators. 26th Conference of the European Health Psychology Society: Well-being, Quality of life and Caregiving, Bordeaux, France July. - Turliuc, M.N., Turliuc, C. (2013). A Conceptual Framework of Intermarriagges: Factors Associated with Marital Outcomes. Intermarriage throughout history, Cluj-Napoca, Romania, 5-8 June.5-8 June 2013, - Turliuc, M.N. (2013). Keynote Speaker. Gender, self-control and social control. International Conference Psycho-social Perspectives in the Quasi-coercitive treatment of offenders. Social control and vulnerable groups, SPECTO, Timișoara, România, April. - Preotu, I.D., Turliuc, M.N. (2013). Similarity, communication, and satisfaction in intimate relationships: The role of ideal standards. International Scientific Conference: Logos, Universality, Mentality, Education, Novelty, Iași România, April. - Turliuc, M.N., Bujor, L. (2012). Emotion regulation between determinants andconsequences. 5th International Conference: Education Facing Contemporary World Issues, EDU World, Pitesti, Romania, 29 November - 1 Decembre. - Turliuc, M.N., Dănilă, O. (2012). Falling in love differences between gender in a Romanian context. 2nd Global Conference Gender and Love, Oxford, United Kingdom, September. - Turliuc, M.N., Muraru, A.A. (2012). The Relationships among Family-of-origin, Romanitic Attachment and Marital Adjustment for Women and Men: An exploration of Invariance across Gender, 2nd Global Conference Gender and Love, Oxford, United Kingdom, September. - Turliuc, M.N. (2012). Keynote Speaker. Risk and resilience in children, family and community. A Research Review. Conferința Internațională FAMILIA IN SOCIETATEA CONTEMPORANA: Perspective psihologice, sociale si spirituale în dialog. Reziliență, Speranță și Schimbare, Timișoara, România, Septembrie. - Turliuc, M.N., Rusu, P.P. (2012). The mediating role of marital quality in the stress well-being relationship. Are there gender differences?. 26th Conference of the European Health Psychology Society Resilience and Health, Prague, Czech Republic, August. - Rusu, P.P., Turliuc, M.N. (2012). Family stress, marital satisfaction and well-being: the moderating effects of dyadic coping and religiosity. 26th Conference of the European Health Psychology Society, Resilience and Health, with the paper Prague, Czech Republic, August. - Turliuc, M.N. (2012). Keynote Speaker. From individual to family resilience. The present status of research. International Conference of Applied Social Sciences (ISSA),Timișoara, România, June. 5 - Rusu, P.P., Turliuc, M.N. (2012). Religiosity and well-being in Romanian Orthodox Families. 10th ISORECEA (International Study of Religion in Eastern and Central Europe Association) Religion and Power relations in Central and Eastern Europe, Iasi, România, April. - Turliuc, M.N. (2011). Keynote Speaker. Family Resilience: The Present Status of Research and Directions of Interventions. Fourth Edition of International Conference on Applied Psychology Intensive and Extensive Evolution, organised by Faculty of Psychology and Education Sciences, University Alexandru Ioan Cuza Iasi, Suceviţa, România, September. - Cimpoeşu, C.D., Sichirliev, C., Turliuc, M.N., Măirean, C. (2011). The effects of traumatic situations on emergency medicine practitioners. The Sixth Mediterranean Emergency Medicine Congress. Kos International Congress, Greece, Kos, Greece, September. - Rusu, P.P., Turliuc, M.N. (2011). Assesing religiosity in cristian-orthodox families: development of the Ortodox Family Religiosity Scale. Congres of International Association for the Psychology of Religion, in cooperation with Department of Psychological and Educational Sciences, University of Bari & Italian Society for the Psychology of Religion, Bari, Italy, August. - Turliuc, M.N. (2011). Keynote Speaker. De la rezilienţa individuală la rezilienţa familială: aspecte teoretice şi practice/from individual to family resilience: theoretical and practical aspects. International Conference on Sciences of Education at Suceava, Suceava, România, 7-9 July. - Marici, M., Turliuc, M.N. (2011). Extending scientific research from parental styles in parent-child relationship to parental styles in teacher-student relationship. International Conference on Sciences of Education at Suceava, organized by University Ştefan cel Mare from Suceava, Suceava, România, 7-9 July. - Rusu, P.P., Turliuc, M.N. ( 2011). Women, work and family from work family conflict to work family enhancement. International Conference on Sciences of Education at Suceava, organized by University Ştefan cel Mare from Suceava, Suceava, România, 7-9 July. - Turliuc, M.N. (2011). Keynote Speaker. Rezilienţa familială: modele teoretice şi dificultăţi ale evaluării. Symposium International La résilience psychologique. Évaluation et interventions thérapeutiques / International Symposium The Psychological Resilience. Assessment and Therapeutic Interventions, Iași, România, May. - Rusu, P.P., Turliuc, M.N. (2011). Religiosity and family functionality in Greek-orthodox religion. WCPCG 2011, 2nd World Conference on Psychology, Counselling and Guidance, Antalya, Turkey, May. - Turliuc, M.N. (2010). Keynote Speaker. Intermariajul sau căsătoriile mixte. Probleme conceptuale şi metodologice. Zilele Academice Ieşene ediţia a XXV-a. Simpozionul Internaţional Confluenţe identitare şi realităţi demografice la est de Carpaţi în secolele XIX-XX, Iaşi România, 17 Septembrie. - Turliuc, M.N. (2010). The psychological effects of detention. International Conference Children of Prisoners, Intervention & Mitigation to Strenghten Mental Health. COPING FP7 Consortium meeting, Iaşi, Rom
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks